Customs News

ประกาศกรมศุลกากรที่.201-2563

      อ่าน 118 ::วันที่ 04/01/2021

ประกาสกรมศุลกากรที่199-2563 สำหรับสินค้ามะพร้าว

      อ่าน 120 ::วันที่ 04/01/2021

กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม

      อ่าน 98 ::วันที่ 04/01/2021

ประกาศกรมศุลฯ203-2563 การใช้สำเนาฟอร์มลดหย่อนหรือยกเว้นอากรช่วงระบาดโควิด-19

      อ่าน 97 ::วันที่ 04/01/2021

ประกาศกรมทรวงการคลัง การเก็บภาษีปกป้องพิเศษ สินค้ามะพร้าว

      อ่าน 188 ::วันที่ 04/01/2021

ประกาศศุลกากร เรื่อง การกำหนดราคาศุลกากรสินค้าไม้ส่งออก

      อ่าน 111 ::วันที่ 09/12/2020

180-2563 แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า พิกัด 2106.90.99 และ 8443.19.00

      อ่าน 136 ::วันที่ 09/12/2020

169-2563 เรื่อง การดำเนินการทางศุลกากรสำหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน

      อ่าน 102 ::วันที่ 09/12/2020

166-2563 การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด การนำเข้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิท-19

      อ่าน 100 ::วันที่ 09/12/2020

ประกาศที่ 11 /2563 สำเนาอิเล็คทรอนิกส์

      อ่าน 112 ::วันที่ 09/12/2020