Activity Photos And Clips

บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟทรานสปอร์ตจำกัด

ได้รับการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่ง ในด้านรถบรรทุก เเละผู้ขับรถโดยคณะผู้ตรวจ จากกรมการขนส่งทางบก


คลังสินค้าสาขาบางปู

คลังสินค้าสาขาบางปู

มีพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร และมีพื้นที่ Outdoor สำหรับจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดใหญ่ และพื้นที่ที่รถขนส่งสินค้า สามารถเข้ารับสินค้าได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว คลังสินค้าของเรา พร้อมให้บริการรับฝากเก็บสินค้าทุกประเภทนะคะ


ก่อนการบรรจุตู้

ก่อนการบรรจุตู้ ต้องทำการปูแบ็กก่อนโหลดน้ำยางขึ้นตู้ โดยการโหลดตู้ต้องมีความชำนาญ และต้องควบคุมดูแลทุกขั้นตอนในการโหลดตู้


งานขนย้ายเครื่องจักร

งานขนย้ายเครื่องจักร การขนย้ายเครื่องจักร ต้องมีการวางแผนในการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันความเสียหายต่อสินค้า ทั้งนี้ในเรื่องการทำประกันภัย ก็ต้องให้ความสำคัญควบคู่กัน เนื่องจากสินค้ามีมูลค่าสูง ฉะนั้นการปฏิบัติการขนย้ายจึงต้องใช้ทีมงานมืออาชีพดำเนินการเท่านั้น


การตรวจปล่อยสินค้าเครื่องจักร

การตรวจปล่อยสินค้าเครื่องจักร ประเภทหลายเที่ยวเรือ การตรวจปล่อยสินค้า ต้องมีความถูกต้อง ตั้งแต่เอกสารผ่านพิธีการ การตรวจปล่อยสินค้าแบบหลายเที่ยวเรือ ต้องทำการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้ โดยทีมงานที่มีความชำนาญในการขนถ่ายสินค้า ซึ่งต้องมั่นใจว่าสินค้าจะไม่เกิดความเสียหาย และสามารถส่งสินค้าได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ


บริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 บริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป สาขาใต้ได้จัดการประชุม Swot Survey ขึ้น เพื่อสรุปประเด็นการประเมินและวิเคราะห์ผล ด้านโลจิสติกส์และเคลียริ่งของสาขาใต้ (Logistic & Clearance Swot Analysis 2020) ณ โรงแรม เอซี สปอร์ตเซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นำทีมโดยดร.ธนิต โสรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทและว่าที่ร้อยตรี ดร.ธเนศ โสรัตน์ รองประธานกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดค้นหาจุดอ่อนและพัฒนาจุดแข็งของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาการให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศต่อไป


มื่อกลางเดือนพฤศจิกายน

เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน 2562 ฝ่ายบริหารในบริษัทเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป ได้ร่วมประชุมระดมสมองสู่ “Work Shop” ณ สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ เพื่อขับเคลื่อนแผนธุรกิจและยุทธศาสตร์ประจำปี 2020 ภายใต้สโลแกน “Change & Transform” เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการทำงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล อีกทั้งมาตรการให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศต่างๆ นำทีมโดยดร.ธนิต โสรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท


บริการส่งสินค้าผ่านคลัง

บริการส่งสินค้าผ่านคลัง (Cross Docking) เป็นการให้บริการ Cross Docking โดยทำการขนถ่ายออกจากตู้คอนเทนเนอร์ รับสินค้าและส่งสินค้าในเวลาเดียวกัน โดยเก็บสินค้าในคลังสินค้าไม่เกิน 24 ชั่วโมง ช่วยลดต้นทุนสินค้าคงคลังและค่าฝากเก็บสินค้าให้กับลูกค้า


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ส่วนงานปฏิบัติการขาเข้า ได้ดำเนินพิธีการศุลกากรตรวจปล่อยสินค้า ลูกชิดในน้ำเชื่อม โดยได้เปิดตู้ตรวจสอบสภาพของสินค้า หมายเลขตู้ ซีลเอเย่นต์ ซึ่งได้สุ่มตรวจสภาพของกระป๋องบรรจุว่ามีรอย บุบ รั่ว อย่างละเอียด ก่อนนำส่งเข้าโรงงานด้วยความปลอดภัย


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด สำนักงานสาขาแหลมฉบัง ได้เดินพิธีการตรวจปล่อย สินค้าเป็นนำ้มันใช้ในการผลิตคอมเพรสเซอร์ โดยมีการขนถ่ายจากตู้ขึ้นรถบรรทุกตู้ทึบ โดยระหว่างการ

ขนถ่าย จะมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯคอยดูเเล เพื่อป้องกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่ง

เเละจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ได้ตามกำหนดเวลา