Image
Logistics News & Article
ผลกระทบการขนส่งการค้าด่านชายแดน

 

บทความโดยคุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 .........จากคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่สีแดง ควบคุมสูงสุด ส่งผลกระทบทันทีกับการขนส่งตามด่านชายแดนของ 3 จังหวัด ได้แก่ ตาก ตราด และจันทบุรี ด่านแม่สอด จังหวัดตาก จะเป็นประเด็นให้วางมาตรการป้องกันมากที่สุด เพราะ...........


ราคายางพาราส่งสัญญาณทรงตัวถึงปีหน้า

บทความโดย คุณศิวกร  วิชากิจ  ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟฯ และผู้อำนวยการสำนักงานสาขาภาคใต้ 

 ........ราคายางแผ่นดิบมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากระดับสูงสุดเมื่อปี 2554 กิโลกรัมละ 180 บาท ลงมาสู่ระดับ 40-55 บาท ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ราคายางพาราลดลงกว่า 5 เท่าตัว จากการวิเคราะห์และประเมินคาดการณ์ว่าแนวโน้มราคายางพาราจะทรงตัวอยู่ในระดับนี้ไปอีก...........


การนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 บทความโดย คุณณัฐณิจชา ทรวดทรง  ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายโลจิสติกส์

 .........การนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องยื่นขอนำเข้าที่ด่านอาหารและยา เพื่อพิจารณาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า เป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เนื่องจากในปัจจุบันมีการสื่อสารออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีซึ่งมีความก้าวหน้าและรวดเร็ว ซึ่งมี..........


ถุงลมกันกระแทกในงานขนส่งสินค้าใช้งานอย่างไร

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองประธานกรรมการบริษัทฯ

..........“ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก” สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือการขนส่ง ซึ่งในการจัดส่งสินค้าทางทะเลนั้นมักขนส่งสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อทำการจัดส่งสินค้า การขนส่งทางทะเลเป็นช่องทางการขนส่งสินค้าที่มีความสำคัญอย่างมาก สามารถขนส่งผ่านน่านน้ำและเชื่อมต่อกับแผ่นดินได้ทั่วโลก ขนส่งสินค้าได้คราวละมาก ๆ อีกทั้งยังเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีราคา...........


สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมาร์...ส่งผลกระทบการขนส่งสินค้าข้ามแดน

บทความโดย เฉลิมชัย สุยะคำ ตำแหน่งผู้จัดการสาขาแม่สอด

 ...........หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานในประเทศเมียนมาร์เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ผ่านมาแล้วเกือบ 20 วันมีกลุ่มประชาชนชาวเมียนมาร์, เจ้าหน้าที่ภาครัฐ-ภาคเอกชนบางคนในหลายพื้นที่ยังมีการรวมกลุ่มจัดการประท้วงต่อต้านการเข้ามายึดอำนาจบริหารงานจากรัฐบาลพลเรือน อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะ...........

 

 


ข้อควรทราบในการขนส่งทางอากาศ

 

บทความโดย คุณองอาจ เพ็ชรผ่อง  ตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานสุวรรณภูมิ

.........ลักษณะทั่วไปของการขนส่งสินค้าทางอากาศ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขนส่งสินค้าที่มีการแข่งขันสูงในเรื่องของเวลา และความเสียหายของสินค้าให้ลดน้อยที่สุดอันเกิดจากการขนส่ง ซึ่งลักษณะเฉพาะตัวของการขนส่งทางอากาศนั้นมีลักษณะที่สำคัญ คือ.........

 


การส่งออกของญี่ปุ่นไปประเทศจีนเดือนมกราคม

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

 ..........ข้อมูลจากกรมศุลกากรญี่ปุ่นรายงานว่า สถานการณ์การส่งออกของญี่ปุ่นเติบโตรวดเร็วที่สุดในรอบ 27 เดือนจากการฟื้นตัวจากสภาวะเศรษฐกิจเนื่องจากโควิด-19  โดยได้รับความต้องการสินค้าในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในจีนและประเทศอื่น ๆ อย่างในเอเชียเพิ่มขึ้น 6.4% จากปีก่อนหน้า โดยการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนนั้น...........

 


การขอยกเว้นอากรสำหรับสินค้าส่งออก…โดยนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร  กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 ............ในการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นปกติวิสัยโดยทั่ว ๆ ไป หากสินค้าพบความบกพร่องหรือไม่ได้คุณภาพตามความต้องการของผู้ซื้อหรือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ทางผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าจากต่างประเทศ มีปัญหาในการนำสินค้าที่ส่งออกจากประเทศเข้าไปในประเทศผู้ซื้อ เช่น...........


เรื่องควรรู้...ตู้คอนเทนเนอร์

บทความโดย คุณวีรวรรณ รุ่งเรือง  ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าขาออก

 ...........“ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก” สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือการขนส่ง ซึ่งในการจัดส่งสินค้าทางทะเลนั้นมักขนส่งสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อทำการจัดส่งสินค้า การขนส่งทางทะเลเป็นช่องทางการขนส่งสินค้าที่มีความสำคัญอย่างมาก สามารถขนส่งผ่านน่านน้ำและเชื่อมต่อกับแผ่นดินได้ทั่วโลก ขนส่งสินค้าได้คราวละมาก ๆ อีกทั้งยังเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีราคา...........


การขอชดเชยค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์

 บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 ......ปัจจุบันทางกรมศุลกากรได้มีการพัฒนาระบบการชดเชยค่าภาษีอากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ออกประกาศกรมศุลกากรที่ 16/2564  ให้กับทางผู้ประกอบการในการปฎิบัติ เป็นรูปแบบของคู่มือการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการชดเชยค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation)  กำหนดเพื่อใช้เป็นมาตรฐานและรูปแบบในการ........