Image
Logistics News & Article
จับตาดูญี่ปุ่น

บทความโดย คุณ ศศิวิมล มณีสิริมงคล  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

 

.....สืบเนื่องจากที่นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ แถลงผ่านสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ว่าจะลาออกตำแหน่งเนื่องจากอาการของโรคลำไส้เรื้อรังที่ลุกลามเป็นระยะ นับเป็นการสิ้นสุดระยะเวลาเกือบ 8 ปีในฐานะผู้นำที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดของญี่ปุ่น ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งเขาก็ได้กล่าวว่าไม่......

 


การขนส่งสินค้าทางอากาศในอนาคต 

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการโลจิสติกส์ต่างประเทศ

 .....การขนส่งสินค้าทางอากาศในเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2563 เป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด จากสถิติการขนส่งทางอากาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแจ้งว่า “การขนส่งทางอากาศของ.....


คลังสินค้าหรืออาคารสำหรับจัดเก็บอาหารตามมาตรฐาน

บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้าบางปู

 ......การจัดเก็บสินค้าในโรงงานหรือในอาคารคลังสินค้าต่าง ๆ ตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) สถานที่บริเวณภายในโรงงานและกระบวนการผลิต ปัญหาที่มักพบเจอในส่วนพื้นที่ในอาคารมี......

 


การจ้างงานและคุ้มครองแรงงานหลังโควิด

 

......วิกฤตเศรษฐกิจโลกที่มาจากการแพร่ระบาดโควิด ถือเป็นหายนะของมนุษยชาติในรอบศตวรรษส่งผลกระทบต่อการใช้จ่าย-การเดินทางและความเชื่อมั่นประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกซึ่งล้วนแต่เข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจในระดับนานาชาติส่งผลกระทบต่อการชงักงันของเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง องค์กรการค้าโลก (WTO) ประเมินว่าปริมาณการค้าโลกจะ......


การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออกสินค้าทางอากาศ

บทความโดย คุณองอาจ เพ็ชรผ่อง  ผู้จัดการสำนักงานสุวรรณภูมิ

.....กรณีที่สินค้าส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ครบตามจำนวน (Short Packing)  ผู้ส่งของออกสามารถส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเพื่อแก้ไขข้อมูลรายการของสินค้าที่ไม่ได้ส่งออก และยืนยันปริมาณ หรือจำนวนหีบห่อสินค้าที่ส่งออกให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงได้ โดยไม่......

 


ต้นทุนค่าขนส่งไปลาว

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการโลจิสติกส์ต่างประเทศ 

.....ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศลาวมีอัตราค่อนข้างสูงเป็นข้อสังเกตจากผู้ส่งออกสินค้าของไทยและต่างชาติที่ต้องการส่งสินค้าเข้าไป ซึ่งการขนส่ง.......

 

 


กลยุทธ์โลจิสติกส์

บทความโดย คุณธนะภัทท์ คูตรีสุคนธ์  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ

.....“การควบคุมสินค้าคงคลัง” เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดต้นทุนการถือครองสินค้าและการกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสินค้า Dead stock  รวมถึงการเพิ่มเนื้อที่ในการจัดเก็บสินค้าที่......

 


ขั้นตอนการแพ็คยางแผ่นรมควัน

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ  กรรมการผู้อำนวยการสายงานภาคใต้

.....“ยางแผ่นรมควันถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขความบริสุทธิ์และความยืดหยุ่นของยาง โดยแบ่งออกเป็น 5 เกรดตั้งแต่ RSS 1 ถึง RSS 5 ความแตกต่างของยางแผ่นแต่ละเกรดได้มาจากคุณสมบัติของน้ำยางที่นำมาผลิตเป็น......


การนำเข้าถุงมือยางใช้ในทางการแพทย์

บทความโดย คุณมานะ พุ่มสอาด 

 

.....เนื่องด้วยในปัจจุบันกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ได้เกิดขึ้นมาประมาณต้นปี พ.ศ. 2563 นี้ทางการแพทย์และหน่วยงานต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการทำงานมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อให้ได้มากที่สุด ซึ่ง.......


การระบาดของโควิด-19

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

......ในขณะที่นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดของประเทศ นโยบายเศรษฐกิจอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่เรียกว่า “อาเบะโนมิกส์” กำลังสูญเสียสมดุลอย่างรวดเร็วเมื่อเผชิญกับวิกฤตโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งจะต้องกระตุ้นให้มีการปฏิรูปโครงสร้างอย่างก้าวกระโดด เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยนโยบาย .......