V-Showcase

Bangpu

Bangpu Warehouse Service คลังสินค้าสาขาบางปู ของบริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่เส้นบางพลี-ตำหรุ มีพื้นที่กว่า 10,000 ตรม. พร้อมให้บริการรับฝากเก็บสินค้าทุกประเภท (General Cargoes) ยกเว้นสารเคมีอันตราย โดยคลังสินค้ามีสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภายในคลังสินค้า ที่มีแสงสว่างเพียงพอต่อการทำกิจกรรมในคลังสินค้า อีกทั้งยังมีแรมป์โหลด(Lamp Load)สินค้าถึง14จุด รวมไปถึงลานจอดรถเทรลเลอร์สำหรับรอขนถ่ายสินค้า ที่กว้างขวาง ทำให้ลูกค้าหมดกังวัลเรื่องพื้นที่จอดรถ และ หัวใจสำคัญคือความสะอาดและปลอดภัยของคลังสินค้า ที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า คลังสินค้าจะให้บริการทุกท่านอย่างดีที่สุด 


Warehouse

Warehouse Service คลังสินค้าของบริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด พร้อมให้บริการรับฝากเก็บสินค้า ด้วยมาตรฐานหลัก 3 ข้อ

  1. มาตรฐานด้านสถานที่รับฝาก ต้องสะอาด จัดวางเป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ ตามระบบควบคุมของคลังสินค้า
  2. มาตรฐานด้านระบบการจัดเก็บสินค้าและสต็อคสินค้าถูกต้องตามหลักการFIFO Management
  3. มาตรฐานด้านความปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดเก็บสินค้า เช่น รถ โฟล์คลิฟท์,รถ Push Pull ,Handlift, ซึ่งคลังสินค้ามีเครื่องมือสำหรับจัดเก็บให้กับลูกค้าหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะมาเป็นpackagingแบบใด คลังสินค้าก็สามารถรองรับการให้บริการให้ได้อย่างสมบูรณ์และคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด


Bangpu

Bangpu Warehouse

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ ปาร์ค จำกัด คลังสินค้าสาขาบางปูให้บริการรับฝากเก็บสินค้าเป็น เครื่องมือแพทย์ มีขั้นตอนสำคัญก่อนการจัดเก็บ คือ ตรวจสอบลักษณะของลังไม้ว่าชำรุดหรือแตกหักหรือไม่ ก่อนใช้ forklift ตักสินค้าเข้าไปเก็บยังLocation ที่ได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นสินค้า Sensative และมีมูลค่าสูง ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าที่นำเข้าคลังสินค้ามีความถูกต้องครบถ้วนและสภาพสมบูรณ์


Bangpu

Bangpu Warehouse & Stuffing Container

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 คลังสินค้าสาขาบางนา ให้บริการรับฝากสินค้าชั่วคราว ประเภทอาหารสำเร็จรูป เพื่อบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยตู้ขนาด 40 ฟุต สินค้าแพ็คบนพาเลทขนาด 80*120 ซม.โดยใช้รถโฟร์คลิฟท์บรรจุสินค้าเข้าตู้ได้ จำนวน 40 พาเลท ซึ่งงานประเภทนี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและเทคนิคพิเศษในการวางจัดเรียงสินค้าเข้าตู้ให้ลูกค้า เนื่องจากขนาดพาเลทไม่เท่ากัน และต้องใช้อุปกรณ์ Air Bag ป้องกันช่องว่างระหว่างพาเลท เพื่อไม่ให้สินค้ากระแทกกันระหว่างการขนส่งข้ามประเทศ


Bangpu

Bangpu Warehouse บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด โดยคลังสินค้าบางปู ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าเป็นประเภทวัตถุดิบที่นำไปผสมอาหาร  Food Powderและ Food Ingredient บรรจุมาเป็นถุง25กิโลกรัม จำนวน 1,000ตัน โดยใช้แรงงานในการขนถ่ายสินค้าวางลงบนพาเลทพลาสติกและใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม คือ กระดาษลูกฟูกวางบนฐานพาเลทก่อน รวมทั้งต้อง wrapping สินค้าด้วยฟิลม์ยืด ให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ อีกทั้งพื้นที่จะต้องมีความสะอาด ผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายQAของลูกค้าอย่างละเอียด  ซึ่งต้องมีมาตรฐานในการจัดเก็บสินค้าประเภทอาหารอย่างครบถ้วน เพื่อสามารถจัดเก็บสินค้าให้กับลูกค้าได้


Bangpu

Bangpu Warehouse วันที่ 24 มิถุนายน 2563

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด โดยคลังสินค้าบางปู ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าเป็นสำลีก้อน สำหรับนำไปผลิตเป็นสำลีสำเร็จรูป ซึ่งพื้นที่จะต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีระบบควบคุมและป้องกันสัตว์รบกวน( Pest Control)ซึ่งลูกค้าจะมีการเข้าตรวจสอบความสะอาดของคลังสินค้าก่อนการจัดเก็บ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเก็บสินค้าได้ และการจัดวางสินค้าต้องเป็นระเบียบ ตามระบบFIFO ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญในการจัดทำสต้อคสินค้าและเบิกจ่ายสินค้าให้กับลูกค้า ลูกค้าจึงเชื่อมั่นได้ว่าคลังสินค้ามีการจัดการสินค้าให้ลูกค้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย


Bangpu

Bangpu Warehouse วันที่ 15 มิถุนายน 2563 บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด โดยคลังสินค้าบางปู ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ บรรจุในถัง 200 ลิตร โดยใช้อุปกรณ์พิเศษ Drum Gripper (ปากนกแก้ว) ทำการยกขนถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ภายในเวลา 30 นาที/ตู้ขนาด 20 ฟุต มีการจัดเตรียมพาเลทวางรองสินค้า เพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บในคลังสินค้าและการเบิกจ่ายสินค้าออกจากพื้นที่จัดเก็บ


Bangna

Bangna Warehouse & Stuffing Service

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด โดยคลังสินค้าบางนา ได้ให้บริการรับบรรจุตู้สำหรับส่งออก สินค้าประเภท ถุงยางอนามัย บรรจุตู้แบบ Loose Cagoes ใช้แรงงานในการจัดเรียงสินค้าทีละกล่อง ซึ่งมีขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนการนำสินค้าเข้าตู้ และมีมาตรฐานในการจัดเรียงสินค้า อีกทั้งยังมีการใช้อุปกรณ์สายรัด Container Net เพื่อป้องกันสินค้าร่วงหล่นระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าจะถูกบรรจุตู้อย่างครบถ้วนและสภาพสมบูรณ์เมื่อถึงปลายทาง แม้จะต้องเดินทางไกล


Bangna

Bangna Warehouse วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด โดยคลังสินค้าสาขาบางนา ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหาร (แป้งข้าวโพด) นำเข้าจากต่างประเทศ มีแรงงานขนถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ จัดเรียงขึ้นบนพาเลทพันฟิล์มปิดคลุมสินค้าเพื่อความสะอาดปลอดภัยระหว่างการจัดเก็บ


Bangpu

Bangpu Warehouse

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด โดยคลังสินค้าสาขาบางปูให้บริการรับฝากเก็บสินค้าเป็น วัตถุเจือปนอาหาร (food additive) มีขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง รายการจำนวนของสินค้าตามเอกสาร packing list ก่อนรับฝากเก็บ หากพบความแตกต่าง ไม่ถูกต้อง หรือสินค้าเสียหาย ดำเนินการถ่ายรูปแจ้งลูกค้ารับทราบในทันที มั่นใจได้ว่าสินค้าที่นำเข้าคลังสินค้ามีความถูกต้องครบถ้วนและสภาพสมบูรณ์

คลังสินค้าสะอาดปลอดภัยบริการด้วยใจใส่ใจคุณภาพ