Image
Logistics News & Article
ส่อง

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

 ....จากสถานการณ์การผลิตและการส่งออกในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ผ่านมา การผลิตและการส่งออกระยนต์ของ TOYOTA ในญี่ปุ่นเริ่มฟื้นตัวได้ดีในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ เมื่อเทียบกับผลกระทบของการหยุดชะงักในปี 2563   แต่สถานการณ์โควิด-19 ก็ยังคงเป็นอุปสรรคการผลิตในประเทศ เนื่องจาก......


ความต้องการพื้นฐานของผู้ส่งออกสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์ ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 .....การขนส่งส่งออกสินค้าทางทะเลลูกค้ามักจะถามหาหรือเรียกร้องจากผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 3 อย่าง ได้แก่ 1) ระยะเวลาในการเดินทางของเรือ  2) สภาพตู้ที่สมบูรณ์  3) ราคาค่าบริการที่สามารถแข่งขันได้ ความต้องการข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า


ถุงมือไนไตร...ทำไมจึงเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป

  .....ในยุคปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ส่งผลให้ความต้องการใช้อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยป้องกันเชื้อโรคแพร่ระบาดระหว่างมนุษย์ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือถุงมือไนไตรเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งใน......


รับมือโควิดเลยเวลาโทษกันว่าใครผิด....การเมือง-รัฐ-ประชาชนต้องช่วยกัน

       สถานการณ์ระบาดโควิดมาถึงเวลานี้รุนแรงสูงสุดช่วง 4 เดือนผู้ป่วยติดเชื้อ 5.32 แสนคนไม่รวมตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการเท่าไรไม่รู้แต่ที่แน่อีกเป็นแสนคน จำนวนผู้เสียชีวิต 4,468 รายจนบางวัดถึงขั้นเมรุเผาศพพัง ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ป่วยทะลุเฉลี่ยวันละ 1.7 หมื่นรายมีการคาดสถานการณ์เดือนสิงหาคมจะรุนแรงมากขึ้น หากไม่ทำอะไรอาจมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าโอกาสสูงที่จะมีการล็อกดาวน์ต่อ กล่าวได้ว่าการควบคุมและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดของไทยอยู่ในขั้นวิกฤตคนติดเชื้อเดิมสามารถแบ่งเป็น คลัสเตอร์เพื่อการควบคุม แต่ขณะนี้อยู่ในระดับสถานประกอบการ สำนักงานและโรงงานจนเข้าไปถึงครัวเรือนโอกาสติดเชื้อมาได้ทุกทิศทางจากเพื่อนไปสู่เพื่อน จากพ่อแม่-ปู่ย่าตายายไปสู่ลูกหลาน เด็กที่ติดเชื้อและกลายเป็นเด็กกำพร้าเนื่องจากแม่หรือพ่อป่วยตายไปก่อนเป็นภาพที่เห็นได้บ่อยขึ้น


ลาวสำรวจทางด่วนสายใหม่เชื่อมไทย-จีน

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 .....ปัจจุบันช่วงที่ผ่านมาประเทศลาวได้มีการสำรวจ ออกแบบเส้นทางสำหรับทางด่วนสายใหม่ในประเทศซึ่งจะลดเวลาการเดินทางระหว่างภาคเหนือของประเทศไทยและภาคใต้ของจีน ซึ่งเส้นทางสำรวจที่ว่านี้จะเป็นเส้นทางสำหรับทางด่วนที่จะเชื่อม Huayxai ในจังหวัด


ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564

 .....หลายๆท่านที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับด้านการเงิน การลงทุนและเศรษฐกิจคงได้รับทราบข้อมูลจากการที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ออกมาปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชีย จากที่เคยประเมินไว้ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่เนื่องจาก......


การขอทุเลาการเสียอากร...ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 .....กรมศุลกากรได้มีนโยบายในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้มีการออกประกาศกรมศุลกากรที่ 103/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอทุเลาการเสียอากร ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งในรายละเอียดมี......


ผลกระทบการส่งออกยางพาราไทยในช่วงวิกฤตโควิด-19

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ  รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

 .....ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกสี่ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการส่งออกยางพาราในวงกว้าง จนทำให้การส่งออกยางเข้าสู่ภาวะการถดถอย ซึ่งแน่นอนว่าเศรษฐกิจไทยเองก็ได้รับผลกระทบต่อโควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็น......


รายงานทางวิชาการ

       ตลาดแรงงานไทยประกอบด้วยผู้มีงานทำรวมกันประมาณ 37.58 ล้านคนหากไม่รวมแรงงานในภาคเกษตร ภาคราชการ-รัฐวิสาหกิจ ด้านการศึกษา พบว่ามีแรงงานอยู่ในภาคเอกชนรวมกันประมาณ 21-22 ล้านคนเป็นแรงงานในระบบประมาณ 11.077 ล้านคน นอกนั้นเป็นแรงงานนอกระบบหรือบุคคลที่อยู่ในระบบประกันสัมคมมาตรา 39 และ 40 ประมาณ 5.09 ล้านคน ซึ่งบางส่วนเกษียณและ/หรือบางส่วนยังทำงาน ตลาดแรงงานช่วงตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่เป็นการแพร่ระบาดทั่วโลก ส่งผลให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เรียกว่า “Double Crisis World Economic” คือเศรษฐกิจทดถอยจากโรคระบาดและวิกฤตเศรษฐกิจไปพร้อมกัน คาดว่าเศรษฐกิจโลกได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่าสิบล้านล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ความเสียหายทางเศรษฐกิจของไทยมากกว่า 11.038 ล้านล้านบาท


กฎระเบียบใหม่ในการส่งออกสินค้าไปอียิปต์

บทความโดย คุณวีรวรรณ รุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าขาออก

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

 .....เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ทางประเทศอียิปต์ได้มีการเริ่มใช้ระบบแจ้งข้อมูลสินค้าล่วงหน้า (ADVANCE CARGO INFORMATIONSYSTEM : ACI) โดยระบบ ACI นั้น มีขั้นตอนดังนี้

1. ระบบ ACI เป็นการแจ้งข้อมูลในการนำเข้าสินค้าให้กับทางศุลกากรปลายทางได้ทราบล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพียงใช้......