Image
Logistics News & Article
การเลือกใช้งานสายรัดสินค้าในงานโลจิสติกส์

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ

วันที่ 12 เมษายน 2565

.......สายรัดพลาสติก เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในงานโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจหรือโรงงานต่างๆที่จะต้องมีการแพ็คสินค้า สามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการ............


ยานพาหนะไฟฟ้าและสถานีชาร์จกำลังมาที่ประเทศกัมพูชา

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

วันที่ 21 เมษายน 2565

 

....... กระทรวงโยธาธิการและคมนาคมของกัมพูชา (MPWT) หวังที่จะส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในกรุงพนมเปญ และได้ยืนยันการติดตั้งสถานีชาร์จ EV เรียบร้อยแล้วในปี 2022 สถานีบริการน้ำมันเช่น.....


แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมีการเปลี่ยนแปลงท่านำเข้า

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร  กรรมการกำกับสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

วันที่ 21 เมษายน 2565

......การนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ การนำเข้า-ส่งออกต้องมีการยื่นขออนุญาตนำเข้า-ส่งออก ก่อนวันนำเข้าหรือวันส่งออก โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น......


น้ำมันขึ้นราคา...กระทบผู้ผลิตในประเทศลาว

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์   ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

วันที่ 21 เมษายน 2565

........ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นกำลังเพิ่มแรงกดดันต่อผู้ผลิตเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้น อ้างอิงตาม........


สถานการณ์ตู้และค่าระวางเรือทางท่าเรือปีนัง

บทความโดย คุณอารีรัตน์ สันตะพันธ์ ตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ

วันที่ 21 มีนาคม 2565

.......จากข้อมูลไตรมาส 1/2565 ปริมาณยอดการส่งออกไปยังท่าเรือปีนังมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากช่วง.......


สถานการณ์

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

วันที่ 14 มีนาคม 2565

.......สถานการณ์ COVID-19 กลับมาส่งผลต่อภาพรวมตลาดปัจจุบันของกัมพูชาอีกครั้ง นับว่าเป็นระลอกใหม่ที่ บริษัทต่างๆมีความกังวลถึงคำสั่งซื้อที่จะถูกยกเลิกและผู้คนตกงานกันเพิ่มมากขึ้น ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจาก.......

 


“การสื่อสาร”

บทความโดย คุณสุริยา  คำสุวรรณ   รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

วันที่ 31 มีนาคม 2565

....... “สวัสดีครับ” วันนี้จะมาถ่ายทอดความรู้ของการทำงาน-การบริหารงานในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก จะต้องมีหลักการ.......

 


เมียนมาร์ยอมให้เงินบาทเป็นสกุลเงินหลักสำหรับการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์

บทความโดย คุณเฉลิมชัย  สุยะคำ  ตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานย่อยแม่สอด

วันที่ 28 มีนาคม 2565

.....ธนาคารกลางเมียนมาร์ได้อนุญาตให้ใช้เงินบาทเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการทำธุรกรรมสำหรับการนำเข้า– ส่งออกสินค้า เป็นทางการสำหรับการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ ตามประกาศเมื่อต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาโดยการเคลื่อนไหวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ....


ลาวมีแผนเพิ่มทางด่วนเพื่อปรับปรุงการขนส่ง

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

รัฐบาลกำลังปรับปรุงเครือข่ายถนนของประเทศและกำลังวางแผนที่จะสร้างทางด่วนเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการขนส่ง เพื่อช่วยบรรลุเป้าหมายในการเป็นประเทศที่มีการเชื่อมโยงทางบก ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กระทรวงโยธาธิการและการขนส่งได้ให้ความสำคัญกับ......


การใช้อุปกรณ์ป้องกันสินค้าไม่ให้เสียหายระหว่างการขนส่ง

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร รองกรรมการผู้จัดการ

วันที่ 16 มีนาคม 2565

......การส่งมอบสินค้าส่งถึงลูกค้าหรือจุดหมายปลายทางให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถือเป็นสิ่งสำคัญในขั้นตอนการขนส่ง ดังนั้นในปัจจุบันผู้ประกอบกาจึงให้ความสำคัญกับการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันสินค้าเสียหายในตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งใช้ขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ หรือภายในประเทศ รวมถึง........