V-Showcase

Bangna

Bangna Warehouse คลังสินค้าสาขาบางนา ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าเป็น ขนมและลูกอม นำเข้าจากต่างประเทศ สินค้ามาเป็นกล่อง จำนวน 10,000 carton. ต้องใช้แรงงานยกกล่องสินค้าลงบนพาเลทและwrapด้วยฟิล์มยืด และ ใช้ Forklift จัดเก็บสินค้าให้กับลูกค้าอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งมีมาตรฐานการตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า และ ความสมบูรณ์ของสินค้า หากพบกล่องมีรอยชำรุดและเสียหาย ทางคลังสินค้าจะแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทันที ภายใต้มาตรฐาน


Bangpu

Bangpu Warehouse วันที่ 30 กันยายน 2563 คลังสินค้าสาขาบางปู ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าเป็นสายยาง และข้อต่อที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  สินค้ามาเป็นพาเลทพลาสติกและแบบเหล็ก โดยทางคลังสินค้า  จะมีการตรวจเช็คสินค้าภายในตู้และใช้ ForkLift จัดเก็บสินค้าให้กับลูกค้าอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งมีมาตรฐานการตรวจสอบและปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้าสูงสุด ภายใต้มาตรฐาน


Bangna

Bangna Warehouse วันที่ 17 กันยายน 2563 คลังสินค้าสาขาบางปู ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าเป็น Valve สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต มาเป็นแบบลังไม้ นำเข้าจากต่างประเทศ โดยทางคลังสินค้า จะมีการตรวจเช็คสินค้าภายในตู้ และใช้ forklft จัดเก็บสินค้าให้กับลูกค้าอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งมีมาตรฐานการตรวจสอบและปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้าสูงสุด ภายใต้มาตรฐาน


Bangna

Bangna Warehouse คลังสินค้าสาขาบางนา ให้บริการเช่าพื้นที่วางสินค้า จำนวน 300 ตรม. เป็น รถโฟล์คลิฟไฟฟ้า สำหรับยกสินค้าน้ำหนัก 2.5 ตัน นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งคลังสินค้าจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็ค และ ถ่ายรูปสินค้าระหว่างการขนถ่าย เพื่อเก็บบันทึกและนำส่งให้กับลูกค้า  อีกทั้งยังมี Docking ที่ได้มาตรฐานในการรองรับสินค้า  ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของคลังสินค้า ภายใต้มาตรฐาน


Bangna

Bangna Warehouse วันที่ 4 กันยายน 2563 คลังสินค้าสาขาบางนา ให้บริการพื้นที่สำหรับสินค้าประเภทข้าว ที่ต้องรอการรมยา(Fumigation) ให้เสร็จสิ้น ก่อนการส่งออกไปต่างประเทศ ใช้เวลาประมาณ15วัน  ซึ่งคลังสินค้าจะมีการจัดเตรียมพื้นที่แยกออกมา สำหรับสินค้าประเภทนี้โดยเฉพาะ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการจัดเก็บ และ คลังสินค้าจะต้องมีความสะอาด มีการใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานในการรองรับผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ได้แก่ พาเลทไม้ ที่ต้องมีการรมยาก่อนนำเข้ามาให้บริการลูกค้า  ภายใต้มาตรฐาน


Bangpu

Bangpu Warehouse วันที่ 3 กันยายน 2563 คลังสินค้าสาขาบางปู ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าเป็นสายอินเทอร์เน็ตนำเข้าจากต่างประเทศ จำนวน 9 ตู้ สินค้าถูกบรรจุเป็นม้วนวางมาบนพาเลทที่มีขนาดเฉพาะ ซึ่งข้อควรระวังคือ การใช้รถโฟล์คลิฟ ที่ได้มาตรฐานและพนักงานขับรถที่มีความเชี่ยวชาญในการตักสินค้า เพื่อป้องกันงาเสียบไปโดน packaging ของลูกค้า และการจัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการตรวจสอบ ซึ่งถือเป็นหัวใจของการให้บริการคลังสินค้า  ภายใต้มาตรฐาน


Bangna

Bangna Warehouse วันที่ 2 กันยายน 2563 คลังสินค้าสาขาบางนา  ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าประเภทนมผง นำเข้าจากต่างประเทศ บรรจุมาเป็น ถุง On Pallet ซึ่งลูกค้าต้องใช้สถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานHalal ซึ่งคลังสินค้าบางนา ได้รับการรับรองว่าเป็นคลังสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบและคัดกรองจากคณะกรรมการ ของศูนย์วิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าสามารถจัดเก็บสินค้าภายใต้มาตรฐาน Hal-Q ซึ่งต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานหลายอย่าง อาทิเช่น พื้นที่ในการเก็บต้องสะอาด มาตรการการจัดเก็บสินค้าต้องไม่ปะปนสินค้าหรือเก็บสินค้าที่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า คลังสินค้าบางนามีระบบการบริหารจัดการครอบคลุมทุกประการ


Bangpu

Bangpu Warehouse วันที่ 19 สิงหาคม 2563 คลังสินค้าสาขาบางปู ให้บริการรับฝากเก็บสินค้ากลุ่มอาหาร ประเภทวัตถุดิบที่นำไปผสมอาหาร  Food Powder และ Food Ingredient บรรจุมาเป็นถุง25กิโลกรัม จำนวน 1,000 ตัน โดยใช้แรงงานในการขนถ่ายวางลงบนพาเลท และ จัดวางซ้อน2ชั้น โดยต้องวางให้เป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจสอบ หรือ สะดวกต่อลูกค้ามา Audit  สุ่มเอาตัวอย่างสินค้าไปทำการประเมินมาตรฐานของสินค้าต่อไป ซึ่งคลังสินค้าอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าภายใต้มาตรฐาน


Kingkaew

Kingkaew Warehouse คลังสินค้าสาขากิ่งแก้ว ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าประเภทกาวอุตสาหกรรม นำเข้าจากมาเลเซีย โดยลูกค้าต้องการให้ตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดทุกพาเลท ทางคลังสินค้าได้ทำการตรวจเช็คสินค้า ตั้งแต่อยู่ในตู้ โดยมีการถ่ายรูปของสินค้าที่มา เพื่อนำส่งให้กับลูกค้า หลังจากนั้นได้ใช้รถโฟล์คลิฟขนย้ายสินค้าออกจากตู้เข้าไปในคลังสินค้า เพื่อตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง โดยมีขั้นตอนการเช็ค 3 ขั้นตอน 

  1. Lot .Number  ถูกต้อง
  2. สภาพสินค้าสมบูรณ์ครบถ้วน
  3. สินค้าครบตามจำนวนที่ระบุในเอกสาร

ก่อนนำเข้าจัดเก็บในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ และ ลงระบบรับเข้าสต๊อก (Inventory Report ) ซึ่งลูกค้าจะได้รับข้อมูลแบบReal Time ลูกค้าจึงเชื่อมั่นได้ว่า คลังสินค้าจะบริการลูกค้าทุกท่านให้ได้รับความ สะดวก รวดเร็ว และ ถูกต้อง ตามมาตรฐานของคลังสินค้า


Bangna

Bangna Warehous & Stuffing Container เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 คลังสินค้าสาขาบางนา ให้บริการรับฝากสินค้าชั่วคราวและใช้บริการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกไปยังต่างประเทศ สินค้าเป็นถุงยางอนามัย สินค้าเป็นกล่องๆ  (Loose Cargoes) โดยมีวิธีการ คือ ต้องใช้แรงงานจัดเรียงสินค้าทีละกล่อง หลังจากจัดเรียงจนเต็มตู้แล้ว ใช้อุปกรณ์สายรัด Container Net  รัดท้ายตู้ โดยเกี่ยวรัดมุมขอบทั้ง4ด้านของตู้คอนเทนเนอร์และตรวจเช็คความแน่นหนาก่อนปิดตู้ ซึ่งข้อควรระวังสำหรับงานบริการประเภทนี้ คือ ต้องจัดเรียงสินค้า ไม่ให้กล่องสินค้าเสียหายหรือยุบตัวขณะบรรจุ อีกทั้งต้องใช้อุปกรณ์บรรจุตู้ที่เหมาะสมกับลักษณะของสินค้า และต้องสามารถป้องกันสินค้าโค่นล้มเมื่อถึงปลายทางได้ด้วย