Management Team

jquery slider

Ms.Piyarat Supasamut

Vice President

ตำแหน่ง

- รองกรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

- โรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

แนวทางการทำงาน

  โลกของการทำงานช่างแตกต่างจาก สิ่งที่อยู่ในตำราเรียน...นี้คือความคิดแรกที่ได้เข้ามาเป็นผู้บริหารลำดับที่ 3 ขององค์กรแห่งนี้ จากเด็กจบใหม่ และมีโอกาสได้ทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการเพียงไม่กี่ปี เมื่อตำแหน่งเปลี่ยน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ก็เปลี่ยนแปลงตาม จากที่เคยเป็นเพียงผู้เข้าร่วมประชุม นั่งอยู่รอบนอก แต่ในวันนี้ต้องอยู่หัวโต๊ะของการประชุม จากที่เคยเป็นผู้รับคำสั่งและปฏิบัติตาม ในวันนี้ต้องเป็นผู้กำกับดูแลสายงานที่รับผิดชอบ โดยที่ทุกอย่างผ่านการเรียนรุ้ ลองผิด ลองถูกด้วยตนเอง เพราะไม่มีหัวหน้างานของสอน การลองผิดลองถูก ทำให้คนที่ประสบความสำเร็จหลายคนค้นพบศักยภาพของตัวเองที่ซ่อนอยู่ แล้วเอาไปใช้สร้างความสำเร็จ ในระหว่างที่คนส่วนใหญ่นั้นยังหาศักยภาพของตัวเองไม่เจอ แล้วก็นั่งน้อยใจโทษตัวเองโทษฟ้าโทษดินกันต่อไป 

การค้นหาว่าสิ่งไหนที่เหมาะสมกับเรา การค้นพบศักยภาพของตัวเราเอง ไม่ได้เกิดจากการแค่นั่งคิดหรือแค่หาข้อมูลมานั่งวิเคราะห์ แต่เกิดจากการได้ “ลงมือทดลองทำ" แล้วค่อยมาดูผลงานและสังเกตความรู้สึกของเราว่าเป็นยังไงยิ่งถ้าเราทำสำเร็จสักหนึ่งอย่างแล้ว หรือผิดพลาดแล้วเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ความเชื่อมั่นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าปัญหาอุปสรรคใดๆเข้ามา เราก็จะผ่านมันไปได้

  • css slider