Image
Logistics News & Article
V-Serve

บทความโดยคุณชัยมงคล ถ้ำกลาง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 .........ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก แต่ภายใต้วิกฤตนี้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวและจัดการองค์กรให้สามารถดำเนินธุรกิจและก้าวผ่านไปให้ได้ ในธุรกิจผู้บริการโลจิสติกส์ก็เช่นเดียวกันจะต้องมีระบบการ...........


ระบบการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าของสินค้า

บทความโดยคุณณัฐณิจชา ทรวดทรง ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายโลจิสติกส์

วันที่ 1 มีนาคม 2564

 .........กระทรวงการคลังของอียิปต์ได้ออกคำสั่งเกี่ยวกับระบบการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าของสินค้า (Advance Cargo Information System : ACT) ที่จะนำสินค้าเข้ามายังสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะเริ่มทดลองใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 และบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบใน...........


การขนส่งสินค้าข้ามแดนในสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมาร์

บทความโดยคุณเฉลิมชัย สุยะคำ ผู้จัดการสาขาแม่สอด

วันที่ 25 มีนาคม 2564

 .........ชาวเมียนมาประท้วงด้วยวิธีใหม่คือ “การประท้วงด้วยความเงียบ” ไม่ออกมาจากบ้านเรือนเมื่อวันพุธ (24 มี.ค.) เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักที่เชื่อว่าจะนำไปสู่การสกัดรายได้ของธุรกิจในเครือกองทัพเมียนมา เหตุนี้ทำให้บรรยากาศใน..........


คาดการณ์แนวโน้มราคายางพาราไตรมาสแรกของปี

บทความโดยคุณศิวกร วิชากิจ รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ

........คาดการณ์แนวโน้มราคายางพาราไตรมาสแรกของปี 2564 ปริมาณยางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยปัจจัยสนับสนุนจากผู้ประกอบการเร่งซื้อยางพาราในช่วงปลายปี และจากน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นจาก.........


 เทคโนโลยี

บทความโดย คุณชัยมงคล ถ้ำกลาง  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

.........“5G” ชื่อนี้เริ่มเป็นกระแสในเมืองไทยมาช่วง 2-3 ปีก่อนหน้านี้ แต่ที่เห็นเป็นภาพและเป็นรูปธรรมชัดเจนในช่วงตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา นั่นเพราะว่าประเทศไทยโดย “กสทช.” ได้เริ่มจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่สำหรับใช้กับเทคโนโลยี 5G ในช่วงเดือน..........


สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายข้างลังสินค้าบ่งบอกถึงอะไรบ้าง?

 บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้าบางปู

 .........จากที่กล่าวมาของบทความที่แล้วได้กล่าวถึง....การขนส่งสินค้า การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการจัดเรียงสินค้าภายในอาคารคลังสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งมีมูลค่าสูง ซึ่งจะมีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายต่าง ๆ บ่งบอกข้างลังให้.........


ด่านสะเดาเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

บทความโดยคุณอังคณา กาญจนะแก้ว ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

 .........จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอก 2 ของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยที่หนักขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างต้องกลับมาตั้งการ์ดสูงและเพิ่มมาตรการป้องกันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหน่วยงานชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านจะต้อง.........


การขนส่งสินค้าข้ามแดนในสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมาร์

บทความโดยคุณเฉลิมชัย สุยะคำ ผู้จัดการสาขาแม่สอด

 .........มีการประกาศกฎอัยการศึกบังคับใช้ในพื้นที่เมืองย่างกุ้ง เมื่อวันอาทิตย์ 14 มีนาคม 2564 หลังจากธุรกิจของจีนกว่า 40 โรงงานถูกโจมตี มีการบังคับใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมของย่างกุ้ง 6 พื้นที่ คือ ..........


จังหวัดพระสีหนุได้ประกาศห้ามการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดเป็นการชั่วคราว

 

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 .........จังหวัดพระสีหนุ ประเทศกัมพูชาได้มีการประกาศห้ามการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดเป็นการชั่วคราวยกเว้นรถพยาบาลและรถบรรทุกขนส่งสินค้า ประกาศดังกล่าวมาจากนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่ขอความร่วมมือให้ประชาชนในจังหวัดเดินทางในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นและไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้ามาในจังหวัดทั้งนี้ ..........


การป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ง…โดยใช้ถุงลมกันกระแทกและตาข่ายกันสินค้าร่วงหล่น

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ

 .........การส่งมอบสินค้าในสภาพสมบูรณ์เพื่อส่งมอบให้ถึงมือลูกค้าปลายทาง และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญในงานโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ล้วนมีโอกาสที่จะเผชิญกับปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่...........