Image
Logistics News & Article
โครงการตรวจสอบย้อนกลับ

บทความโดย คุณณัฐณิจชา ทรวดทรง ผู้จัดการฝ่ายขายโลจิสติกส์

วันที่ 30 เมษายน 2565

..... สำนักงานมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NOAA) ได้ออกกฎระเบียบ (Final Rule) เกี่ยวกับโครงการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability Program) เพื่อป้องกันการทำประมงผิดกฎหมายและ......


การส่งสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าภายในประเทศเข้าเขตปลอดอากร

 

บทความโดยคุณมานะ พุ่มสอาด  ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานสาขาแหลมฉบัง

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

......เขตปลอดอากรเป็นพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์ทางอากรศุลกากรในการประกอบอุตสาหกรรม ในบทความนี้จะกล่าวถึงการดำเนินการส่งสินค้าของผู้ผลิตสินค้าภายในประเทศและ............


ขั้นตอนในการส่งออกยางพาราสำหรับผู้ประกอบการใหม่

 

 บทความโดย คุณศิวกร  วิชากิจ

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ

วันที่ 11 เมษายน 2565

.....เป็นที่ทราบกันดีว่าสำหรับการส่งออกสินค้ายางพาราไปยังต่างประเทศจะต้องมีขั้นตอนในการส่งออกสำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่สนใจจะส่งออกยางพาราไปต่างประเทศจะต้องมี.....

 

 


ภาวะการขาดเแคลนแคร่ของการรถไฟมาเลเซีย

บทความโดย คุณอารีรัตน์ สันตะพันธ์ ตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ

วันที่ 22 เมษายน 2565

.....สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัญหาขาดแคลนแคร่ของการขนส่งทางรถไฟมาเลเซียในเดือนที่ผ่านมา ยังไม่สามารถเริ่มเปิดจองแคร่ได้เหมือนเดิม ครั้งสุดท้ายที่เปิดให้จองแคร่ได้คือช่วงกลางเดือนมีนาคม ส่งผลให้.....


การเลือกใช้งานสายรัดสินค้าในงานโลจิสติกส์

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ

วันที่ 12 เมษายน 2565

.......สายรัดพลาสติก เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในงานโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจหรือโรงงานต่างๆที่จะต้องมีการแพ็คสินค้า สามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการ............


ยานพาหนะไฟฟ้าและสถานีชาร์จกำลังมาที่ประเทศกัมพูชา

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

วันที่ 21 เมษายน 2565

 

....... กระทรวงโยธาธิการและคมนาคมของกัมพูชา (MPWT) หวังที่จะส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในกรุงพนมเปญ และได้ยืนยันการติดตั้งสถานีชาร์จ EV เรียบร้อยแล้วในปี 2022 สถานีบริการน้ำมันเช่น.....


แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมีการเปลี่ยนแปลงท่านำเข้า

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร  กรรมการกำกับสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

วันที่ 21 เมษายน 2565

......การนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ การนำเข้า-ส่งออกต้องมีการยื่นขออนุญาตนำเข้า-ส่งออก ก่อนวันนำเข้าหรือวันส่งออก โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น......


น้ำมันขึ้นราคา...กระทบผู้ผลิตในประเทศลาว

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์   ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

วันที่ 21 เมษายน 2565

........ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นกำลังเพิ่มแรงกดดันต่อผู้ผลิตเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้น อ้างอิงตาม........


สถานการณ์ตู้และค่าระวางเรือทางท่าเรือปีนัง

บทความโดย คุณอารีรัตน์ สันตะพันธ์ ตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ

วันที่ 21 มีนาคม 2565

.......จากข้อมูลไตรมาส 1/2565 ปริมาณยอดการส่งออกไปยังท่าเรือปีนังมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากช่วง.......


สถานการณ์

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

วันที่ 14 มีนาคม 2565

.......สถานการณ์ COVID-19 กลับมาส่งผลต่อภาพรวมตลาดปัจจุบันของกัมพูชาอีกครั้ง นับว่าเป็นระลอกใหม่ที่ บริษัทต่างๆมีความกังวลถึงคำสั่งซื้อที่จะถูกยกเลิกและผู้คนตกงานกันเพิ่มมากขึ้น ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจาก.......