Image
Logistics News & Article
แนวโน้มเศรษฐกิจมาเลเซียหลังผ่อนคลายมาตรการโควิดในเดือน

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

 ...... จากการประกาศของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเรื่องการคลายล็อคดาวน์ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. 64 ที่ผ่านมา ทำให้หลายภาคส่วนของประเทศมาเลเซียมีแนวโน้มพลิกฟื้นกลับมาขยายตัวได้อีกครั้ง ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง “ไอเอชเอส มาร์กิต” บริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงินเปิดเผยเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของมาเลเซีย ปรับตัวขึ้นแตะ .......

 


V-Smart

บทความโดย คุณชัยมงคล ถ้ำกลาง  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 31 ตุลาคม 2564

 ......เป็นนวัตกรรมการติดตามนำเข้า-ส่งออกงานออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างคุณค่า, มูลค่า และประโยชน์กับให้ลูกค้า ในรูปแบบที่ต้องกระชับ รวดเร็ว และสนองตอบความต้องการได้ตรงจุด (Smart Business Value Service)  เพื่อขับเคลื่อนวี-เซิร์ฟ สู่การเป็น Digital Office เต็มรูปแบบ.......


การเฝ้าระวังสินค้าชำรุดเสียหายจากการจัดเก็บสินค้า

บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้า

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

 ......การจัดเก็บสินค้าหลากหลายชนิดที่มีรูปแบบการจัดเรียงสินค้าที่มีรูปแบบในการจัดเก็บที่แตกต่างกันภายในอาคารคลังสินค้าย่อมเป็นสาระสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันความเสียหายและรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ควรมีการเฝ้าระวังและต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษในการจัดเก็บหรือจัดเรียงสินค้าให้มีความปลอดภัยหลายๆ ด้าน ซึ่งผู้ที่.......


สภาวะแวดล้อมการส่งออกยาง

บทความโดย คุณศิวกร  วิชากิจ  รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ

 

 ......ผลกระทบของการส่งออกยางในปี 2564 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ในช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการปรับตัวจากผู้ประกอบการได้แล้วบางส่วน และประกอบกับสถานการณ์ยางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่สถานการณ์โควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ทำให้การส่งออกยางแท่งของไทยส่งออกในปริมาณที่......


ความเป็นมา

บทความโดย คุณมานะ พุ่มสอาด  ผู้จัดการสำนักงานสาขาแหลมฉบัง

วันที่ 28 ตุลาคม 2564

 .......เป็นข้อตกลงของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้อาเซียนเป็นตลาดส่งออกเดียวกันเป็นฐานการผลิตเดียวกันดึงดูดให้ประเทศอื่นนอกภูมิภาคเข้ามาลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น โดย ATIGA เป็นความตกลงที่มีการพัฒนามาจากข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ในอาเซียน  โดยอาเซียนได้เรื่องก่อตั้งเขตการค้าเสรีขึ้นเมื่อพ.ศ.2535 สมาชิก 10 ประเทศ คือ .......


การปฏิบัติสำหรับผู้นำเข้าเพื่อถอนอายัดสินค้า

 

บทความโดย คุณองอาจ เพ็ชรผ่อง  ผู้จัดการสาขาสุวรรณภูมิ

วันที่ 28 ตุลาคม 2564

 .......การอายัด คือ การเก็บรักษาวัตถุ เอกสารหรือของกลาง เพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินการตามกฎหมาย โดยมอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้เก็บรักษา โดยมีเงื่อนไขให้ของกลางนั้นอยู่ในสภาพเดิม ห้ามเคลื่อนย้าย ห้ามนำไปจำหน่าย จ่าย แจก และห้ามทำลาย หรือทำให้ขาดเสียหายชำรุด ลบเครื่องหมายที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำไว้ ทั้งนี้จนกว่าจะได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ตามคำสั่งสานักงาน.......


บริษัทร้าง!!!

คุณอำนวย วรรณมาโส  กรรมการสายงานสำนักกฎหมายและที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วันที่ 31 ตุลาคม 2564

 ...... การทำธุรกิจใช่ว่าจะสำเร็จทุกครั้งไปบางคนเพิ่งเริ่มต้น อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง อยากทำให้เป็นระบบ อยากให้มีตัวตน อยากสร้างความน่าเชื่อถือ หรือเพื่อประโยชน์ทางการเงินก็ตาม จึงได้จัดตั้งบริษัทให้ดูเป็นรูปเป็นร่างหรือบางคนเป็นนักธุรกิจมาสักพัก แต่โชคชะตาไม่เข้าข้าง เมื่อถึงคราวถึงเวลาไปต่อไม่ได้ จึงเลือกที่จะปล่อยวางปล่อยทุกอย่าง ปล่อยโดยไม่ได้ทำอะไรเลย แม้กระทั่งการ ........


สรุปสถานการณ์โลจิสติกส์ภายในประเทศของญี่ปุ่น

 

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล  เจ้าหน้าที่ประสานงานญี่ปุ่น

วันที่ 29 ตุลาคม 2564

 .......แหล่งข่าว NHK ได้ออกมารายงานว่า อัตราการใช้บริการ home delivery ในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงการระบาดของโควิด-19 แต่กลับสวนทางกับสถานการณ์โลจิสติกส์ของประเทศที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่เพิ่มขึ้น จากสถิติ ปีค.ศ. 2020 มีคนขับรถบรรทุกในระบบขนส่งประมาณ.......


การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก 

 

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร  กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

 ......โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ประกอบกับปริมาณความต้องการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทางกระทรวงการคลังได้มีการประกาศ การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรตามมาตรา 12 ตาม พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  ให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับ........


ส่งออกมะพร้าวน้ำหอมตีตลาดโลก

บทความโดย คุณวีรวรรณ  รุ่งเรือง  ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าขาออก

วันที่ 12 ตุลาคม 2564

......มะพร้าวน้ำหองของไทยจัดเป็นสินค้าในกลุ่มผลไม้ที่ได้รับความนิยมจากตลอดโลก โดยแต่ละปีจะมีการส่งออกเป็นจำนวนมาก แม้ประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่การส่งออกมะพร้าวน้ำหอมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น  ......