Image
Logistics News & Article
รูปแบบเส้นทางการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-มาเลเซีย

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ  กรรมการผู้อำนวยการสายงานสาขาภาคใต้

......ช่องทางการส่งออกระหว่างไทย-มาเลเซีย ประกอบด้วย 3 เส้นทาง ดังนี้

1.การขนส่งโดยรถต่อรถ

2.การขนส่งโดยรถต่อรถไฟ

3.การขนส่งโดยรถต่อเรือ (การขนส่งทางชายฝั่ง) รายละเอียด.......

 


ค่าระวางขนส่งสินค้าทางทะเลปรับเพิ่มขึ้น 

 

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการโลจิสติกส์ต่างประเทศ

 ......จากสถานการณ์ของปริมาณขนส่งสินค้าระหว่างประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงตอนนี้สายเรือผู้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น (ข้อมูลจากสายเรือ) คาดการณ์ค่าระวางนำเข้าจากจีน (Import Sea Freight Charge) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการเปลี่ยน.......

 


หอการค้ากัมพูชาวางแผนจะเปิดสำนักงานในยุโรปและสหรัฐฯ

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

......หอการค้ากัมพูชา (Cambodia Chamber of Commerce) กำลังมีแผนจะเปิดสำนักงานตัวแทนในยุโรปและสหรัฐอเมริกาในปีหน้าเพื่อประมูลการค้าและดึงดูดการลงทุนภายในประเทศกัมพูชาให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งแผนที่ว่านี้ก็ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว ในตอนแรกทางหอการค้ากัมพูชาวางแผนที่จะ.......


ญี่ปุ่นและจีนเตรียมหารือเริ่มเดินทางเชิงธุรกิจ

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

 ......สำนักข่าวญี่ปุ่นได้เปิดเผยรายละเอียดว่ารัฐบาลญี่ปุ่นและจีนคาดว่าจะตกลงกันได้ภายในต้นเดือนนี้สำหรับการกลับมาเดินทางเพื่อการธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวระหว่างสองประเทศ สืบเนื่องจากทุกประเทศต่างต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รายงานขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่นระบุว่า มีชาวจีนเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นประมาณ.......


ค่าขนถ่าย

บทความโดย คุณสาธิต ม่วงงาม  ผู้จัดการทั่วไปสำนักงานย่างกุ้ง

 ......จากบทความในสัปดาห์ที่ผ่านมา.....ทางผู้เขียนได้พูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกที่สองในเมียนมากับแนวทางของหน่วยงานรัฐของเมียนมาที่ออกมาควบคุมดูแล ทั้งในส่วนของคนในประเทศและคนที่จะเข้ามาในประเทศ รวมถึงการค้าขายตามด่านพรมแดนระหว่างประเทศด้วย ซึ่งได้ทำ.......


สถานการณ์การนำเข้าเสื้อผ้าของมาเลเซีย

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

......ในปี 2562 มาเลเซียมีการนำเข้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,501.3 ล้านเหรียญสหรัฐ    ส่วนในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 (ม.ค. – ก.ค.) การนำเข้าเสื้อผ้าของมาเลเซียมีมูลค่า 619.3 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวลงร้อยละ 27.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแหล่งนำเข้าหลัก 10 อันดับแรกหดตัวทุกตลาด โดยมาเลเซียมีการนำเข้าเสื้อผ้าจาก.......


จีนยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดในลาว

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์ ผู้จัดการโลจิสติกส์ต่างประเทศ

 ......จีนยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดในลาวโดยดำเนินโครงการทั้งหมด 785 โครงการมูลค่า 1.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เขตเศรษฐกิจพิเศษสวนอุตสาหกรรมและโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ถือเป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของจีนในลาว นักลงทุนจีนกำลัง.......


รายงานโลจิสติกส์

เอกสารประกอบการบรรยาย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านแม่โขงศึกษา

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 

✍️โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

ประธานกรรมการบริษัทในเครือ V-SERVE GROUP

อดีตประธานสภาธุรกิจ GMS (ระดับภูมิภาค)

 

 


พิธีการศุลกากรสำหรับการยกเว้นอากรของตามประเภท

บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร  กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 ......จากที่กรมศุลกากรได้มีการปรับเปลี่ยนพิธีการด้านศุลกากรสำหรับการยกเว้นอากรของตามประเภท 1 ภาค 4 ซึ่งเป็นการปฎิบัติพิธีการยกเว้นอากรสำหรับของที่ส่งออก รวมทั้งของที่ส่งกลับออกไปซึ่งนำกลับเข้ามาภายในหนึ่งปี โดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปร่างแต่ประการใดและเวลาที่ส่งออกนั้นได้รับใบสุทธินำกลับเข้ามาแล้ว ตามประเภท 1 ภาค 4 เพื่อให้......


รายงานพิเศษ

เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับสำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

 

โดย  ดร.ธนิต  โสรัตน์   รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

......ภูมิเศรษฐกิจไทยโค้งสุดท้ายของปีพ.ศ.2563 การขยายตัวทางเศรษฐกิจกับภาวะการจ้างงานมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นนัย การที่จะประเมินว่าเศรษฐกิจและตลาดแรงงานจะกลับมาฟื้นตัวได้เมื่อใด จำเป็นที่จะต้องเข้าใจบริบทเศรษฐกิจของไทยว่ามีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกในสัดส่วนที่มากสุดเมื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 1 จนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยได้......