Management Team

jquery slider

Ms.Tippawan Chanjarungsak

Warehouse Director

ตำแหน่ง

- กรรมการสายงานคลังสินค้าและกระจายสินค้า

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป

แนวทางการทำงาน

   ธุรกิจสมัยใหม่มีความเปลี่ยนแปลงหลากหลายพัฒนาปรัปปรุงต่อเนื่อง ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้า จะอาศัยเพียงประสบการณ์อย่างเดียวคงไม่พอ เพราะยิ่งทำยิ่งซับซ้อนและยากขึ้นเป็นผลมาจากความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นจากการปรับตัวตามเทรนธุรกิจเช่นเดียวกัน 

 

        ในช่วงของการเริ่มต้นเปิดให้บริการด้านคลังสินค้านั้น เป็นผู้บริหารที่อายุน้อยที่สุด บริหารจัดการความเสี่ยงต่อชีวิตของพนักงานและสินค้าของลูกค้า จึงพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดการยอมรับจากคณะผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน ศึกษาหาความรู้ในเชิงทฤษฎีการบริหารจัดการด้านคลังสินค้า นำมาประกอบแนวความคิดมีความมั่นใจยิ่งขึ้น เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่และก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตามคำกล่าวของ 

 

        Eric Schmidt ผู้บริหารบริษัทกูเกิล และอดีตคณะกรรมการผู้บริหารของบริษัทแอปเปิ้ล “เปิดโอกาสที่จะตอบรับในทุกๆ สิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสายสัมพันธ์กับประเทศใหม่ ในการที่จะเจอเพื่อนใหม่ ยินดีที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ หรือแม้แต่การเริ่มงานใหม่หรืองานต่อๆไป”

 

        "การผูกมิตรสร้างความสัมพันธ์ที่ดี" กับเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความร่วมมือสร้างความสามัคคีได้เป็นอย่างดี เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการรับ-จ่ายสินค้า เพื่อเรียนรู้ลักษณะของสินค้า วิธีการจัดการ ความเสี่ยง นำมาใช้ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาดและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เกิดความเชื่อมั่นและเกิดการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานจนถึงปัจจุบัน 

 

        "การมีหัวใจบริการ (Service Mind)" สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้องรวดเร็ว สร้างความประทับใจ เป็นผลให้ลูกค้าใช้บริการต่อเนื่องและนำความประทับใจที่มีไปบอกต่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดอีกทางหนึ่งสามารถขยายการใช้บริการต่อไป เมื่อเกิดความผิดพลาดระหว่างการให้บริการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับลูกค้าทันทีหรือให้ความช่วยเหลือลูกค้า แนะนำประสานงานยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร 

 

        "งานทำให้เราเป็นคนมีคุณค่า" การทุ่มเททำงานหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทอง เกียรติยศ และคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ไม่ลืมว่าครอบครัวเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นกำลังใจส่งเสริมสนับสนุนตลอดมา ให้ความใส่ใจความรู้สึกของคนในครอบครัว และแบ่งเวลาทำกิจกรรมครอบครัว เที่ยวพักผ่อน ช้อปปิ้ง ครอบครัวอบอุ่น 

  • css slider