Image
Logistics News & Article
ผลกระทบการส่งออกยางพาราไทยในช่วงวิกฤตโควิด-19

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ  รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

 .....ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกสี่ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการส่งออกยางพาราในวงกว้าง จนทำให้การส่งออกยางเข้าสู่ภาวะการถดถอย ซึ่งแน่นอนว่าเศรษฐกิจไทยเองก็ได้รับผลกระทบต่อโควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็น......


รายงานทางวิชาการ

       ตลาดแรงงานไทยประกอบด้วยผู้มีงานทำรวมกันประมาณ 37.58 ล้านคนหากไม่รวมแรงงานในภาคเกษตร ภาคราชการ-รัฐวิสาหกิจ ด้านการศึกษา พบว่ามีแรงงานอยู่ในภาคเอกชนรวมกันประมาณ 21-22 ล้านคนเป็นแรงงานในระบบประมาณ 11.077 ล้านคน นอกนั้นเป็นแรงงานนอกระบบหรือบุคคลที่อยู่ในระบบประกันสัมคมมาตรา 39 และ 40 ประมาณ 5.09 ล้านคน ซึ่งบางส่วนเกษียณและ/หรือบางส่วนยังทำงาน ตลาดแรงงานช่วงตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่เป็นการแพร่ระบาดทั่วโลก ส่งผลให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เรียกว่า “Double Crisis World Economic” คือเศรษฐกิจทดถอยจากโรคระบาดและวิกฤตเศรษฐกิจไปพร้อมกัน คาดว่าเศรษฐกิจโลกได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่าสิบล้านล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ความเสียหายทางเศรษฐกิจของไทยมากกว่า 11.038 ล้านล้านบาท


กฎระเบียบใหม่ในการส่งออกสินค้าไปอียิปต์

บทความโดย คุณวีรวรรณ รุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าขาออก

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

 .....เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ทางประเทศอียิปต์ได้มีการเริ่มใช้ระบบแจ้งข้อมูลสินค้าล่วงหน้า (ADVANCE CARGO INFORMATIONSYSTEM : ACI) โดยระบบ ACI นั้น มีขั้นตอนดังนี้

1. ระบบ ACI เป็นการแจ้งข้อมูลในการนำเข้าสินค้าให้กับทางศุลกากรปลายทางได้ทราบล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพียงใช้......


การนำเข้าสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุดตรวจและน้ำยาในการวิจัยที่เกี่ยวของกับภายนอกร่างกายมนุษย์

บทความโดย คุณองอาจ เพ็ชรผ่อง  ผู้จัดการสำนักงานสุวรรณภูมิ

 .....ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวกับการตรวจภายนอกร่างกายเพื่อให้ได้ข้อมูลจากสิ่งที่ส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์และสัตว์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยเท่านั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ ตามที่ทางคณะกรรมการอาหารและยาได้มีเอกสารชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับการนำเข้าสินค้าที่เป็น......


ของยกเว้นอากรตามภาค

บทความโดย คุณมานะ พุ่มสอาด  ผู้จัดการสาขาแหลมฉบัง

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 .....สำหรับสินค้าที่นำเข้ามา ยกตัวอย่างเช่นเครื่องจักรโดยผู้ประกอบการในขณะนำเข้าได้ดำเนินการผ่านพิธีการขาเข้าและได้ชำระอากรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ต่อมาเครื่องจักรดังกล่าวเกิดการชำรุดเสียหายจะต้องนำเครื่องจักรออกไปทำการซ่อมยังต่างประเทศ ในขณะที่ส่งออกจะต้อง ......


กระบวนการส่งออกสินค้าประเภทยางพาราผ่านท่าเรือปีนัง

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ

 .....Penang Port เป็นท่าเรือส่งออกสินค้าประเภทยางพาราของผู้ประกอบการไทยทางภาคใต้ที่สำคัญ โดยในแต่ละปีจะมีการส่งออกสินค้าประเภทยางพาราเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนในการส่งออกสินค้าประเภทยางพาราไปยังท่าเรือปีนัง ดังนี้ ......


ผู้ว่าฯ

บทความโดย คุณเฉลิมชัย สุยะคำ  ผู้จัดการสาขาแม่สอด

 .....ผู้ว่าฯ ประกาศล็อกดาวน์พื้นที่อำเภอแม่สอดหลังจากมีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทะลุ 1,000 ราย ขณะที่เมืองเมียวดีคุมเข้มรถขนส่งสินค้าจากประเทศไทยมีคลัสเตอร์ใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอแม่สอดมากกว่า 3 โรงงาน โดยมีตัวเลขผู้ติดเชื้ออย่างเป็นทางการ .......


ประวัติเส้นทางการขนส่งของประเทศลาว

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์ ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 .....ในอดีตภูมิประเทศของประเทศลาวโดยส่วนใหญ่จะรายล้อมไปด้วยภูเขาและขาดการพัฒนา ลาวจึงมีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่เชื่อถือได้เพียงไม่กี่แห่ง ทำให้มีการจำกัดในเรื่องของการขนส่งสินค้า และการสื่อสารระหว่างหมู่บ้านและกลุ่มชาติพันธุ์ การขนส่งสินค้าในอดีตจะเน้น......


ญี่ปุ่นจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่ในนาม

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

.....กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นออกมาแถลงว่า ญี่ปุ่นมีการยื่นสัตยาบรรณความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ซึ่งเป็นข้อตกลงการค้าขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ อันประกอบด้วย......


พิธีการศุลกากรนำของเข้า-ส่งของออกสำหรับผู้ประกอบการมาตรฐาน

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร  กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

.....พิธีการศุลกากรนำของเข้า-ส่งของออก สำหรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO) ทางผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก มีสิทธิพิเศษหลักที่ได้รับจากกรมศุลกากร ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 165/2562 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกสำหรับโครงการผู้ประกอบการมาตรฐานเออีโอดังนี้