: Transport & Truck Terminal

Transport & Truck Terminal

 

     บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ภายใต้การบริหารในเครือ V-SERVE GROUP มีศูนย์ขนส่งอยู่ที่ ถนน กิ่งแก้ว แหลมฉบัง และจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งฟีตรถบรรทุกมากกว่า 300 คัน มีการตั้งเครือข่าย Supply Chain Subcontract โดยรวมตัวกันจัดตั้ง สมาคม โลจิสติกส์และขนส่งไทย และ วี-เซิร์ฟ อลิอันซ์ เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการให้บริการรถบรรทุก มีระบบการติดตาม e - Call center ในการติดตามสถานะขนส่งสินค้าและการส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการประกันเวลา การส่งสินค้าอย่างตรงเวลา โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากอินเทอร์เนต

 

    บริษัท วี-เซิร์ฟทรานสปอร์ต จำกัด ได้รับรางวัล Q-Markมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ” จากกรมการขนส่งทางบก รวม อีกทั้งรางวัล ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทขนส่ง สุดยอกรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล Thai land Energy Awards ภายใต้นโยบาย คุณภาพ ได้แก่

Just In Time Organization (องค์องค์แห่งการส่งมอบ)

Quality Work Best Practice (งานคุณภาพและตอบสนองที่ดีให้กับลูกค้า)

Safety Drive (ขับขี่ด้วยความปลอดภัย)

Innovation (สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อลดการใช้พลังงาน)

 

     โดยดำเนินการส่งเสริมการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ตจำกัด ได้จัดตั้งศูนย์ อบรมปฏิบัติการ สำหรับใช้ในการอบรมให้กับพนักงานปฏิบัติการขนส่ง และยังเปิดให้เป็น ศูนย์ศึกษาดูงานของนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

 

 "Domestic Transport & Distribution"


  • ขนส่งและกระจายสินค้าภายในประเทศ
  • ผู้ให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
  • รับบรจุตู้สินค้า ณ โรงงานลูกค้า
  • งานแบ่งบรรจุและติดฉลากเพื่อจัดส่งเข้าสายการผลิตหรือห้างสรรพสินค้า

     บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการกระจายสินค้าไปยังห้างประเภทโมเดินร์เทรด โดยกระจายสินค้าเข้า แม็คโคร, บิ๊กซี, โลตัส ตัวแทนจำหน่าย และ ร้านค้าต่างๆ ทั่วประเทศ เราให้บริการขนส่งสินค้าหลากหลายประเภท เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร สินค้าทางด้านอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ สารปรุงแต่งอาหาร รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า และเวชภัณฑ์ โดยมีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ที่บางนา กิ่งแก้ว บางปู ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 40,000 ตรม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งกรุงเทพและปริมณฑล