Image
Logistics News & Article
ชี้ปัจจัยลบเพียบทำเหนื่อยต่อ 

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ ประธานบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป / รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

.....ทิศทางเศรษฐกิจปี 2564 ภาคธุรกิจโดยเฉพาะเอสเอ็มอียังต้องเหนื่อยต่อเนื่อง เพราะปัจจัยยังไม่เอื้อให้สามารถฟื้นตัวได้ดีมาก ตั้งแต่เอสเอ็มอีขาดสภาพคล่องจากความต้องการตลาดหดตัวหนัก และยังไม่สามารถฟื้นกลับคืนมาได้ ทำให้ภาคการผลิตฟื้นตัวแค่ 63% จากก่อนหน้านี้ 58% ถือว่าฟื้นตัวเล็กน้อยเท่านั้นเทียบกับช่วงเวลาปกติที่มีการผลิตเต็มกำลัง 95-100% 

.....การระบาดโควิด-19 เชื่อว่าจะ......


แนวโน้มการลงทุนของต่างชาติหลังนางอองซานซูจีชนะเลือกตั้งเมียนมา

บทความโดย คุณสาธิต ม่วงงาม  ผู้จัดการทั่วไปสำนักงานย่างกุ้งและโลจิสติกส์ข้ามแดน

......ก่อนการเข้ามาเป็นผู้นำรัฐบาลของพรรค NLD ภายใต้การนำของนางอองซาน ซูจี จำนวนมูลค่า การลงทุนจากต่างประเทศในประเทศเมียนมาที่ได้รับอนุมัติโดยเฉลี่ยอยู่เพียง 2,083 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี (ประมาณ 62,960 ล้านบาทต่อปี)  โดยนักลงทุนจีนลงทุนในเมียนมามากที่สุด ส่วนใหญ่.......

 


การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน-19.12.63

 

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ ประธานบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

การบรรยายหลักสูตรบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี สำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563

.....การจัดทำโครงการของภาคเอกชนส่วนใหญ่จะต้องมีการกำหนดเป็นมติคณะกรรมการหรือความเห็นของผู้บริหารระดับสูง ขณะที่ภาครัฐจะต้องเป็นนโยบาย (Policy Setting) จากมติครม.หรือผู้บริหารกระทรวงตลอดจนผู้บริหารส่วนราชการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการขนาดกลางหรือเล็ก โครงการขนาดใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินจำนวนมากหรือโครงการลงทุนของรัฐหรือการลงทุนของเอกชนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่หรือเป็นการขยายธุรกิจ ตลอดจนการ......


“กัมพูชา”

 บทความโดย คุณพิชญุตม์  วัชรสุวรรณเสรี เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 ......ปัจจุบันเส้นทางเศรษฐกิจของกรุงพนมเปญ-ปอยเปต เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าหลักระหว่างประเทศไทยและกรุงพนมเปญ รวมถึงพื้นที่โดยรอบ โดยทางรัฐบาลกัมพูชามีแผนที่จะปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวเช่น การปรับปรุงพื้นผิวถนน การสร้างเท่าเรือส้นทางเลี่ยงรถที่มีการจราจรติดขัด ทั้งนี้เพื่อ.......

 


รูปแบบเส้นทางการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-มาเลเซีย

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ  กรรมการผู้อำนวยการสายงานสาขาภาคใต้

......ช่องทางการส่งออกระหว่างไทย-มาเลเซีย ประกอบด้วย 3 เส้นทาง ดังนี้

1.การขนส่งโดยรถต่อรถ

2.การขนส่งโดยรถต่อรถไฟ

3.การขนส่งโดยรถต่อเรือ (การขนส่งทางชายฝั่ง) รายละเอียด.......

 


ค่าระวางขนส่งสินค้าทางทะเลปรับเพิ่มขึ้น 

 

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการโลจิสติกส์ต่างประเทศ

 ......จากสถานการณ์ของปริมาณขนส่งสินค้าระหว่างประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงตอนนี้สายเรือผู้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น (ข้อมูลจากสายเรือ) คาดการณ์ค่าระวางนำเข้าจากจีน (Import Sea Freight Charge) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการเปลี่ยน.......

 


หอการค้ากัมพูชาวางแผนจะเปิดสำนักงานในยุโรปและสหรัฐฯ

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

......หอการค้ากัมพูชา (Cambodia Chamber of Commerce) กำลังมีแผนจะเปิดสำนักงานตัวแทนในยุโรปและสหรัฐอเมริกาในปีหน้าเพื่อประมูลการค้าและดึงดูดการลงทุนภายในประเทศกัมพูชาให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งแผนที่ว่านี้ก็ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว ในตอนแรกทางหอการค้ากัมพูชาวางแผนที่จะ.......


ญี่ปุ่นและจีนเตรียมหารือเริ่มเดินทางเชิงธุรกิจ

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

 ......สำนักข่าวญี่ปุ่นได้เปิดเผยรายละเอียดว่ารัฐบาลญี่ปุ่นและจีนคาดว่าจะตกลงกันได้ภายในต้นเดือนนี้สำหรับการกลับมาเดินทางเพื่อการธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวระหว่างสองประเทศ สืบเนื่องจากทุกประเทศต่างต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รายงานขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่นระบุว่า มีชาวจีนเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นประมาณ.......


ค่าขนถ่าย

บทความโดย คุณสาธิต ม่วงงาม  ผู้จัดการทั่วไปสำนักงานย่างกุ้ง

 ......จากบทความในสัปดาห์ที่ผ่านมา.....ทางผู้เขียนได้พูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกที่สองในเมียนมากับแนวทางของหน่วยงานรัฐของเมียนมาที่ออกมาควบคุมดูแล ทั้งในส่วนของคนในประเทศและคนที่จะเข้ามาในประเทศ รวมถึงการค้าขายตามด่านพรมแดนระหว่างประเทศด้วย ซึ่งได้ทำ.......


สถานการณ์การนำเข้าเสื้อผ้าของมาเลเซีย

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

......ในปี 2562 มาเลเซียมีการนำเข้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,501.3 ล้านเหรียญสหรัฐ    ส่วนในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 (ม.ค. – ก.ค.) การนำเข้าเสื้อผ้าของมาเลเซียมีมูลค่า 619.3 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวลงร้อยละ 27.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแหล่งนำเข้าหลัก 10 อันดับแรกหดตัวทุกตลาด โดยมาเลเซียมีการนำเข้าเสื้อผ้าจาก.......