V-Showcase | Domestic & Lastmile Delivery Service

บริการขนส่งเวชภัณฑ์ยาสำเร็จรูป

V-SERVE Last Mile Delivery 

ให้บริการขนส่งเวชภัณฑ์ยาสำเร็จรูป โดยรถบรรทุก 6,10 ล้อห้องเย็น ควบคุมอุณหภูมิ 20-25 องศาเซียลเซียส 

มีระบบ Inspection Checklist ตรวจสอบสภาพสินค้าและควบคุมอุณหภูมิของเครื่องทำความเย็นระหว่างขนส่ง รวมไปถึงมีพนักงานแรงงานขนย้ายสินค้าตั้งแต่ต้นทางและส่งมอบที่ปลายทาง


มาตรฐานในการขนส่งสินค้าสารเคมี

V-serve Alliance Transport 

บริการด้วยมาตรฐานในการขนส่งสินค้าสารเคมี ประเภท ตู้ ISO TANK เเละ ประเภท บรรจุภัณท์ต่าง โดยมีข้อปฏิบัติการขนส่งสินค้าอันตราย ดังนี้

-พนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาติขับขี่ประเภท4

-พนักงานขับรถต้องผ่านการอบรม ด้านการขับขี่ขนส่งสินค้าประเภทสารเคมี

-พนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

-ด้านยานพาหนะ พนักงานขับรถ มีการตรวจสภาพรถก่อนปฏิบัติงาน 

-ตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบ เเล้วอุปกรณเซฟตี้ ประจำรถ รวมทั้งถังดับเพลิง เเละอุปกรณ์ เซฟตี้ส่วนบุคคลครบถ้วน

-ตรวจสอบสภาพสินค้า โดยรอบ ไม่พบรอยชำรุด เสียหาย ก่อนนำออกจากท่า 

-มีการติดตามควบคุมการเดินรถ การจอดพักอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้าด้วยความปลอดภัย


บริการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

Last Mile Delivery  ให้บริการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เข้าโรงพยาบาล  เช่น  เตียงนอนผู้ป่วย  โดยรถ 6 ล้อแบบมีลิฟท์ท้าย(Tailgate) พร้อมทีมแรงงานที่ผ่านการอบรมวิธีการประกอบเตียงให้พร้อมสำหรับการใช้งาน และปฏิบัติการขนย้ายเข้าเข้าพื้นที่ส่งมอบ


Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าในประเทศ โดยมีรถบรรทุกขนาด 4 ล้อ - 18 ล้อ และทีมแรงงานยกขนย้ายสินค้า มีหน่วยงานบริการลูกค้าทำหน้าที่ให้บริการรับจองรถ, รายงานการจัดส่ง และมีระบบติดตามสถานะการส่งมอบตามเวลา JIT ที่ลูกค้ากำหนด รวมไปถึงการขนส่งทุกเที่ยวมีการรับประกัน / จัดทำประกันภัยคุ้มครองสินค้า ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าได้รับการบริการขนส่งที่รวดเร็ว ปลอดภัย และทันเวลา


Last

Last Mile Delivery ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกแบบตู้ทึบได้รับการรับรองมาตรฐาน Q-Mark มีระบบประกันภัยคุ้มครองสินค้า และบริหารจัดการความเสี่ยงระหว่างการขนส่ง สามารถส่งมอบสินค้าถึงปลายทางได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ตรงตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด


Last

Last Mile Delivery ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าในประเทศ มีระบบการวางแผนการจัดประเภทรถขนส่งให้เหมาะสมกับการขนส่งสินค้า สำหรับสินค้าจากโรงงานส่งเข้าศูนย์กระจายสินค้า DKSH ใช้รถบรรทุก18ล้อแบบผ้าใบเปิดข้าง(side certain) ในการขนส่งสินค้าจำนวนกว่า 26 พาเลตน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 28 ตัน เพื่อความปลอดภัยต่อสินค้า โดยมี call center ติดตามและรายงานสถานะการส่งมอบจนถึงปลายทาง


Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าในประเทศ มีศูนย์กระจายสินค้าสาขาบางนาทำหน้าที่รวบรวมสินค้า ติดฉลาก จัดสินค้าตามออเดอร์ แพ็คบรรจุกล่องและวางแผนจัดรถบรรทุก 4 ล้อตู้ทึบขนส่งสินค้าเข้าส่งมอบ ณ ห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล


Last

Last Mile Delivery ให้บริการรถบรรทุกขนส่ง 6 ล้อแบบตู้ทึบ กระจายสินค้าแบบ B2B สำหรับการขนส่งสินค้าเข้าโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งรถขนส่งมีระบบซีลล็อคประตูป้องกันสินค้าสูญหาย และประตูด้านข้างของรถสามารถเปิดออก เพื่อยกขนถ่ายสินค้าได้สะดวกและรวดเร็ว รวมไปถึงมีแรงงานไปทำการเปลี่ยนถ่ายสินค้าออกจากพาเลตให้กับลูกค้าถึงพื้นที่โรงงาน ณ จุดส่งมอบปลายทางภายใต้เงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนด 


Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการรถขนส่งกระจายสินค้าภายในประเทศพร้อมทีมแรงงานขนถ่ายสินค้าขึ้น-ลงจากรถบรรทุก พนักงานทุกคนผ่านระบบคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน รวมถึงการส่งมอบสินค้ามีระบบ call center ติดตาม-รายงานสถานะเพื่อให้การส่งมอบถูกต้องทันเวลา Just In Time


Last

Last Mile Delivery ให้บริการรถขนส่งกระจายสินค้าในประเทศ มีรถบรรทุก 10 ล้อตู้ทึบแบบพ่วง รถโฟล์คลิฟท์ยกขึ้น-ลงสินค้าได้อย่างรวดเร็ว สามารถบรรทุกสินค้าได้จำนวนมากขึ้น รองรับน้ำหนักบรรทุก 20 ตัน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าเพื่อประหยัดต้นทุนค่าขนส่งเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้รถบรรทุก 10 ล้อ จำนวน 2 คัน