Image
Logistics News & Article
การขอชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก

บทความโดย คุณวีรวรรณ  รุ่งเรือง  ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าขาออก

 

......การขอชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร โดยมีคำจำกัดความที่สำคัญในการขอชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าที่ส่งออก ดังนี้...........

 

 


ด่านปาดังเบซาร์เงียบเหงาในวิกฤตโควิด-19 

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

 

 

......นับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ประเทศมาเลเซียประกาศ “Lockdown” และต่อมาในวันที่ 22 มีนาคม 2563 จังหวัดสงขลา ประกาศระงับการใช้ช่องทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรตลอดแนวด่านชายแดนจังหวัดสงขลาเป็นการชั่วคราวเพื่อ...........

 


สถานการณ์การนำเข้าหน้ากากอนามัยใช้ในการทางแพทย์ช่วงโควิด-19

 บทความโดย คุณองอาจ เพ็ชรผ่อง  ผู้จัดการสำนักงานสุวรรณภูมิ

 ......

จากที่ผ่านมาการนำเข้าหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในทางการแพทย์ ทางสำนักคณะกรรมการอาหารและยาให้ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะนำเข้ามาเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง โดยให้ดำเนินการยื่นเรื่องของผ่อนผันการนำเข้า ณ ด่านหรือ...........


เปิดเส้นทางขนส่งสินค้าข้ามแดนห้วยโก๋น

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ต่างประเทศ

 

......หากกล่าวถึงการเดินทางไปเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ในอดีตนั้นก็ไม่แคล้วที่จะต้องใช้เส้นทาง “4A” ซึ่งมีระยะทางจากห้วยโก๋นถึงเมืองหลวงพระบางประมาณเกือบ 4 ร้อยกิโลเมตร....หนำซ้ำสภาพถนนก็ยังคดเคี้ยว ยากลำบากในการสัญจร ยิ่งหน้าฝนด้วยแล้วบอกเลยว่า...........


เส้นทางการคมนาคมขนส่งทางบกของประเทศกัมพูชาในปี

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 

 ......หากพูดถึงเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าทางบก จากประเทศไทยไปยังประเทศกัมพูชานั้น ส่วนใหญ่คงจะนึกถึงการนำเข้า/ส่งออกผ่านด่านชายแดนอรัญประเทศ – ปอยเปต หรือด่านบ้านเขาดิน – ด่านพระตะบอง รวมถึงการโดยสารเดินทางไปยังประเทศกัมพูชาเช่นกัน แม้ว่าผู้คนส่วนใหญ่จะ...........

 


JETRO

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

 

 ......นายทาเคทานิ อัทสึชิ (Mr. TAKETANI Atsushi) ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization : JETRO) กรุงเทพฯ เข้าพบได้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล  รองนายกรัฐมนตรีชื่นชมการทำงานของ “JETRO Bangkok” ที่ได้จัดทำรายงานหลายฉบับ เพื่อ...........

 

 


การขนถ่ายสินค้าแบบ

บทความโดย คุณสุริยันต์ สุขบวรกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขาเข้า

วันที่ 16 มิถุนายน 2563

.....เนื่องจากสินค้านำเข้าท่าเรือส่วนใหญ่แล้วจะบรรจุมาทางตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะสะดวกกว่าในการขนถ่ายสินค้าและช่วยป้องกันความเสียหายได้ดีกว่าแบบอื่น ๆ  หากโรงงานที่มีความพร้อมในการขนถ่ายหรือมีสถานที่มีบริเวณกว้างจะสามารถลากตู้เข้าในโรงงานได้ทันที แต่ยังมีสินค้าบางชนิดที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักมาก เช่น เหล็กม้วน เหล็กแผ่น เครื่องจักร เป็นต้น ไม่สามารถบรรจุเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ได้จึงต้องใช้วิธีนำเข้าแบบ “OVERSIDE” วาง...........

 


การขนส่งทางถนนกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย-ลาว-จีน

 บทความโดย คุณ โชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการโลจิสติกส์ต่างประเทศ 

 ......การขนส่งทางถนนกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย-ลาว เป็นช่องทางการนำเข้า-ส่งออกที่สำคัญ เพราะเรามีสินค้าหลากหลายประเภทที่นำเข้ามาจากจีนผ่านลาวมาขาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ของใช้ในครัวเรือน และผักผลไม้ที่ขายอยู่ทั่วไป สินค้าเหล่านี้จะนำเข้าทางรถผ่านด่านศุลกากรเชียงของแล้วส่งตรงไปที่ตลาดไทย และคลังเก็บสินค้ากรณีเป็นสินค้าประเภทอื่น ๆ การขนส่งทางรถจาก...........

 

 


แรงงานพม่าอดเฮ...เนื่องจากรัฐเลื่อนการพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำออกไปอีก

บทความโดย คุณ สาธิต  ม่วงงาม  ผู้จัดการทั่วไปสำนักงานย่างกุ้ง

 

 ......จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้คณะกรรมการพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำเมียนมาร์ ต้องเลื่อนกำหนดการพิจารณาทบทวนการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอัตราใหม่ออกไปอีกอย่างน้อย 3 เดือน เนื่องจากประกาศคำสั่งของรัฐบาลซึ่งห้ามประชาชนชุมนุมกันเกิน 5 คน ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาค่าแรง...........


การนำเข้าไม้แปรรูปเป็นแผ่น

  บทความโดย คุณมานะ  พุ่มสอาด ผู้จัดการสาขาแหลมฉบัง

 ......จากในปัจจุบันนี้มีผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้หลายราย ได้มีการทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้และใช้วัตถุดิบที่เป็นไม้ภายในประเทศ ซึ่งการทำการค้ากับต่างประเทศนั้นทางผู้ซื้อต่างประเทศ บางรายอาจจะมีความต้องการเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้บางประเภทที่ไม่ได้มีในประเทศไทยหรืออาจจะหาไม้ตามที่ลูกค้าต้องการไม่ได้ เพราะฉะนั้น...........