V-Showcase

ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนจากความไม่สมดุลของการค้าระหว่างจีนและอเมริกา...

ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนจากความไม่สมดุลของการค้าระหว่างจีนและอเมริกา มีการประเมินว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่ส่งเข้าอเมริกาทุกๆ 10 ตู้จะมีตู้เปล่าได้ส่งกลับเพียง 4 ตู้เท่านั้น อีก 6 ตู้จะฝากไว้ที่ท่าเรือ รอผู้นำเข้าทำพิธีการศุลกากร ยกตัวอย่างเช่น จีนส่งออกไปสหรัฐอเมริกาโดยเฉลี่ย 900,000 TEUs ต่อเดือน ดังนั้นในแต่ละเดือนจึงมีตู้เปล่ากลับออกมาจากท่าเรือในอเมริกา ประมาณ 360,000 TEUs และมีตู้ตกค้างรอการทำพิธีการศุลกากรประมาณ 540,000 TEUs.


เกิดอุบัติเหตุเรือขนส่งสินค้าเข้ายุโรปผ่านคลอง

เกิดอุบัติเหตุเรือขนส่งสินค้าเข้ายุโรปผ่านคลอง Sues ในช่วงเวลาที่เรือออกจากท่าเรือประเทศไทยประมาณ วันที่ 8-12 มีนาคม 2564 สินค้าที่ถูกขนส่งโดยสายเรือที่ใช้เส้นทางผ่านคลอง Sues  ปลายทางไปยุโรป ให้ผู้ส่งออกตรวจสอบกับสายเรือผู้รับขนส่งเกี่ยวกับเส้นทางการเดินเรือและระยะเวลาการไปถึงท่าเรือปลายทางอีกครั้ง ทั้งนี้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมามีเรือบรรทุกสินค้า ขนาด 20,388 TEUs เกิดอุบัติเหตุ ระหว่างการขนส่งสินค้าในคลอง Sues ส่งผลให้เรือลำอื่นๆไม่สามารถขนส่งผ่านคลองนี้ได้


การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ยังทำให้ราคาตู้คอนเทนเนอร์ใหม่สูงขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตทราบดีถึงความต้องการสายเรือผู้รับขนส่งสินค้า โดยผู้ผลิตตู้คอนเทนเนอร์ของจีนซึ่งครองตลาดอยู่ในขณะนี้ เสนอขายสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ใหม่ 2,500 ดอลลาร์ สำหรับราคาในปีที่แล้ว  1,600 ดอลลาร์ ราคาเพิ่มขึ้น 156%


ความล่าช้าในการทำงานของท่าเรืออเมริกา

ความล่าช้าในการทำงานของท่าเรืออเมริกา เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 มีจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนถ่ายลงจากเรือล่าช้าประมาณ 300,000 ตู้ และมีตู้คอนเทนเนอร์ตกค้างอยู่ที่ท่าเรือหลายแห่งในชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ ปัญหาดังกล่าวเกิดจากจำนวนคนงานที่ลดลงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ที่ต้องหยุดงานเพราะการระบาดของ

โควิด-19 การฉีดวัคซีนของสหรัฐฯ ที่กำลังทำกันอยู่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะส่งผลให้ท่าเรือของสหรัฐฯ จะกลับมาดำเนินการได้เต็มรูปแบบ แต่จะใช้เวลาอีกสามเดือนในการกระจายตู้คอนเทนเนอร์งานค้างส่งที่ผ่านมา


ปริมาณสินค้านำเข้าจากอเมริกามากกว่าปริมาาณการส่งออก

ปริมาณสินค้านำเข้าจากอเมริกามากกว่าปริมาาณการส่งออก

สายเรือกำลังแก้ปัญหาความแออัดของท่าเรือ Los Angeles และ Long Beach ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนส่งสินค้าเข้าไปมีมากกว่าส่งออก ทำให้ท่าเรือไม่มีพื้นที่จัดวางตู้ที่นำเข้า ในระยะยาวจะส่งผลต่อความล่าช้าของเรือที่เข้าเทียบท่า เพราะต้องรอการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ในท่าเรือ


สายเรือเรียกเก็บ

สายเรือเรียกเก็บ LSA (LOW SULPHURE ADJUSMENT CHARGE) เพิ่มขึ้น $45/TEU ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเล  โดยทางองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ประกาศใช้มาตรการลดการบังคับให้เรือทุกลำต้องใช้เชื้อเพลิงที่ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไม่เกิน 0.5% จากเดิมที่กำหนดไว้ระดับ 3.5% เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามแต่ละสายเรือจะเรียกเก็บ LSA ต่างกัน ขึ้นอยู่กับสูตรการคำนวณที่แต่ละสายเรือกำหนด ซึ่งไม่ได้เป็นมาตรฐานกลาง ผู้ส่งออกต้องสอบถามทางผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศทุกครั้งที่มีการส่งออกในช่วงเวลานี้


เทศกาลตรุษจีน

เทศกาลตรุษจีน เป็นวันหยุดยาวของประเทศจีน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 17 กุมภาพันธ์ 2564 สินค้าที่ส่งออกไปจะตกค้างที่ท่าเรือปลายทาง ดังนั้น ผู้ส่งออกจากไทยจำเป็นจะต้องวางแผนการส่งออกให้เรือถึงในช่วงเวลาเปิดทำการหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ขอแนะนำให้ผู้ส่งออกขอ Free Time สายเรือผู้รับขนส่งไม่น้อยกว่า 14 วัน (Demurrage / Dete)


V-SERVE

V-SERVE SEA & LAND LTD / FREIGHT FORWARDER สำหรับราคาค่าระวางขนส่งสินค้า ในตอนนี้เป็นราคาที่สูงแบบติดเพดานแล้ว ในอดีตที่ผ่านมาการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไม่เคยสูงแบบนี้

         สำหรับคำถามว่า “เมื่อไหร่สถานการณ์จะเหมือนเดิม” ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ แต่สามารถบอกได้ว่าปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นตามรายละเอียดดังนี้

1. มีวัคซีนป้องกันโควิด -19

2. การค้าขยายตัวทำให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น

3. การกีดกันทางการค้าของประเทศมหาอำนาจลดลง

4. การเข้ามาลงทุนของผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศรายใหม่


วันหยุดตรุษจีน

วันหยุดตรุษจีน ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์หมุนเวียนในตลาดเพิ่มขึ้น สถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์มีแนวโน้มดีขึ้น ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือให้แจ้งว่าเป็นเพียงสถานการณ์ในช่วงสั้นๆ เพราะโรงงานในประเทศจีน เริ่มหยุดแล้วในเทศกาลตรุษจีน ดังนั้นตู้สินค้าจึงถูกกระจายออกไปยังประเทศต่างๆได้มากขึ้น สำหรับราคาค่าระวางขนส่งสินค้ายังคงไม่ลดลง บางท่าเรือใน Zone Asia ยังปรับเพิ่มขึ้น $50-100 / TUE เช่น Osaka Port, Nagoya Port, Tokyo port ยุโรป และ อเมริกาก็ยังราคาแพงเหมือนเดิม


V-SERVE

Freight Forwarder “ Stop Service to Port Colombo For Jan 2021”  แจ้งยกเลิกการส่งออกสินค้า แบบไม่เต็มตู้ (LCL) ในเดือนมกราคมทั้งเดือน เนื่องจากปริมาณตู้ที่มีอย่างจำกัด และปัญหา โควิด-19 ที่ Sri Lanka มีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มขึ้นทำให้การตรวจปล่อยสินค้าที่ท่าเรือใช้เวลานานขึ้น จึงยกเลิกบริการไปก่อน