Image
Logistics News & Article
กิจกรรมโลจิสติกส์ปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19 

บทความโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ  รองประธานกรรมการผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 ............“สวัสดีครับ....วันนี้เราจะมาต่อจากฉบับเดือนมกราคม 2564  ที่พูดถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะมีการป้องกันอย่างไรและระวังอย่างไร ฉะนั้นเมื่อเข้าใจภัยของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการแพร่ระบาดรอบ 2 ทำให้มีผลกระทบจนมาถึงด้านการให้บริการกับงานบริการด้านขนส่งสินค้า, การรับสินค้า, การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานมีอะไรบ้างและมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรนั้น......เรามาดูกันครับ”...........

 


BOJ

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

 

 ......ที่ผ่านมา BOJ (Bank of Japan : ธนาคารกลางญี่ปุ่น) ยังคงประเมินสภาพเศรษฐกิจจาก 5 ใน 9 ภูมิภาคในญี่ปุ่น ท่ามกลางวิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งยังคาดว่าการฟื้นตัวยังคงเป็นไปอย่างยากลำบาก โดย BOJ ได้กล่าวว่ารายงานหลายเจ้าได้ระบุว่า เศรษฐกิจในหลายภูมิภาคนั้นอยู่ในสภาวะสาหัส ซึ่งรายงานดังกล่าวสร้าง........

 


 E-Bill

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์ ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 ......Bill of Lading หรือ B/L เป็นเอกสารที่ใช้ในการขนส่งทางทะเลและมีหน้าที่พื้นฐานสามประการ ประการแรกคือการยืนยันการส่งมอบสินค้าบนเรือประการที่สองคือหลักฐานการทำสัญญาการขนส่งและสุดท้ายคือ.......


รัฐประหารเมียนมาร์

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์   ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 ......เป็นข่าวดังไปทั่วโลกสำหรับการทำรัฐประหารด้วยเหตุผลเรื่องการทุจริตในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด จากการประชุมของกองทัพเมียนมาร์ เมื่อเวลา 14.00น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ผลสรุปคือ........

 


วิกฤตโควิดเป็นโอกาสของผู้ส่งออกถุงมือยางทางภาคใต้

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ  รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟฯ 

......ปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นวิกฤตของหลาย ๆ อุตสาหกรรม เนื่องด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่นับ  เป็นปีทองของธุรกิจถุงมือยาง ซึ่งเติบโตแบบก้าวกระโดดจากอานิสงส์ของการแพร่ระบาดโควิด-19 ทั่วโลก ในช่วงปีที่ผ่านมาธุรกิจถุงมือยางเติบโตมากกว่า........

 


สะพานยกระดับสำหรับรถวิ่งจากเมืองหลวงไปยังสนามบินแห่งใหม่

 

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

......“Overseas Cambodian Investment Corp (OCIC)” ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ในพนมเปญได้ประกาศว่าจะเริ่มก่อสร้างสะพานยกระดับซึ่งมีระยะทางทั้งสิ้น 21.5 กม. ในปี 2021 โดยเชื่อมต่อจากใจกลางเมืองหลวง กรุงพนมเปญ ไปยังสนามบินโดยมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ สนามบินแห่งใหม่นี้จะเป็นสนามบินที่มีทั้งหมด........

 


การลงทะเบียนใช้บริการระบบ

บทความโดยคุณธนากร แสงพิทูร กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

......ระบบ National Single Window (NSW)  เพื่อให้การบริการนำเข้าและส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ทางกรมศุลกากรได้ออกประกาศกรมศุลกากรที่ 11/2564 ฉบับล่าสุด กำหนดให้ผู้ประสงค์จะใช้บริการลงทะเบียนขอใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ระบบ NSW ตามประกาศกรมศุลกากที่ 81/2554 โดยให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้.........

 


การนำเข้าสินค้าและกระจายสินค้าไปยังลูกค้าของผู้นำเข้า

 

บทความโดยคุณมานะ พุ่มสอาด ตำแหน่งผู้จัดการสาขาแหลมบัง

 ......จากภาคธุรกิจในปัจจุบันทางบริษัทตัวแทนออกของนั้นไม่ได้เพียงแต่จะมีหน้าที่ในการดำเนินงานพิธีการทางด้านศุลกากรอย่างเดียวเท่านั้น ยังต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าและควบคุมการขนถ่ายสินค้าและกระจายสินค้านั้น ๆ ไปยังสถานที่ซึ่งผู้นำเข้ากำหนดอาจจะมีการส่งมอบสินค้าในหลาย ๆ ที่ จากเดิม.........


ถุงลมกันกระแทกในงานขนส่งสินค้า...เป็นอย่างไร

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท

 ......ถุงลมกันกระแทก เป็นตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพมากในการปกป้องความเสียหายของสินค้าในระหว่างการขนส่ง โดยจะไปเติมเต็มช่องว่างระหว่างสินค้ากับตู้คอนเทนเนอร์ สามารถรองรับการใช้งาน  ไม่ว่าจะเป็น.........

 


ภาพรวมและขนาดของตลาดโลจิสติกส์พม่า

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 ......ประเทศเมียนมาร์มีบริษัทโลจิสติกส์ประมาณ 4,000 แห่ง รวมถึงบริษัทขนส่งมากกว่า 830 แห่งและบริษัทขนส่งสินค้าในประเทศมากกว่า 880 ราย ผู้ขนส่งส่วนใหญ่จะมีบริษัทอยู่ในเมืองย่างกุ้ง, มัณฑะเลย์, และเมียวดี ตลาดโลจิสติกส์ของพม่ายังไม่ได้รับการพัฒนาที่ดีมากนักและผู้ขนส่งขนาดกลางส่วนใหญ่จะทำงานตามที่ตนเองเข้าใจมากกว่าความ.......