V-Showcase

V-SERVE

Freight Forwarder “ Stop Service to Port Colombo For Jan 2021”  แจ้งยกเลิกการส่งออกสินค้า แบบไม่เต็มตู้ (LCL) ในเดือนมกราคมทั้งเดือน เนื่องจากปริมาณตู้ที่มีอย่างจำกัด และปัญหา โควิด-19 ที่ Sri Lanka มีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มขึ้นทำให้การตรวจปล่อยสินค้าที่ท่าเรือใช้เวลานานขึ้น จึงยกเลิกบริการไปก่อน


V-SERVE

V-SERVE SEA & LAND LTD / FREIGHT FORWARDER สถานการณ์การจองระวางส่งออกสินค้าในช่วงตู้คอนเทนเนอร์ไม่พอต่อการให้บริการ และค่าระวางปรับเพิ่มสูงขึ้น แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ผู้นำเข้า-ส่งออก เจอกับสถานการณ์นี้อยู่แล้ว คงไม่ต้องชี้แจงกันอีก สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ต้องจอง ระวางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ ราคาค่าระวางหลังจากนี้จะผันผวน ร้อยละ 30-50 ของค่าระวางที่ซื้อขายในตอนนี้ คู่ค้าต้องมีส่วนรับรู้เรื่องนี้ เพราะจะง่ายต่อการขอปรับราคาขายสินค้า เพิ่มช่องทางโดยการหาผู้ให้บริการรายใหม่ๆ เข้ามาเป็นตัวเลือก คาดว่าผู้นำเข้าส่งออกจะต้องเจอกับสถานการณ์นี้ จนถึงเดือนเมษายน 2021 สำหรับปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น สายเรือสั่งผลิตตู้เพิ่มสายเรือยอมเพิ่มจำนวนเที่ยวเรือในเส้นทางหลัก และ ขนาดบรรทุกของเรือในเส้นทางย่อย สามารถขนย้ายตู้เปล่า จาก อเมริกา ยุโรป เข้ามาใช้ในโซนเอเชียได้มากขึ้น


V-SERVE

V-SERVE SEA & LAND LTD / FREIGHT FORWARDER สินค้าส่งออกจากเขตปลอดอากร(Free Zone) สินค้าที่นำเข้ามาในเขตปลอดอากรจะได้รับการยกเว้นภาษี โดยสินค้าจะเป็นกลุ่มวัตถุดิบ นำเข้ามาผลิต ผสมประกอบ โดยสินค้าเมื่อออกจากเขตปลอดอากร( Free Zone ) จะถือเป็นสินค้าที่ส่งออกนอกประเทศ ดังนั้น สินค้าที่ออกจากเขต จะต้องผ่านพิธีการศุลกากร ทุกครั้งทั้งสินค้าที่นำออกจาก Free Zone เข้าประเทศ และส่งออกต่างประเทศ


V-SERVE

V-SERVE SEA & LAND LTD สายเรือปรับ GRI (General Rate Increase) เป็นค่า Surcharge ที่สายเรือเรียกเก็บกับผู้ส่งออกสินค้า เมื่อสายเรือพบว่าต้นทุนของพวกเขาในการขนส่งสินค้าแต่ละเที่ยวเรือเพิ่มสูงขึ้น ก็จะเรียกเก็บค่ามาเป็น Surcharge ต่าง ๆ สำหรับ ระยะเวลาสินค้าการเรียกเก็บ ค่า GRI ยังไม่สามารถแจ้งได้ในตอนนี้ เพราะสถานการณ์การส่งออก – นำเข้าของประเทศไทยไม่ดีขึ้น สถานการณ์ขนส่งสินค้าทางเรือตอนนี้

  1. ตู้ Container สำหรับส่งออกสินค้ามีปริมาณน้อยมาก ทำให้สายเรือต้องนำเข้าตู้เปล่าเข้ามาให้บริการจะเกิดต้นทุนค่ายกตู้โดยปกติจะจ่ายโดยผู้นำเข้า
  2. สายเรือต้องนำตู้เก่า ตู้ตกค้างซ่อม เพื่อทำการส่งออกจะเกิดต้นทุนค่าซ่อมตู้
  3. ปริมาณสินค้า ส่งออก-นำเข้าลดลงมากกว่า 60% ด้วยปัจจัยเกี่ยวกับ COVID-19 / กำแพงภาษี อเมริกา-จีน จะเกิดต้นทุนค่าขนส่ง เพราะระวางเรือต่อเที่ยวไม่เต็มลำ


V-SERVE

V-SERVE SEA & LAND LTD สายเรือปรับค่าระวางเพิ่มขึ้นสำหรับสินค้านำเข้าจากจีน จากสถานการณ์ของปริมาณขนส่งสินค้าระหว่างประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 จนถึงตอนนี้  สายเรือผู้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น (ข้อมูลจากสายเรือ) คาดการณ์ค่าระวาง นำเข้าจากจีน (Import Sea Freight Charge) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้  จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

  • South China + USD200 ถึง USD400 ต่อ TEU
  • North China + USD300 ถึง USD600 ต่อ TEU


V-SERVE

V-SERVE SEA & LAND LTD การผลิตตู้ Containerใช้บรรจุสินค้าเพื่อการ นำเข้า-ส่งออก ลดลง 70% โรงงานผลิตตู้ Container ที่ใช้บรรจุสินค้าเพื่อการ นำเข้า-ส่งออก ร้อยละ 70 ของการผลิตทั้งโลกอยู่ที่ประเทศจีน และไม่ได้ทำการผลิตตู้ Container ป้อนเข้าตลาดมาตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 ดังนั้นตู้ Container ที่ใช้เพื่อการ นำเข้า-ส่งออก ในตอนนี้จะเป็นตู้เก่า อาจเป็นตู้ตกค้างที่มีอยู่ในลาน หรือตู้ที่นำมาซ่อมใหม่เพื่อใช้ในช่วงเวลานี้คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหลังเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีหน้า


V-SERVE

V-SERVE SEA & LAND LTD

  • ค่าระวางปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณตู้ส่งออกลดลงปริมาณส่งออกสินค้าของเดือนตุลาคมลดลงเพราะสายเรือปรับราคาค่า Freight เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ส่งออกเกิดความลังเลและรอสถานการณ์ราคาปรับตัวให้คงที่ก่อน
  • ตัวอย่างชัดเจนสำหรับค่าระวางส่งออกไปอเมริการาคาปรับขึ้นถึง 5 เท่า อินเดียราคาปรับขึ้น 1 เท่า ออสเตรเลียราคาปรับขึ้น 3 เท่า สูงมากที่สุดในรอบสองปีและมีตู้คอนเทนเนอร์ให้บริการสำหรับส่งออกน้อยมาก
  • ดังนั้นผู้ส่งออกสินค้าในช่วงนี้จะต้องเช็คราคาและทำการจองระวางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3-4 สัปดาห์


V-SERVE

V-SERVE SEA & LAND LTD การดูแลสภาพสินค้าให้มีสภาพเหมือนเดิมตลอดระยะเวลาการขนส่งเป็นหน้าที่ของผู้รับขนส่งและผู้ส่งออก ภาระดังกล่าวจะต้องแบ่งกับรับผิดชอบแบบ 50/50 เพราะหากแพคเกจไม่สมบูรณ์แบบตั้งแต่ตอนบรรจุสินค้าเข้าตู้ ความปลอดภัยของสินค้าระหว่างการขนส่งก็ลงตามไปด้วย ในช่วงนี้เป็นฤดูมรสุม การขนส่งทางทะเลจะพบกับปัญหาเรื่องไอทะเล ความชื้น และการกระแทกของคลื่นทะเล ปัจจัยเหล่านี้สามารถ สร้างความเสียหายกับสินค้าระหว่างการขนส่งได้ แพคเกจสินค้ายังช่วยลดความเสียงระหว่างการบรรจุสินค้าและการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้ด้วย การทำแพคเกจจึงต้องออกแบบโดยผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ด้านแพคสินค้าเพื่อส่งออกโดยเฉพาะ


V-SERVE

V-SERVE SEA & LAND LTD ผลกระทบจาก Website สายเรือล่ม  สายเรือลดต้นทุนพนักงานด้วยวิธีการใช้ระบบออนไลน์ทั้งหมดกำลังสร้างปัญหาจากแฮกข้อมูล การขโมยข้อมูล จากแฮกเกอร์ หรือการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ ต่างๆ ทำให้ระบบการทำงานล่าช้า จะกลับมาใช้ระบบ manual เหมือนเดิมกำลังคนก็ไม่เพียงพอ เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ของผู้นำเข้า ส่งออก ที่ต้องเสียเวลา รอเอกสารจากสายเรือ ทั้ง ค่าใช้จ่าย D/O และ B/L สำหรับเอกสารต่างๆที่ต้องคอนเฟิร์ม แนะนำว่าให้ตรวจสอบให้ดีก่อน เพราะการแก้ไขใช้เวลานานมาก


V-SERVE

V-SERVE SEA & LAND LTD ความจำเป็นของการจองระวางขนส่งสินค้าทางเรือล่วงหน้าสถานการณ์ขนส่งสินค้า ทางทะเล พบปัญหาสินค้าจะต้องจองระวางขนส่งสินค้าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์  สาเหตุเกิดจากปัจจัยภายใน คือผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ (Shipping Line) ที่พยายามปรับเปลี่ยนให้ปริมาณความต้องการขนส่งสินค้า มากกว่าหรือพอดีกับปริมาณ Space ที่ให้บริการ  ปัจจัยภายนอก เช่น โดวิด – 19 ที่ต้องจำกัดพนักงานในท่าเรือ ทำให้ท่าเรือใน อินเดียมีปัญหา การให้บริการที่ช้าลง  การประท้วง การหยุดงานตามท่าเรือต่างๆเดือนตุลาคมสัปดาห์ที่ 1 และ 2  สายเรือที่ให้บริการขนส่งสินค้า ไป ออสเตรเลีย ไม่สามารถรับ จองระวางได้เพราะ เกิดการนัดประท้วง หยุดงานกัน  ผลกระทบดังกล่าว ผู้ส่งออกจึงต้องทราบข้อมูลใหม่ๆ ที่อับเดทอยู่เสมอๆ