: Transit & Cross Border Logistics

Transit and Cross Border Logistics

 


   ภายใต้บริษัท V-SERVE CROSS BORDER LIMITED ซึ่งเป็นบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป ได้ให้การบริการงานพิธีการศุลกากรชายแดนและขนส่งข้ามแดนรวมทั้งสินค้าผ่านแดนประเทศพม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย ต่อเนื่องมาเป็นเวลามากกว่า 15 ปี เรามีประสบการณ์และความเข้าใจในการทำพิธีการศุลกากรตามด่านชายแดนทั่วประเทศ รวมทั้งการขนส่งข้ามแดนเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้รองรับการเข้าสู่ AEC ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า เราจึงเปิด “ศูนย์บริการโลจิสติกส์ชายแดนและข้ามแดน” เป็นหน่วยบริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยลูกค้าสามารถใช้บริการได้ดังนี้

เพื่อให้รองรับการเข้าสู่ AEC ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า เราจึงเปิด “ศูนย์บริการโลจิสติกส์ชายแดนและข้ามแดน” เป็นหน่วยบริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยลูกค้าสามารถใช้บริการได้ดังนี้

 

"ด้านการให้ข้อมูลและปรึกษา"

 1. การให้ข้อมูลเส้นทางโลจิสติกส์สู่ชายแดนทั่วประเทศและค่าขนส่งถึงชายแดน
 2. การให้ข้อมูลเส้นทางโลจิสติกส์และพิธีการผ่านแดน-ขนส่งจนถึงปลายทางผู้รับในประเทศเพื่อนบ้าน
 3. ให้การปรึกษาการแพคกิ้ง-การกระจายสินค้าภายในประเทศเพื่อนบ้าน และภาษีนำเข้า
 4. ให้การปรึกษาด้านการจัดจำหน่ายหรือการหาตัวแทนจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะประเทศเมียนมาร์และ สปป.ลาว

"ด้านพิธีการศุลกากร"

 1. มีหน่วยงานบริการลูกค้า (Customer Service) สำหรับงานโลจิสติกส์ชายแดนและข้ามแดนในการรับงานจากลูกค้า เป็นแบบ “One-Stop Service” ทั้งด้านเอกสาร การผ่านพิธีกรศุลกากรชายแดน ขนส่ง การติดตามสถานะงานและขนส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และมีระบบจีพีเอสติดตามการขนส่ง (บางประเทศไม่อนุญาตให้ใช้ระบบจีพีเอส)
 2. การติดตามสถานะใบขนขาออก (Status 0409) ซึ่งสินค้าส่งออกชายแดนเหมือนกับการส่งออกผ่านท่าเรือ ต้องดำเนินพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง มิฉะนั้นสินค้าส่งออกได้แต่ไม่ได้รับสถานการณ์ส่งออก ในด้านเอกสารถือเสมือนเป็นการลักลอบการส่งออก นอกจากผิดกฎหมายและจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น ภาษี VAT, ตัดบัญชี BOI, หรือคืนภาษีนำเข้า

"ด้านการขนส่ง"

 1. บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต เป็นผู้ได้รับอนุญาตขนส่งข้ามแดนทั้งประเทศกัมพูชา สปป.ลาว-ลาวบ๋าว (เวียดนาม) ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวก ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายขนส่งตรงชายแดน
 2. สามารถให้บริการขนส่งแบบ Door to Door จนถึงผู้รับปลายทาง โดยเฉพาะประเทศเมียนมาร์-มาเลเซีย และมีความชำนาญเป็นพิเศษ
 3. มีระบบติดตามสถานะสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบจีพีเอส (บางประเทศไม่อนุญาตให้ใช้ระบบจีพีเอส)
 4. การขนส่งในประเทศเพื่อนบ้านสามารถให้บริการได้แบบเบ็ดเสร็จ โดยมีเครือข่ายเอเย่นต์และตัวแทนอยู่ในเกือบทุกเส้นทาง
 5. การบริหารความเสี่ยงภายใต้ JSSC

"ประเทศซึ่งมีศักยภาพการให้บริการ"
ประเทศเมียนมาร์

 1. มีสำนักงานสาขาอยู่ที่ด่านแม่สอดและจังหวัดเมียวดี ทำให้สามารถให้บริการได้เหนือกว่าผู้ให้บริการรายอื่น และลูกค้าสามารถใช้บริการคลังสินค้าในการเก็บสินค้าและรอการส่งมอบ ปัจจุบันบริษัทให้บริการขนส่งเข้าประเทศเมียนมาร์เดือนละมากกว่า 300 Container
 2. มีสำนักงานสาขาย่างกุ้ง (V-SERVE MYANMAR LOGISTICS LIMITED) ซึ่งบริษัทได้ไปลงทุนเปิดดำเนินการอยู่ที่นครย่างกุ้ง ซึ่งทำให้มีศักยภาพในการดูแลสินค้าปลายทางและเป็นตัวแทนของลูกค้าในการประสานงานกับผู้ซื้อปลายทาง รวมถึงการเป็นการเซอร์เวย์สินค้าและทำหน้าที่บริการเก็บเงิน และอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ
 3. V-SERVE MYANMAR TRADING LIMITED เป็นบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ ร่วมทุนกับนักธุรกิจเมียนมาร์ในการเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือหาตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้า
 4. MYANMAR BUSINESS MATCHING & TOURISM การให้บริการตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินและรับจองโรงแรมในนครย่างกุ้ง รวมทั้งการนัดหมายเจรจาทางธุรกิจ โดยมีห้องประชุม ไกด์และล่าม ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น

"ประเทศมาเลเซีย"
ประเทศเมียนมาร์

 1. V-SERVE SOUTHERN LIMITED เป็นบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ ตั้งอยู่ที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีสำนักงานย่อยด่านสะเดา สำนักงานย่อยด่านปาดังเบซาร์ และกำลังจะเปิดท่าด่านประกอบ ทำให้มีศักยภาพการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรชายแดนและข้ามแดน
 2. ศูนย์ขนส่งชายแดน อยู่ใกล้ด่านสะเดา โดยมีรถบรรทุกและลานวางตู้คอนเทนเนอร์
 3. การมีเครือข่ายและเอเย่นต์ทั้งด้านตัวแทนออกของและขนส่งอยู่ในประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะเรามีศักยภาพในเส้นทางชายแดนไทยถึงท่าเรือปีนัง ซึ่งปัจจุบันให้บริการขนส่งไม่น้อยกว่าเดือนละ 1,000 ตู้

"ด่านซึ่งมีศักยภาพ....."

 

"จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทย และประเทศเพื่อนบ้าน "

 


"จุดผ่านแดน ไทย-มาเลเซีย (สะเดา)"

รายละเอียด...คลิก...

"จุดผ่านแดน ไทย-มาเลเซีย (ปาดังฯ)"

รายละเอียด...คลิก...

"จุดผ่านแดน ไทย-ลาว"

รายละเอียด...คลิก...

"จุดผ่านแดน ไทย--ลาว-เวียดนาม"

รายละเอียด...คลิก...

"จุดผ่านแดน ไทย-พม่า"

รายละเอียด...คลิก...

"จุดผ่านแดน ไทย-กัมพูชา"

รายละเอียด...คลิก...


ที่มา : กรมศุลกากร

"บริการเสริม"

 

 1. Consolidate Center ศูนย์รวบรวมสินค้าและจัดเก็บสินค้าให้กับลูกค้า โดยมีคลังสินค้าให้ลูกค้าเลือก ได้แก่ คลังสินค้าบางนา (กม.3), คลังสินค้ากิ่งแก้ว, คลังสินค้าบางปู
 2. STUFFING SERVICE บริการรับบรรจุตู้สินค้า
 3. PACKAGING SERVICE บริการเกี่ยวกับการแพคเกจจิ้งในรูปแบบต่างๆ ทั้งลังไม้ กล่องกระดาษ โดยวี-เซิร์ฟเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับแพคเกจจิ้งและมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการบรรจุภัณฑ์
 4. DELIVERY & PICKING บริการการจัดส่งสินค้า ทั้งการรับสินค้าจากซัพพลายเออร์ของลูกค้าเพื่อนำมารวบรวมรอการส่งมอบ
 5. การบริการด้านประกันภัย (Insurance Service) สามารถจัดหาประกันภัย (บางประเทศไม่มี)