Management Team

jquery slider

Mr.Prayuth Wongsawang

''

ตำแหน่ง

- ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ

ประวัติการศึกษา

- มัธยมศึกษา โรงเรียนขจรศึกษา

- ป.ว.ช. สาขาวิชาช่างยนต์

แนวทางการทำงาน

รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด มาก่อนกลับที่หลังตรวจสอบงานทุกอย่างให้เกิดความเรียบร้อยก่อนกัลทุกครั้ง ก่อนหยุดงานต้องต้องตรวจสอบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย 

 

  • css slider