Image
Logistics News & Article
การใช้ระบบธนาคารสำหรับการชำระสินค้านำเข้าผ่านทางชายแดนประเทศเมียนมา...

บทความโดยคุณเฉลิมชัย สุยะคำ 

ตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานสาขาแม่สอด บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด

 

.....กระทรวงพาณิชย์เมียนมาออกประกาศ เลขที่ 10/2522      ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เรื่องการใช้ระบบธนาคารสำหรับการชำระสินค้านำเข้าผ่านทางชายแดนให้ถูกต้อง โปร่งใสตามหลักของคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ซึ่งกำหนดให้ประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย .....


Freight

V-SERVE GROUP พบกับ Freight News December 2022  ฉบับประจำเดือนธันวาคม 2565  | Report โดยสายงานต่างประเทศ

.......................................................

 

อัพเดทสถานการณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้ ......

1. สถานการณ์ส่งออกทางท่าเรือคลองเตยแะท่าเรือแหลมฉบัง

2. สถานการณ์ส่งออกทางท่าเรือสงขลาและเรือปีนัง

3. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปเมียนมาร์ผ่านด่านแม่สอด

4. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปกัมพูชาผ่านด่านอรัญประเทศ

5. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปลาวผ่านด่านหนองคาย ด่านเชียงของและเชียงแสน

    "จะเป็นอย่างไรนั้น โปรดติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่นี้"

 

ติดต่อใช้บริการขอคำปรึกษาได้ที่ ...... 

สำนักงานกรุงเทพ : คุณโชคชัย  ชูขวัญชาญณรงค์   Mobile : 086-341-8952  Tel : 02-332-3940 ต่อ 1037  E-Mail : chokchai@v-servegroup.com

สำนักงานสาขาหาดใหญ่ : คุณกิติยา อนุกูล     Mobile : 080-584-7332  Tel : 07-424-1342 ต่อ 111   E-Mail :kitiya.south@v-servegroup.com


ข้อควรระวังและวิธีการเลือกตู้ในการบรรจุสินค้ายาง

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานสาขาภาคใต้ในเครือบริษัทฯ วี-เซิร์ฟ

 

......ปัจจุบันการส่งออกเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการลงทุนและการสร้างงานภายในประเทศ ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม พบว่ายางพาราเป็นสินค้าที่ติดอันดับการส่งออกที่สำคัญ ยางพาราจึงนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย ซึ่งตู้คอนเทนเนอร์ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการส่งออก เพื่อให้การขนส่งทางเรือสำหรับสินค้ายางปลอดภัยมากขึ้น บทความของบจ.วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ ฉบับนี้ จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจข้อควรระวังและวิธีการเลือกตู้ในการบรรจุให้เหมาะสมกับสินค้ายางชนิดต่างๆ......


สถานการณ์การส่งออกไทย-มาเลเซียช่วงไตรมาสสุดท้าย....

บทความโดย คุณอารีรัตน์ สันตะพันธ์

ตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ

 

.....เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศจีนยังคงมีมาตรการปิดประเทศ จากนโยบายโควิดเป็นศูนย์ (ZERO COVID 19) ส่งผลให้การซื้อขายสินค้าข้ามพรมแดนไทย-มาเลเซียไปยังปลายทางประเทศจีนยังคงชะลอตัว ทำให้ภาพรวมตัวเลขยอดส่งออกมีแนวโน้มต่ำกว่าปี 2564 อย่างเห็นได้ชัดประกอบกับผู้ประกอบการประเภทสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางพาราได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบเนื่องจากภาคใต้ของประเทศไทยมีฝนตกชุกมากในช่วงปลายปี ทำให้ชาวสวนยางพาราไม่สามารถส่งวัตถุดิบเข้าโรงงานอุตสาหกรรมได้ โดยเฉพาะน้ำยางประสบปัญหาขาดแคลนอย่างมาก ทำให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น ไม่สมดุลกับราคาในตลาดซื้อ-ขายในตลาด ผู้ส่งออกจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนเวลาการส่งออกไป  .....


การเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อรักษาความสะอาดภายในตู้คอนเทนเนอร์

บทความโดยคุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร

ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ

 

.....ความสะอาดในตู้คอนเทนเนอร์เป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องรักษาเรื่องสุขอนามัย ดังนั้นนอกจากการทำความสะอาดตู้โดยการล้างตู้ฯ ผู้ปฏิบัติงานบรรจุสินค้าอาจพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม ได้แก่ กระดาษลูกฟูกสำหรับปูตู้คอนเทนเนอร์และพลาสติกปูตู้คอนเทนเนอร์.....


กัมพูชาเล็งปรับปรุงภาคโลจิสติกส์….

บทความโดย คุณ พิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 

.....รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและคมนาคมของประเทศกัมพูชากล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่า กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงเส้นทางพนมเปญ-ปอยเปตและพนมเปญ-สีหนุวิลล์ให้ทันสมัย หรือที่เรียกว่า “เส้นทางรถไฟสายเหนือและใต้” นอกจากนี้เขายังกล่าวถึงตัวเลือกรถไฟใต้ดิน โมโนเรล และระบบนำทางอัตโนมัติ (AGT) เพื่อลดความแออัดของการจราจรในกรุงพนมเปญ อย่างไรก็ตามทางรัฐมนตรีกัมพูชาได้ตั้งข้อสังเกตในเดือนเมษายน 2019 ว่าระบบรถไฟใต้ดินและ AGT จะเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุดในสามตัวเลือก ประธานสมาคมธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในกัมพูชา กล่าวว่าภาคการขนส่งกำลังมองหาการพัฒนาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เขาตั้งข้อสังเกตว่าทางรถไฟเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าขนาดใหญ่และหนัก กัมพูชากำลังสำรวจทางเลือกต่างๆ เพื่อเร่งการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟสาธารณะที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนเส้นทางรถไฟสายเหนือให้เป็นโครงการความเร็วสูง รถไฟความเร็วสูงไม่เพียงแต่ทำให้การขนส่งสินค้าง่ายขึ้น แต่ยังส่งเสริมให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในกัมพูชา ระบบรถไฟที่เพียงพอจะช่วยให้เข้าถึงตลาดต่างประเทศได้ดีขึ้น และลด จำนวนรถบรรทุกบนท้องถนน.....


การรถไฟจีน-ลาว

บทความโดย คุณ โชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 

.....ปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดที่ขนส่งโดยรถไฟจีน-ลาวเกิน 10 ล้านตัน ตามรายงานของทางการรถไฟท้องถิ่น สำนักงานคุนหมิงของ China Railway รายงานว่าปริมาณการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนมีปริมาณ 1.8 ล้านตัน โดยมีมูลค่าถึง 12 พันล้านหยวน (61 พันล้านบาท) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของสถานีรถไฟ Kunming East Railway Station กล่าวว่ารถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของรถไฟจีน-ลาวทำให้การขนส่งด้านโลจิสติกส์ระหว่างสองประเทศรวดเร็วและควบคุมต้นทุนได้ นับตั้งแต่เปิดทางรถไฟ ปริมาณการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นทุกเดือน จนถึงขณะนี้ 25 ภูมิภาคระดับมณฑลในประเทศจีนได้ให้บริการรถไฟบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศบนรถไฟจีน-ลาว และการขนส่งสินค้าได้ครอบคลุมประเทศและภูมิภาคต่างๆ เช่น ลาว ไทย เมียนมาร์ และสิงคโปร์ สินค้าได้ขยายไปยังมากกว่า 1,200 หมวดหมู่ รวมทั้งปุ๋ยเคมี ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และผลไม้.....


วันหยุดราชการหรือวันหยุดพิเศษ

บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร

ตำแหน่ง กรรมการกำกับสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 

.....         ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้ ทางรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปค (APEC) ได้ประกาศให้วันพุธ-ศุกร์ที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษและต่อเนื่องถึงวันเสาร์-อาทิตย์ รวม 5 วัน             ซึ่งปกติวันหยุดราชการ หรือนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดในช่วงเทศกาล ที่หน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการนำเข้า-ส่งออก มักจะประกาศเป็นวันหยุดต่อเนื่องทำให้ทางผู้นำเข้า-ส่งออก ไม่สามารถออกของได้เหมือนวันเวลาปกติทั่วไป ต้องมีการวางแผนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางว่าของที่นำเข้ามาถึงวันใด หากติดวันหยุดต้องหลีกเลี่ยงหรือไม่ หรือหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ต้องการสินค้าเข้ามาจำหน่ายหรือนำไปผลิตต้องเตรียมการอย่างไร และมีภาระค่าใช้จ่ายใดบ้าง คุ้มหรือไม่คุ้มกับการออกของในช่วงวันหยุด หรือต้องการออกของเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายต้องคำนึงถึงปัจจัยใดบ้าง ที่ต้องเตรียมการ.....


แจ้งข้อมูลเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์กับทางศุลกากร

บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร

ตำแหน่ง กรรมการกำกับสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 

.....กรมศุลกากรได้ออกประกาศกรมศุลกากรที่ 106/2565 เรื่อง การควบคุมการส่งออก การนำเข้า และการนำผ่านสินค้าซึ่งสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ โดยได้ทำการเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ตามความข้อ 2 ของประกาศกรมศุลกากร กล่าวถึง ฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ เพื่อให้พนักงานศุลกากรใช้เป็นข้อมูลและพยานหลักฐานในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง .....


คนตรงจะอยู่ยาก…คนสร้างภาพจะอยู่สบาย

บทความโดย คุณสุริยา  คำสุวรรณ 

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 

.....วันนี้ผมจะมาพูดถึงผู้ที่เป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่มีผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน ทุกคนมีความรับผิดชอบต่องานแตกต่างกัน หน้าที่ไม่เหมือนกัน แต่จะต้องมีคุณธรรม ธรรมาภิบาล ความเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติกัน ซื่อสัตย์กับอาชีพและองค์กร ตรงไปตรงมากับองค์กรและลูกค้า รับความคิดเห็นของผู้ร่วมงานและในที่ประชุม รับฟังปัญหานำมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ทุกฝ่าย ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้รับฟังก่อนและนำมาหาทางแก้ไขและจะต้องเปิดใจรับฟังทุกเรื่องและหาวิธีการป้องกันออกกฎระเบียบเพื่อทุกคนจะนำไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ขององค์กรและเพื่อนร่วมงานทุกฝ่าย.....