Activity Photos And Clips

สายงานปฏิบัติการ

บริษัทวี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด นำเข้าเครนขนาดใหญ่ GRANTRY CRANE ที่ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า โดยเครนขนาดใหญ่นี้นำเข้ามาติดตั้ง ณ ท่าเรือคลองเตย จำนวนทั้งหมด 2 ตัว มีน้ำหนักตัวละ 750 ตัน การติดตั้งต้องมีการประกอบเป็นตัวเครนและชักลากโดยใช้เรือลากจูงทางแม่น้ำเจ้าพระยา หากสนใจใช้บริการกับทางบริษัทวี-เซิร์ฟฯ สามารถติดต่อได้ที่ 02-744-1007 (ฝ่ายการตลาด)


V-SERVE

V-SERVE LOGISTICS ได้รับรางวัล DBD-LOGISTICS MANAGEMENT AWARD (D-LOG AWARD) จากกระทรวงพาณิชย์ โดยได้เข้าไปรับถ้วยรางวัลเมื่อวันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560


เรื่อง

เรียนทุกท่านทราบ

 

บรรยาย เรื่อง HS CODE 2017  ที่ประเทศสมาชิก WCO ทั่วโลก

จะต้องรู้ และต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปลี่ยนแปลง

 

ขอให้ทุกท่าน อ่านและทำความเข้าใจก่อน หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามประการใด ให้

นำมาสอบถาม ในวันที่ 24 ธ.ค.59 ที่สถาบัน V-SERVE จะมีการจัดการอบรม


ประกาศมติคณะรัฐมนตรี

ตาม ประกาศมติคณะรัฐมนตรี ประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุด ราชการเพื่อให้ประชาชนได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดีนทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ทางบริษัทฯ ขอแจ้งทราบว่า หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก เช่น กรมศุลกากร การท่าเรือ กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น หยุดในวันที่ 14/10/2559   ส่วนหน่วยบริการ ท่าใหญ่ๆ ที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกยังให้บริการตามปกติ 


การถ่ายโอนภารกิจใหหน่วยงานในสงกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบการนำเข้าสนค้าอาหาร

หน่วยงานของรัฐ มีการการบูรณาการเพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกและนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีมีวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายภายในประเทศ ทาง อย. ได้โอนงานมาให้ทางเกษตร เป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบแทน อย. ตามพิกัดที่แนบท้ายนี้เท่านั้น หากนอกเหนือจากนี้ยังเป็นหน้าที่ของ อย. รายละเอียดตามไฟล์แนบ ทั้งนี้ การขออนุญาตตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เช่น การขอใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ใบสําคัญ การขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร เป็นต้น ให้ขออนุญาตกับทาง อย. เช่นเดิม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป