Image
Logistics News & Article
ความปลอดภัยในการส่งมอบสินค้าที่มีขนาดใหญ่

บทความโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ  กรรมการผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

......“สวัสดีครับ..ต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผมจะมาพูดต่อจากหัวเรื่องการควบคุมสินค้าให้ปลอดภัย แต่ครั้งนี้จะกล่าวถึงสินค้าที่เป็นเครื่องจักร สินค้าที่มีขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น.......

 


BCM.

บทความโดย คุณชัยมงคล ถ้ำกลาง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

......หากจะกล่าวถึงเรื่อง BCM. หลายท่าน หลายธุรกิจ อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว หรืออาจคิดว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่มีความสำคัญ หรือยังไม่ต้องทำก็ได้ (Non BCM.)… ก็ไม่ผิดครับ เพราะยังไม่เกิดขึ้นกับตัวหรือหน่วยงาน หรือยังไม่มีเหตุรุนแรงพอจะให้เกิดความรู้สึกว่า “ต้องทำ BCM.” ได้ แต่คำถาม คือ....หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมา องค์กรของท่านมี.......


โอกาสของนักลงทุนไทยกับนิคมอุตสาหกรรมเมียนมา-เกาหลีใต้

บทความโดย คุณสาธิต ม่วงงาม  ผู้จัดการทั่วไปสำนักงานย่างกุ้ง

 ......เมื่อพูดถึงนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็จะต้องคิดถึง “เรื่องการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาคส่งออกและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”  ซึ่งนิคมที่จะสร้างแห่งใหม่ เรียกว่า “The Korea-Myanmar Industrial Complex”  ซึ่งตั้งอยู่ที่ Nyaung Hna Bin Village เขตเลกู (Hlegu Township) ภาคย่างกุ้งโดยมีพื้นที่โครงการรวมทั้งหมด 556 เอเคอร์  ทั้งนี้คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่ม.......


จุดข้ามแดนมุกดาหาร-สะหวันนะเขต-เว้-ดานัง-วินห์-ฮานอย

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์ ผู้จัดการโลจิสติกส์ต่างประเทศ 

......จุดข้ามแดนแดนสะหวัน-ลาวบาว (ลาว-เวียดนาม) การขนส่งสินค้าในเส้นทาง ตั้งแต่จังหวัดมุกดาหาร-สะหวันนะเขต-เว้-ดานัง-วินห์-ฮานอย เป็นถนน 2 เลนตลอดทาง และมีการเจาะอุโมงค์ไฮวันเชื่อมเว้-ดานังลอดภูเขายาว 7 กม. ปัจจุบันสินค้าไทยจะส่งออกโดยขนส่งลงเรือข้ามแม่น้ำโขงจากมุกดาหารไปสะหวันนะเขต และขนส่งทางถนนต่อไปยังจุดผ่านแดนลาวบาวของเวียดนาม โดยจะมี.......

 


 “JETRO”

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

 

......ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการส่งออกงานฝีมือของกลุ่มคนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ผลิตในญี่ปุ่น อาทิ เครื่องเขียน เฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงสินค้าประเภทเครื่องประดับกับผู้ซื้อในประเทศต่าง ๆ ผ่านช่องทาง.......

 


รายงานพิเศษ

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

......วิกฤตเศรษฐกิจกับตลาดแรงงานมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงโดยตรงกรณีประเทศไทยมีความเปราะบางจากปัญหาเศรษฐกิจถดถอยซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าโลกและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ถึงแม้ประเทศไทยได้รับการจัดเป็นอันดับที่หนึ่งจากองค์กร “GCI : The Global COVID-19 Index”  เป็นประเทศฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ได้ดีที่สุดโดยประเทศ 5 อันดับแรกของโลก ได้แก่ ......

 


“กัมพูชา”

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 ......กัมพูชาส่งออกข้าวมากกว่า 420,000 ตันไปยังตลาดต่างประเทศในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 38 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 และประเทศจีนยังคงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการนำเข้าข้าวจากกัมพูชาอยู่ที่ประมาณ 155,327 ตัน คิดเป็นร้อยละ 36.46 ของการส่งออกข้าวทั้งหมดของกัมพูชา เราอาจจะทราบกันมาบ้างแล้วว่าประเทศกัมพูชามี.......

 


การให้บริการของ

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ต่างประเทศ 

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 

 ......การให้บริการของ Freight Forwarder ภายใต้ LSPs จะต้องสามารถให้บริการที่ครอบคลุมถึงการประสานงานหลังจากได้รับคำสั่งจากผู้นำเข้าหรือส่งออก การจัดทำเอกสารสำหรับการนำเข้าส่งออก การบรรจุสินค้า การดำเนินพิธีการศุลกากร จัดทำประกันภัยสินค้า เลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จองระวางเรือ ติดตามสินค้าที่จัดส่งไปตลอดเส้นทางการขนส่ง และทำการจัดแจงโกดังเพื่อใช้ในการเก็บสินค้าจะเห็นได้ว่าผู้ให้บริการจะต้องอาศัย........

 

 


ไตรมาสแรกของปี

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

 ......ข้อมูลจาก Retail Group Malaysia (RGM) ระบุว่า อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการค้าปลีกของมาเลเซียติดลบร้อยละ 11.4 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 นับว่าเป็นปีที่แย่ที่สุดของผู้ค้าปลีกมาเลเซียตั้งแต่ปี 2530  โดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ ผู้ค้าปลีกสินค้าที่ไม่จำเป็น (nonessential retailers) อีกทั้ง.......

 


เหล็กเคลือบสังกะสี

 

 บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร กรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการและบริการลูกค้า

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 

 ......ตามที่ สมอ. จะประกาศ 27 สิงหาคมนี้ เกี่ยวกับเหล็กเคลือบสังกะสี ต้องมีมาตรฐานสมอ. ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก มอก. 50-2561 มีผล 27 สิงหาคม 2563 นี้ ผู้ทำ หรือผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าวต้องขออนุญาตจาก สมอ. ก่อนทำหรือนำเข้า มิฉะนั้นจะ........