Customs News

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม 2560

      อ่าน 590 ::วันที่ 26/06/2018

ระเบียบกรมศุลกากร ว่่าด้วยการงดหรือลดเบี้ยปรับ 2560

      อ่าน 804 ::วันที่ 26/06/2018

ประกาศท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ระงับการขนถ่ายตู้สินค้าขาเข้าประเภทสินค้าเศษพลาสติก...

      อ่าน 566 ::วันที่ 25/06/2018

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำของเข้าหรือปล่อยของออก การเก็บของ การขนถ่าย..

      อ่าน 581 ::วันที่ 31/05/2018

การกำหนดประเภทหรือชนิดแห่งของที่จะนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และการควบคุมของที่มีความเสี่ยง

      อ่าน 690 ::วันที่ 31/05/2018

ประกาศกรมศุลกากรของ FTA แต่ละฉบับ

      อ่าน 972 ::วันที่ 18/05/2018

ความรู้เกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร

      อ่าน 2740 ::วันที่ 04/05/2018

ประกาศกรมศุลกากรที่ 64.2561การลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลก..

      อ่าน 1397 ::วันที่ 05/04/2018

ประกาศกรมศุลกากรที่ 63.2561 การให้ความยินยอมตัวแทนออกของในการว่าจ้างช่วงตัวแทนออกของรายอื่น

      อ่าน 868 ::วันที่ 05/04/2018

ประกาศกรมศุลกากรที่ 61.2561 ระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

      อ่าน 947 ::วันที่ 05/04/2018