Image
Logistics News & Article
มาตราการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน

บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร

ตำแหน่ง กรรมการกำกับสายงานบริการลูกค้ากลาง

 

.....เมื่อวันที่ 1-31 มกราคม 2566 ทางกรมการค้าต่างประเทศ ได้มีการให้ผู้ประกอบการนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  ได้มีพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีการประเมินผลจากการบังคับใช้กฎหมายว่าได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายมากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือไม่ หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการหรือไม่เพียงใด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการมีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น การพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ  พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมการค้าต่างประเทศจะต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง โดยกำหนดมาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน.....


ความสะดวกในการขนส่งทางรถยนต์และรถไฟ

บทความโดย คุณสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม   

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสาขาใต้

 

.....ในปัจจุบันสถานการณ์การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออกทางท่าเรือปีนังนิยมขนส่งผ่านด่านศุลกากรปาดังเบซาร์มากกว่าด่านศุลกากรสะเดา เนื่องจากด่านศุลกากรสะเดานั้นมีพื้นที่จำกัดและมีความแออัดมากทำให้การตรวจปล่อยสินค้าและผู้โดยสารล่าช้า ส่งผลให้มีการจราจรที่ค่อนข้างจะติดขัดทำให้รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ใช้เวลาในการเดินทางเข้าด่านศุลกากรสะเดาค่อนข้างนาน บางครั้งใช้เวลาหลายชั่วโมง ในขณะเดียวกันการส่งออกในด่านศุลกากรปาดังเบซาร์จะใช้เวลาน้อยกว่าด่านศุลกากรสะเดา.....


ระบบ

บทความโดยคุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 

....ระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศกัมพูชาเปิดตัวในปี 2562 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในกิจกรรมนำเข้าและส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน ตอนนี้มีอีก 9 กระทรวงและสถาบันอื่นๆ รวมอยู่ด้วย NSW ถูกนำมาใช้เพื่ออัปโหลดข้อมูลและเอกสารที่เป็นมาตรฐานสำหรับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกและการขนส่งทั้งหมด กระบวนการดิจิทัลนี้มีไว้เพื่อเพิ่มความเร็วในกระบวนการทำงานอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและเพิ่มความโปร่งใส กรมศุลกากรและสรรพสามิตทั่วไป (GDCE) จัดการการวางแผน-การพัฒนาและการนำระบบไปใช้ในกัมพูชาซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางการค้าและความสามารถในการแข่งขันในหมู่สมาชิกอาเซียนที่ใช้ระบบ ASEAN Single Window (ASW) ระบบนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความเร็วในการแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลศุลกากร....


การรถไฟจีน-ลาวรายงานปริมาณการขนส่งสินค้า

บทความโดย คุณ โชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 

....การรถไฟจีน-ลาวรายงานปริมาณการขนส่งสินค้า

บทความโดย คุณ โชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน....


เปิดใช้งานสะพานมิตรภาพไทย

บทความโดย คุณเฉลิมชัย สุยะคำ 

ตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานสาขาแม่สอด

 

....นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากและนายอูซอติ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี พร้อมส่วนราชการและภาคเอกชนทั้งสองฝั่งร่วมเปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์แห่งที่ 1 หลังจากที่ได้ปิดการใช้งานมานานกว่า 3 ปีเหตุเพราะพิษของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การค้าขายบริเวณชายแดนเมียวดีฝั่งประเทศเมียนมาร์และชายแดนไทยฝั่งเภอแม่สอดเงียบเหงามานานประชาชนทั้งสองฝั่งไม่สามารถเดินทางข้ามไปมาหาสู่กันได้ ....


การบริหารธุรกิจแบบมีระบบสู่ความเป็นมาตรฐาน

บทความโดย คุณสุริยา  คำสุวรรณ 

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 

....สวัสดีครับ..ฉบับนี้ผมจะมาพูดถึง การบริหารธุรกิจในองค์กรจะต้องประกอบกับส่วนต่างๆ อะไรบ้าง การมีทุนการจดทะเบียนบริษัท การมีเครดิตการวางบิล การให้เครดิตกับลูกค้า การบริหารด้านคุณภาพทั้งองค์กรของแต่ละสายงาน การเก็บข้อมูลด้านปฎิบัติงานการวัดผล KPI การแก้ไขและพัฒนาต่อเนื่อง                    การติดตามสถานะงานต้นทางจนถึงปลายทาง การเช็คข้อผิดพลาดและการแก้ไข การทบทวนอบรมทักษะกับบุคลากรในองค์กรและผู้ร่วมธุรกิจ ที่กล่าวมานี้จะสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยการเดินตามระบบแต่ละสายงานเพื่อให้ไปสู่ความเป็นมาตรฐาน....


การส่งออกสินค้าทางภาคใต้

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ 

ตำแหน่งรองประธานกรรมการสายงานสาขาภาคใต้

 

....แนวโน้มการส่งออกของทางภาคใต้ส่วนใหญ่ในช่วงไตรมาสแรกของปีจะมีการประเมินและวางแผนการส่งออกตั้งแต่ช่วงปลายปี เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่จะทยอยส่งออกก่อนหรือหลังเทศกาลตรุษจีนไปแล้ว อันเป็นผลมาจากทางประเทศจีนซึ่งเป็นคู่ค้าหลักขอ งลูกค้าส่วนใหญ่ทางภาคใต้จะหยุดทำการในช่วงเทศกาลตรุษจีนประมาณ 2 สัปดาห์และปฏิเสธการรับสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อป้องกันสินค้าไปถึงในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งจะทำให้สินค้าส่วนใหญ่ติดค้างที่ท่าเรือปลายทางที่ประเทศจีน ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในท่าเรือจึงจะต้องมีการวางแผน การส่งออกให้พอดีกับช่วงเวลาที่ลูกค้าปลายทางสามารถรับสินค้าได้ โดยเฉพาะกลุ่มยางพาราที่มีการส่งออกไปประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่จะมีการวางแผนการส่งออกเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วประกอบกับด่านศุลกากรชายแดนไทย-มาเลเซีย ทั้งด่านศุลกากรสะเดาและด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนมีปริมาณงานส่งออกและนำเข้าน้อยลงมาก อันเป็นผลมาจากคู่ค้าในประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียจะหยุดทำงานในช่วงเทศกาลตรุษจีนเช่นเดียวกันเป็นประจำทุกปี โดยหยุดประมาณ 1 สัปดาห์ทำให้ปริมาณการส่งออกตามด่านพรมแดนชะลอตัวลงในช่วงเวลาดังกล่าวนั่นเอง....


การระบุพิกัดใน

บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร 

ตำแหน่ง กรรมการกำกับสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 

....ผ่านพ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 หรือปี ค.ศ. 2023 ที่ได้มีการฉลองไปแล้วกลับเข้ามาสู่สภาวะของการดำเนินธุรกิจตามปกติสำหรับปี ค.ศ. 2023 นี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ของกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)  หรือที่เรียกว่า FORM D ได้มีการกำหนดพิกัดฮาร์โมไนซ์ที่เป็น 6 หลัก หรือ 8 หลักตาม AHTN ของกลุ่มอาเซียนกำหนดให้ระบุพิกัดในฟอร์ม ดี เป็นปี 2022 ซึ่งในประเทศภาคีได้มีการอัปเดทระบบเป็นปี 2022 แล้วโดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ ฟิลิปปินส์ เป็นต้น จะส่งผลให้ไม่สามารถระบุพิกัดปี 2017 ได้ ทำให้การนำฟอร์มมาใช้ประกอบการลด หรือยกเว้นอากรนำเข้าที่ประเทศไทยจะมีปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 229/2564 ที่ใช้บังคับกำหนดไว้ตามข้อที่ 4 (2) (2.1) ระบุ “การได้ถิ่นกำเนิดสินค้าตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ให้พิจารณาตามประเภทและประเภทย่อยของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2017       (HS 2017)” ประกอบกับประเทศไทยยังไม่ได้มีการแก้ไขประกาศดังกล่าว จึงส่งผลให้ทางผู้นำเข้าจะนำฟอร์ม ดี ที่ระบุพิกัดปี 2022 มาใช้ลดหรือยกเว้นอากรยังไม่ได้ แต่ยังคงพึงมีสิทธิที่ได้รับสิทธิตามความตกลง....


สถานการณ์การส่งออกตู้สินค้าทางรถไฟมาเลเซียหลังเทศการตรุษจีน

บทความโดยคุณอารีรัตน์ สันตะพันธ์ 

ตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ

 

.....ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนในประเทศมาเลเซียสายเรือและบริษัทขนส่ง Depot รวมถึงจุดรับตู้ต่างๆ ในท่าเรือปีนังและรอบๆ ท่าเรือปีนังหยุดทำการทั้งหมด เป็นเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ด้วยเหตุผลนี้ ส่งผลให้ทางการรถไฟมาเลเซีย ต้องแจ้งเปิดดำเนินการรับ Booking และลากตู้เปล่าล่วงหน้า โดยจะต้องทำการส่ง Booking จองแคร่ล่วงหน้าในช่วงกลางเดือนมกราคมเท่านั้น สำหรับ Shipment ที่จะส่งออกหรือรับ Booking จากทางโรงงานลูกค้า หลังจากวันที่ 19 มกราคม 2566 การรถไฟมาเลเซียจะไม่เปิดรับ Booking ในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากติดช่วงวันหยุดยาวโดยการรถไฟมาเลเซียจะเปิดให้จองแคร่และรับ Booking อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป .....


V-Serve

บรรณาธิการ : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

ผู้ชำนาญการงาน Cross Border Logistics : คุณอารีรัตน์ สันตะพันธุ์

ผู้ชำนาญการด้านพิธีการศุลกากร : คุณธนากร แสงพิทูร

 

.....เมื่อวันที่ 1-31 มกราคม 2566ทางกรมการค้าต่างประเทศ ได้มีการให้ผู้ประกอบการนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน ได้มีพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำ ร่างกฎหมายและการประเมินของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำ หนดให้มีการประเมินผลจากการบังคับใช้กฎหมายว่าได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายมากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือไม่ หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการหรือไม่เพียงใด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการมีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมการค้าต่างประเทศจะต้องดำ เ นินก า รรับ ฟังค วา มคิด เ ห็นของผู้เกี่ยวข้อง......