Image
Logistics News & Article
ญี่ปุ่นจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่ในนาม

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

.....กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นออกมาแถลงว่า ญี่ปุ่นมีการยื่นสัตยาบรรณความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ซึ่งเป็นข้อตกลงการค้าขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ อันประกอบด้วย......


พิธีการศุลกากรนำของเข้า-ส่งของออกสำหรับผู้ประกอบการมาตรฐาน

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร  กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

.....พิธีการศุลกากรนำของเข้า-ส่งของออก สำหรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO) ทางผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก มีสิทธิพิเศษหลักที่ได้รับจากกรมศุลกากร ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 165/2562 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกสำหรับโครงการผู้ประกอบการมาตรฐานเออีโอดังนี้


โควิดระบาดหนัก

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย) 

นายอิสมาอิล ซาบรี ยาค็อบ รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและประธานศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 ออกแถลงการณ์ขยายมาตรการล็อกดาวน์ ออกไปอีก 2 สัปดาห์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน จากเดิมที่มีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ ....

 


อุปกรณ์เซฟตี้ที่จำเป็นต้องใช้ในโรงงานมีอะไรบ้าง

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป

.....ความปลอดภัย เป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกของการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม งานที่ต้องทำงานร่วมกับเครื่องจักรหรือสารเคมี งานที่ต้องทำงานนอกสถานที่ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงานและเนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีหลักการทำงานที่......


ระบบประกันปฏิบัติการเป็นเลิศ

 

บทความโดย คุณชัยมงคล ถ้ำกลาง  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

...ด้วยนโยบายและทิศทางการดำเนิน   ธุรกิจของ V-Serve Group ภายใต้สโลแกน “Excellent Logistics Provider” เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรนั้น ซึ่งมีการดำเนินงานภายใต้....


การให้บริการออก

บทความโดย คุณวีรวรรณ รุ่งเรือง  ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าขาออก

 .....กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดให้การบริการออก Form TC (FTA Thai-Chile) และ Form E (ASEAN-China) เฉพาะที่ส่งออกไปประเทศจีน ด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) โดยกำหนดให้ตั้งแต่วันที่ ....


ค่า

บทความโดย คุณมานะ พุ่มสอาด  ผู้จัดการสาขาแหลมฉบัง

 .....ในการนำเข้าสินค้ามีผู้ประกอบการหลายรายได้มีการสั่งสินค้าเข้ามาโดยการนำสินค้าเข้ามานั้น ได้นำเข้ามาบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์เข้ามา เมื่อมีการส่งมอบสินค้าออกมาจากท่าเรือนำเข้านั้นในบางครั้งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยทางบริษัทสายการเดินเรือที่เป็นเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์เป็นผู้....


การค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี...หลังเกิดความไม่สงบในประเทศเมียนมาร์  

บทความโดย คุณเฉลิมชัย สุยะคำ ผู้จัดการสาขาแม่สอด

 .....การนำเข้า-ส่งออกประเภททั่วไปผ่านด่านศุลกากรแม่สอด (ฝั่งประเทศไทย) และด่านศุลกากรเมียวดีประเทศเมียนมาร์ยังสามารถดำเนินพิธีการได้ปกติ ยกเว้นสินค้าที่มีการประกาศห้ามนำเข้าผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์แห่งที่ 2 เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่....


การดำเนินพิธีการศุลกากรส่งออกสินค้าผ่านด่านศุลกากรเมียวดีประเทศเมียนมาร์

บทความโดย คุณเฉลิมชัย สุยะคำ  ผู้จัดการสาขาแม่สอด

 

.....การส่งออกสินค้าจากประเทศเมียนมาร์ผ่านด่านศุลกากรเมียวดีในปัจจุบันสามารถดำเนินการขนส่งสินค้าได้ 2 ช่องทาง คือ “ช่องทางอนุมัติ” สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาร์แห่งที่ 2 และ “ช่องทางธรรมชาติ” นอกทางอนุมัติ ซึ่งในช่องทางนี้ต้อง.....


การนำเข้าและนำผ่านน้ำมันปาล์มโดยเร่งด่วน 

บทความโดย คุณณัฐณิจชา ทรวดทรง  ผู้จัดการฝ่ายขายโลจิสติกส์

 .....กระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้าและนำผ่าน พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ.....