Management Team

jquery slider

Mr.Siwakorn Wichakit

Southern Director

ตำแหน่ง

- กรรมการผู้จัดการสายงานสาขาภาคใต้

- รองเลขาธิการ สายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- ปริญญาโท (MBA) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แนวทางการทำงาน

  การใช้ชีวิตประจำวัน หลักๆ คือการทำงานและการดูแลครอบครัวเป็นหลัก เพราะคือหน้าที่ที่จะต้องทำให้ดีที่สุด ทั้งหน้าที่ของความเป็นพ่อที่จะต้องรับผิดชอบดูแลลูกๆ และภรรยา อีกหนึ่งบทบาทที่ต้องรับผิดชอบคือการทำงาน ที่ต้องรับผิดชอบดูแลงานสาขาภาคใต้ทั้งหมด ซึ่งมีทั้งหมด 5 สาขาย่อย มีพนักงานในความรับผิดชอบและต้องดูแลกว่า 60 ชีวิต การทำงานในชีวิตประจำวันก็จะค่อนข้างวุ่นวายเนื่องจากธุรกิจของเราเป็นธุรกิจบริการงานทางด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ให้บริการลูกค้าทั้งนำเข้าและส่งออก งานด้านขนส่งระหว่างประเทศ - ในประเทศ ตลอดจนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องทำงานติดต่อลูกค้า ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ รวมถึงติดต่อกับหน่วยงานราชการ ในแต่ละวันจึงมีงานให้ต้องทำและแก้ปัญหาตลอดเวลาเพื่อให้ลูกค้าของเราพอใจในการบริการมากที่สุด เพราะเมื่อลูกค้ามาใช้บริการแล้วก็ต้องคาดหวังในความเป็นมืออาชีพขององค์กรเรา เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาขยายงาน ขยายการให้บริการเพื่อการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน การดูและพนักงานและดูแลลูกค้าควบคู่กันไปตามนโยบายท่านประธานบริษัทที่จะไม่หยุดพัฒนา เพื่อเป้าหมายการเป็นบริษัทโลจิสติกส์ของคนไทยที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ

  • css slider