Image
Logistics News & Article
สะพานยกระดับสำหรับรถวิ่งจากเมืองหลวงไปยังสนามบินแห่งใหม่

 

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

......“Overseas Cambodian Investment Corp (OCIC)” ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ในพนมเปญได้ประกาศว่าจะเริ่มก่อสร้างสะพานยกระดับซึ่งมีระยะทางทั้งสิ้น 21.5 กม. ในปี 2021 โดยเชื่อมต่อจากใจกลางเมืองหลวง กรุงพนมเปญ ไปยังสนามบินโดยมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ สนามบินแห่งใหม่นี้จะเป็นสนามบินที่มีทั้งหมด........

 


การลงทะเบียนใช้บริการระบบ

บทความโดยคุณธนากร แสงพิทูร กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

......ระบบ National Single Window (NSW)  เพื่อให้การบริการนำเข้าและส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ทางกรมศุลกากรได้ออกประกาศกรมศุลกากรที่ 11/2564 ฉบับล่าสุด กำหนดให้ผู้ประสงค์จะใช้บริการลงทะเบียนขอใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ระบบ NSW ตามประกาศกรมศุลกากที่ 81/2554 โดยให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้.........

 


การนำเข้าสินค้าและกระจายสินค้าไปยังลูกค้าของผู้นำเข้า

 

บทความโดยคุณมานะ พุ่มสอาด ตำแหน่งผู้จัดการสาขาแหลมบัง

 ......จากภาคธุรกิจในปัจจุบันทางบริษัทตัวแทนออกของนั้นไม่ได้เพียงแต่จะมีหน้าที่ในการดำเนินงานพิธีการทางด้านศุลกากรอย่างเดียวเท่านั้น ยังต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าและควบคุมการขนถ่ายสินค้าและกระจายสินค้านั้น ๆ ไปยังสถานที่ซึ่งผู้นำเข้ากำหนดอาจจะมีการส่งมอบสินค้าในหลาย ๆ ที่ จากเดิม.........


ถุงลมกันกระแทกในงานขนส่งสินค้า...เป็นอย่างไร

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท

 ......ถุงลมกันกระแทก เป็นตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพมากในการปกป้องความเสียหายของสินค้าในระหว่างการขนส่ง โดยจะไปเติมเต็มช่องว่างระหว่างสินค้ากับตู้คอนเทนเนอร์ สามารถรองรับการใช้งาน  ไม่ว่าจะเป็น.........

 


ภาพรวมและขนาดของตลาดโลจิสติกส์พม่า

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 ......ประเทศเมียนมาร์มีบริษัทโลจิสติกส์ประมาณ 4,000 แห่ง รวมถึงบริษัทขนส่งมากกว่า 830 แห่งและบริษัทขนส่งสินค้าในประเทศมากกว่า 880 ราย ผู้ขนส่งส่วนใหญ่จะมีบริษัทอยู่ในเมืองย่างกุ้ง, มัณฑะเลย์, และเมียวดี ตลาดโลจิสติกส์ของพม่ายังไม่ได้รับการพัฒนาที่ดีมากนักและผู้ขนส่งขนาดกลางส่วนใหญ่จะทำงานตามที่ตนเองเข้าใจมากกว่าความ.......


แรงงานลาวในประเทศไทยลักลอบกลับประเทศ

 

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

......เจ้าหน้าที่อำเภอแสงทอง เวียงจันทน์ ได้จับกุมแรงงานชาวลาว 13 คนที่เดินทางกลับจากประเทศไทยกลับ เข้าลาวอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติ “แม่น้ำโขง”ทางเจ้าหน้าที่ลาวทำการเฝ้าระวังตลอดเวลาเพราะระดับน้ำลดต่ำมากโดยเฉพาะที่อำเภอแสงทองที่สามารถข้ามได้ง่ายที่สุด แรงงานดังกล่าวได้.........


การยกเว้นอากรศุลกากรของนำเข้ามาเพื่อใช้รักษาวินิจฉัยป้องกันโควิด-19

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร  กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

......สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  มีแนวโน้มที่มีความต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีการระบาดในรอบที่สอง อีกครั้งในช่วงก่อนสิ้นปี 2563 ทางกระทรวงการคลังได้ออกประกาศสำหรับการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการรักษาวินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และเพื่อประโยชน์แก่.......

 


ไทยรับอนิสงค์คำสั่งซื้อถุงมือหลังโรงงานผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ในมาเลเซียถูกปิดตัวชั่วคราว

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

 ......หลังจากพบปัญหามีคนงานของผู้ผลิตถุงมือยักษ์ใหญ่ของโลกในประเทศมาเลเซียติดไวรัสโควิด-19 มากกว่าสองพันคน โรงงานในรัฐสลังงอร์จึงถูกปิดตัวชั่วคราวกว่า 20 แห่ง ซึ่งโรงงานดังกล่าวมีกำลังการผลิตถุงมือมากถึงประมาณ 90,000 ล้านชิ้น จากการนี้ไทยจึงได้รับ...........


ปัญหาการส่งออกทางท่าเรือปีนัง

บทความโดยคุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย) 

 ......ในช่วงนี้ผู้ส่งออกหลายท่านคงจะประสบปัญหาค่าระวางสินค้าทางเรือปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา และมีแนวโน้มที่จะปรับสูงขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งราคาบางสายเรือมีความผันผวนปรับขึ้นอย่างกะทันหัน โดยเฉพาะราคาค่าระวางที่ส่งออกไปโซน.......

 


องค์ประกอบของการเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจ

 โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

.....กระแสของการประกอบอาชีพอิสระได้รับแรงกระตุ้นจากภาครัฐมีโครงการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ สอดคล้องกับความต้องการของเยาวชนที่ส่วนหนึ่งไม่ต้องการหางานเป็นหลักแหล่ง ผสมผสานกับกระแสทำให้งานขายสินค้าออนไลน์-ฟรีแลนซ์และ/หรือการสตาร์ทอัพธุรกิจใหม่กลายเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ จากข้อมูลของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งซี่งมีโครงการสนับสนุน “SMEs Start up” พบว่าในช่วง 3 ปีแรกผู้ที่ไปประกอบอาชีพอิสระมีเพียง......