Image
Logistics News & Article
การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาต

บทความโดย คุณณัฐณิจชา ทรวดทรง ผู้จัดการฝ่ายขายโลจิสติกส์

 .....การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตแจ้งรายการละเอียดหรือขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าชนิดของเครื่องมือแพทย์ ดังนี้

1. เครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับใบอนุญาตแจ้งรายการละเอียดโดยมีวัตถุประสงค์การนำเข้า ได้แก่........


การเลือกใช้งานกระดาษลูกฟูกให้เหมาะกับสินค้า

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ 

 .....กระดาษลูกฟูกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงระดับอุตสาหกรรม ดังนั้นกระดาษลูกฟูกจึงมีหลากหลายประเภท แตกต่างตามการใช้งานและความต้องการในแต่ละอุตสาหกรรมซึ่งมีรายละเอียดดังนี้........

 


ใช้

บทความโดยคุณธนากร แสงพิทูร กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

......การใช้ e- Form D ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้มีความตกลงในการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในประเทศสมาชิก ซึ่งได้มีใช้ระบบ Self- certificate มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับระบบ Self-Certification คือ ระบบที่ผู้ทำการค้า/ผู้ส่งออกที่ได้รับอนุญาต (Certified Traders/Exporters) สามารถรับรอง.....


สาเหตุการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือล่าช้า 

บทความโดยคุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 ......การขนส่งสินค้าทางเรือมักจะมีปัญหาต่างๆ เข้ามาให้แก้กันอยู่ตลอด สำหรับบทความนี้จะพูดถึงประเด็น “เรือ Delay” พูดง่ายๆ คือเวลาขนส่งคือระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางตามระยะทางที่กำหนด เมื่อธุรกิจต้องการจัดส่งสินค้าเวลาขนส่งมีบทบาทสำคัญในการวางแผน โดยทั่วไปแล้วธุรกิจต้องการให้สินค้าของ........


สถานการณ์นำเข้า-ส่งออกสินค้าในช่วงวิกฤตโควิดระลอกที่

บทความโดย คุณมานะ พุ่มสอาด  ผู้จัดการสาขาแหลมฉบัง

.......ก่อนจะกล่าวถึงสถานการณ์การนำเข้า–ส่งออกในช่วงวิกฤตโควิดระลอกที่ 3 ต้องขอย้อนเวลาถอยหลังไปในช่วงวิกฤตโควิดระลอกที่ 2 ก่อนเกิดในช่วงประมาณเดือนธันวาคมปี 2563 ซึ่งการนำเข้าและการส่งออกได้มีการชะลอตัวในการผลิตสินค้า เนื่องจากมี “Order” ในการสั่งซื้อลดลงประกอบกับบางประเทศมีการ........


วิกฤตการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างไทย-ลาว

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์ ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 .......รัฐบาลลาวสั่งปิดเมืองเวียงจันทร์ 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควด-19 เพิ่มมากขึ้นในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังสังปิดแขวงต่างๆ อีก 6 แขวง ได้แก่ เชียงขวาง, ไซยะบุลี, บอลิคำไซ, พงสาลี และบ่อแก้ว ห้ามไม่ให้ประชาชนเดินทางไปมาระหว่างแขวง ให้มีการ.........


เทคโนโลยี

 

บทความโดย คุณชัยมงคล ถ้ำกลาง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

.......จากตอนที่แล้วเราพอจะได้ทราบกันแล้วว่า...เทคโนโลยี 5G คืออะไร,  เทคโนโลยีความเร็ว 4G กับ 5G มีความแตกต่างกันอย่างไร และ “5G Use Case” มีอะไรบ้างไปแล้วนั้น ในตอนนี้เราจะมาดูกันต่อว่ามีประเด็นใดที่น่าสนใจอีกบ้าง ได้แก่

1. เทคโนโลยี 5G ในเมืองไทยเป็นอย่างไร

2. ผู้ประกอบการควรเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการรับมือเทคโนโลยีรองรับ 5G

3. เทคโนโลยี 5G ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไรและด้านใดบ้าง  

4. ระบบงานใดบ้างในงาน Logistics ที่น่าจะพัฒนา โดยใช้ 5G ร่วมกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการนำมาประยุกต์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ ดังนี้.........

 


ญี่ปุ่นวางแผนเปิดตัว

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

 .......ญี่ปุ่นวางแผนเปิดตัว “วัคซีนพาสฟอร์ต” เพื่อให้นักเดินทางที่รับวัคซีนโควิด-19แล้วสามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศได้ง่ายขึ้น ซึ่งคาดว่าพาสปอร์ตดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน ผู้เดินทางจะต้องสแกน QR Code ที่สนามบินก่อนขึ้นเครื่องหรือเมื่อเดินทางเข้าประเทศ โดยรัฐบาลกำลังเดินหน้าโครงการตามแผนดังกล่าวด้วยความหวังว่าจะฟื้นฟูธุรกิจเกี่ยวกับ.........


พิธีการส่งออกสินค้ายางพาราทางท่าเรือสงขลา

บทความโดย คุณศิวกร  วิชากิจ  รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ

.......ท่าเรือน้ำลึกสงขลา ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐบาลเพื่อเอื้ออำนวยในการส่งออกและนำเข้าสินค้าหลักของภาคใต้ เช่น ยางพารา, อาหารทะเลแช่แข็ง เป็นต้น  ท่าเรือสร้างเสร็จเมื่อปี 2529 และรัฐบาลมีนโยบายที่จะให้เอกชนเข้ามาบริหารเพื่อให้กิจการของท่าเรือสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทเจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด ได้ชนะการประมูล จึงได้เข้ามาบริหารท่าเรือสงขลา ตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา สำหรับการส่งออกสินค้ายางพาราทางภาคใต้ ลูกค้านิยมส่งออกทาง.........


แนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

บทความโดยคุณวีรวรรณ รุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าขาออก

.......กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด FORM E  สำหรับสินค้าผลไม้ที่อยู่ในบัญชีสินค้าเฝ้าระวัง (Watch List) จำนวน 12 รายการ ได้แก่ 

1. มังคุด พิกัดฯ 0804.50 

2. ทุเรียนสด พิกัดฯ 0801.60 หรือทุเรียนแช่แข็ง พิกัดฯ..............