Activity Photos And Clips

บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ผลิตภัณฑ์ Pack & Move ให้บริการงานขนย้ายสินค้าของเล่นไม้สำหรับเด็กจากงานจัดนิทรรศการที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการขนย้ายออกมาขึ้นรถบรรทุกเพื่อจัดส่ง ณ สำนักงานลูกค้าที่ตึกสาทร ชั้น 2 และชั้น 3 เพราะให้บริการในโซนพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร การจราจรค่อนข้างหนาแน่น บริษัทฯ จึงต้องใช้กำลังคนจำนวนมากในการยก ขนย้าย มีการวางแผน และบริหารจัดการเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ได้ดำเนินพิธีการศุลกากรตรวจปล่อยสินค้า "เครื่องจักร" ซึ่งต้องควบคุมการขนย้ายด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เนื่องจากสินค้ามีมูลค่าสูง สินค้าส่งถึงโรงงานด้วยความปลอดภัย


บริษัทวี-เซิร์ฟ

บริษัทวี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด คุณสุริยา คำสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการสายงานขนส่ง บริษัทวี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้ทำการอบรมพนักงานขับรถ "เรื่องการปฏิบัติงานสำหรับขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ-สินค้าเน่าเสียง่าย-เสียหายง่าย" ตามคู่มือ 10s Safety Standard Transport Manual เพื่อเป็นมาตรฐานการบริการถึงความปลอดภัยของสินค้าของลูกค้าที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ให้สามารถส่งมอบถึงปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงเวลา ตรงเงื่อนไขและผู้ใช้บริการพึงพอใจสูงสุด


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โมเดิร์น เอนเทอไพรซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ในเครือ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป ได้เข้าพบลูกค้า ณ คลังสินค้า เพื่อสาธิตการใช้งานถุงลมกันกระแทก (Air Bag) ป้องกันการกระแทกของสินค้า ภายในตู้คอนเทนเนอร์ รวมทั้งลดต้นทุนหน้างาน โดยไม่ต้องใช้กระดาษคั่นระหว่างสินค้า จึงเป็นที่ยอมรับ ของประเทศปลายทางทั่วโลก


บริษัทวี-เซิร์ฟ

บริษัทวี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ ในงานบริการขนส่งตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้อง ตรวจเช็ค อุณหภูมิสินค้า ตรวจเช็คสภาพตู้สินค้า หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ ตรวจเช็คหมายเลขซีล ให้ได้ตรงตามเอกสารที่ลูกค้ากำหนด ก่อนนำออกจากท่า เพื่อนำส่งถึงลูกค้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ได้ตรวจปล่อยสินค้านำเข้า สินค้าเครื่องแอร์ชิลเลอร์ ซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการขนย้ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ และต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากสินค้ามีมูลค่าสูง


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด สำนักงานสาขาสุวรรณภูมิ ได้ทำพิธีการศุลกากร อุปกรณ์ติดตั้งภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งสินค้าดังกล่าวมีมูลค่าที่สูง ดังนั้นก่อนการส่งมอบจะต้องทำการตรวจสอบสินค้าอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันสินค้าเสียหาย


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด สำนักงานสาขาภาคใต้ ได้ดำเนินการตรวจปล่อยสินค้า นำเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บน (Duty Free) ซึ่งได้ลากตู้จากท่าเรือสงขลา ไปตรวจปล่อย ณ ด่านศุลกากรสะเดา โดยมีเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร ทำการเปิดตรวจสินค้า โดยมีพนักงานตรวจปล่อยของบริษัทฯ คอยควบคุมดูแลการขนย้ายอย่างระมัดระวังเนื่องจาก สินค้ามีความเสี่ยงที่จะแตกหักเสียหายได้ง่าย เพื่อส่งสินค้าถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ ปาร์ค จำกัด (คลังสินค้าสาขาบางปู) รับสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ "น้ำยาล้างไต" เข้าจัดเก็บในคลังสินค้า สินค้ากลุ่มนี้จะต้องดูแลจัดเก็บในพื้นที่สะอาด เรามีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง โดยพันฟิล์มปิดคลุมสินค้ารอบ และปิดด้านบนของพาเลทเพื่อความสะอาดและปลอดภัยต่อสินค้า


มาตรฐานการดูแล

มาตรฐานการดูแล รับ-ส่งสินค้าสำหรับงานสินค้ามาไม่เต็มตู้ (LCL) โดยให้พนักงานขับรถเช็คสภาพสินค้า ร่วมกับพนักงานตรวจปล่อยด้วยทุกครั้ง หากเจอสินค้าเสียหาย ต้องรีบดำเนินการถ่ายรูป เพื่อยืนยันก่อนนำสินค้าขึ้นรถขนส่ง รวมทั้งต้องทำการจัดเรียง และรัดพาเลทให้แน่นหนากันสินค้าเคลื่อนย้าย หรือกระแทก ขณะขนส่ง เพื่อส่งสินค้าถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย