Image
Logistics News & Article
รายงานพิเศษ

รายงานพิเศษส่วนบุคคล (ไม่เกี่ยวข้องกับองค์กร)

การแก้ปัญหาแรงงานภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ประกอบการนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 

โดย ดร.ธนิต  โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 

ภาวะเศรษฐกิจของนายจ้าง

......ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจถดถอยจากไวรัสโควิด-19 จากภาคธุรกิจธุรกรรมทั้งรายเล็ก-กลางและใหญ่กำลังประสบอยู่เป็นผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ากระทบเป็นลูกโซ่ไล่เรียงตั้งแต่ภาคส่งออกลูกค้าต่างประเทศมีการยกเลิกออเดอร์คำสั่งซื้อ หลายธุรกิจไม่สามารถกลับมาได้กำลังซื้อจากตลาดหดตัวเป็นประวัติการณ์ ภาคเอกชนส่วนหนึ่งขาดทุนสะสมจนไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติและต้องปิดตัวชั่วคราวมีการลดแรงงานลดเงินเดือนไปจนถึงปิดกิจการถาวร เศรษฐกิจของประเทศกำลังจะผ่านจากเศรษฐกิจชะลอตัวไปสู่เศรษฐกิจถดถอย สะท้อนจากสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นวงกว้างแตกต่างกัน เช่น ......


เปรียบเทียบคุณสมบัติข้อดี-ข้อเสียของพาเลทให้เหมาะแก่การใช้งาน

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองกรรมการผู้จัดการ

......พาเลท (pallet) หรือแท่นรองรับบรรจุภัณฑ์เพื่อลดความเสียหายของสินค้าจากแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทก อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสินค้าได้ในขณะจัดเก็บหรือการขนส่ง พาเลทนั้นผลิตจากไม้, พลาสติก, โลหะ หรือวัสดุแข็งแรงที่สามารถรองรับน้ำหนักสิ่งของที่มีหน่วยใหญ่ช่วยให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย เก็บรักษา และขนส่ง ซึ่ง.......

 


การนำเข้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

 

บทความโดย คุณรุ่งนิภา ทุ่นทอง  ผู้จัดการแผนกสินค้าขาเข้า

......เนื่องจากสภาวการณ์ในปัจจุบันที่น้ำมันราคาแพงขึ้นเพราะความต้องการใช้งานของโลกมีค่อนข้างสูงขึ้น (ไม่นับรวมสถานการณ์โควิด-19)  ซึ่งมอเตอร์ไซค์ที่ใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนจึงเป็นทางเลือกอีกทางของคนรุ่นใหม่ และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าชาร์ทแบตเตอรี่ต่อครั้งเพียงแค่.......

 


ความปลอดภัยในการส่งมอบสินค้าที่มีขนาดใหญ่

บทความโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ  กรรมการผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

......“สวัสดีครับ..ต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผมจะมาพูดต่อจากหัวเรื่องการควบคุมสินค้าให้ปลอดภัย แต่ครั้งนี้จะกล่าวถึงสินค้าที่เป็นเครื่องจักร สินค้าที่มีขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น.......

 


BCM.

บทความโดย คุณชัยมงคล ถ้ำกลาง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

......หากจะกล่าวถึงเรื่อง BCM. หลายท่าน หลายธุรกิจ อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว หรืออาจคิดว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่มีความสำคัญ หรือยังไม่ต้องทำก็ได้ (Non BCM.)… ก็ไม่ผิดครับ เพราะยังไม่เกิดขึ้นกับตัวหรือหน่วยงาน หรือยังไม่มีเหตุรุนแรงพอจะให้เกิดความรู้สึกว่า “ต้องทำ BCM.” ได้ แต่คำถาม คือ....หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมา องค์กรของท่านมี.......


โอกาสของนักลงทุนไทยกับนิคมอุตสาหกรรมเมียนมา-เกาหลีใต้

บทความโดย คุณสาธิต ม่วงงาม  ผู้จัดการทั่วไปสำนักงานย่างกุ้ง

 ......เมื่อพูดถึงนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็จะต้องคิดถึง “เรื่องการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาคส่งออกและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”  ซึ่งนิคมที่จะสร้างแห่งใหม่ เรียกว่า “The Korea-Myanmar Industrial Complex”  ซึ่งตั้งอยู่ที่ Nyaung Hna Bin Village เขตเลกู (Hlegu Township) ภาคย่างกุ้งโดยมีพื้นที่โครงการรวมทั้งหมด 556 เอเคอร์  ทั้งนี้คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่ม.......


จุดข้ามแดนมุกดาหาร-สะหวันนะเขต-เว้-ดานัง-วินห์-ฮานอย

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์ ผู้จัดการโลจิสติกส์ต่างประเทศ 

......จุดข้ามแดนแดนสะหวัน-ลาวบาว (ลาว-เวียดนาม) การขนส่งสินค้าในเส้นทาง ตั้งแต่จังหวัดมุกดาหาร-สะหวันนะเขต-เว้-ดานัง-วินห์-ฮานอย เป็นถนน 2 เลนตลอดทาง และมีการเจาะอุโมงค์ไฮวันเชื่อมเว้-ดานังลอดภูเขายาว 7 กม. ปัจจุบันสินค้าไทยจะส่งออกโดยขนส่งลงเรือข้ามแม่น้ำโขงจากมุกดาหารไปสะหวันนะเขต และขนส่งทางถนนต่อไปยังจุดผ่านแดนลาวบาวของเวียดนาม โดยจะมี.......

 


 “JETRO”

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

 

......ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการส่งออกงานฝีมือของกลุ่มคนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ผลิตในญี่ปุ่น อาทิ เครื่องเขียน เฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงสินค้าประเภทเครื่องประดับกับผู้ซื้อในประเทศต่าง ๆ ผ่านช่องทาง.......

 


รายงานพิเศษ

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

......วิกฤตเศรษฐกิจกับตลาดแรงงานมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงโดยตรงกรณีประเทศไทยมีความเปราะบางจากปัญหาเศรษฐกิจถดถอยซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าโลกและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ถึงแม้ประเทศไทยได้รับการจัดเป็นอันดับที่หนึ่งจากองค์กร “GCI : The Global COVID-19 Index”  เป็นประเทศฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ได้ดีที่สุดโดยประเทศ 5 อันดับแรกของโลก ได้แก่ ......

 


“กัมพูชา”

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 ......กัมพูชาส่งออกข้าวมากกว่า 420,000 ตันไปยังตลาดต่างประเทศในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 38 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 และประเทศจีนยังคงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการนำเข้าข้าวจากกัมพูชาอยู่ที่ประมาณ 155,327 ตัน คิดเป็นร้อยละ 36.46 ของการส่งออกข้าวทั้งหมดของกัมพูชา เราอาจจะทราบกันมาบ้างแล้วว่าประเทศกัมพูชามี.......