Activity Photos And Clips

บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด สำนักงานสาขาแหลมฉบัง ได้เดินพิธีการตรวจปล่อย สินค้าเป็นนำ้มันใช้ในการผลิตคอมเพรสเซอร์ โดยมีการขนถ่ายจากตู้ขึ้นรถบรรทุกตู้ทึบ โดยระหว่างการ

ขนถ่าย จะมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯคอยดูเเล เพื่อป้องกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่ง

เเละจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ได้ตามกำหนดเวลา


ดร.ธนิต

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ดร.ธนิต โสรัตน์ ประธานในเครือบริษัทวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป และรองประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ได้รับเกียรติเชิญบรรยายในหัวข้อ “ Disruptive Technology : ทางรอดของธุรกิจหรือวิกฤติด้านแรงงาน” จากสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

 

เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวทาง องค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจ ในเรื่องการปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล


ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าวัตถุดิบ

ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าวัตถุดิบ ประเภทฟิล์มสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยมีการตรวจสอบสภาพสินค้า และความถูกต้องของรายการสินค้าก่อนรับเข้าจัดเก็บ ทั้งนี้สถานที่จัดเก็บสะอาดปลอดภัย ตั้งอยู่ใกล้โรงงานลูกค้าในโซนถนนกิ่งแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด สำนักงานสาขาสุวรรณภูมิ ได้มีการทำพีธีการตรวจปล่อยสินค้าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ดังนั้นทางพนักงานของบริษัทฯ จึงต้องมีการตรวจสอบทั้งในส่วนของเอกสาร และสินค้าให้ถูกต้อง ซึ่งทางบริษัทฯมีความชำนาญสำหรับสินค้าประเภทดังกล่าวและอีกหลายประเภทสินค้า


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ส่วนงานปฎิบัติการขาออก ได้ดำเนินพิธีการศุลกากร ตรวจรับสินค้า ลำไยกระป๋องในน้ำเชื่อม บรรจุเข้าตู้โดยต้องตรวจสอบสภาพสินค้าให้เรียบร้อยและความสะอาดของตู้สินค้าก่อน ทำการบรรจุสินค้าเข้าตู้โดยมีพนักงานควบคุมกำกับในการจัดเรียงสินค้าอย่างรัดกุม เพื่อส่งสินค้าถึงปลายทางด้วยความปลอดภัย


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ให้บริการจัดส่งสินค้า ประเภทชิ้นส่วน เครื่องจักร ถึงในเขตไซต์งานลูกค้า โดยพนักงานขับรถ ที่มีความชำนาญในข้อจำกัดของการเข้าเขตจัดส่งสินค้า การดูเเลรักษาสินค้าเเต่ละประเภทขณะจัดส่งเพื่อถึงลูกค้าด้วยความปลอดภัย 


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด Domestic Delivery ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก6ล้อตู้ทึบ รับสินค้าประเภทกาวอุตสาหกรรมจากคลังสินค้าสาขากิ่งแก้ว จัดส่งไปยังโรงงานผลิตผ้าอ้อมเด็ก ยูนิชาร์ม ด้วยความปลอดภัยและมีทีมแรงงานทำการคัดแยกสินค้าลงบนพาเลทลูกค้า แยกล๊อตการผลิตได้อย่างถูกต้องครบถ้วนพร้อมส่งมอบเข้าสู่กระบวนการผลิต 


บริษัท

 บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ให้บริการ pack&move ขนย้ายอุปกรณ์สื่อสาร ตู้ไฟ ตู้วิทยุ บนสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต เพื่อนำกลับไปยังศูนย์ซ่อมบำรุงที่บางปู การทำงานต้องมีการเตรียมความพร้อม ทั้งในเรื่องอุปกรณ์สำหรับแพ็คสินค้าและอุปกรณ์สำหรับยก เนื่องจากพื้นที่ด้านบนสถานีมีจำกัด จึงต้องใช้ความชำนาญและควบคุมการทำงานทุกขั้นตอน เพื่อให้สินค้าและสถานที่ไม่ได้รับความเสียหาย


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ส่วนงานปฎิบัติการขาออก ฝ่ายปฎิบัติการขาออกได้ดำเนินพิธีการศุลกากร ตรวจรับบรรจุสินค้า ซอสปรุงรส เข้าตู้ซึ่งได้ทำการตรวจสอบสภาพสินค้าให้เรียบร้อยก่อนนำเข้าบรรจุในตู้ โดยต้องจัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ มีการตีไม้กั้นหน้าตู้เพื่อป้องกันสินค้าโค่นล้มระหว่างการขนส่ง และส่งมอบสินค้าถึงปลายทางด้วยความปลอดภัย