Image
Logistics News & Article
ระบบมาตรฐานแรงงานของไทย

บทความโดย คุณธนะภัทท์ คูตรีสุคนธ์  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ

.....ในการประกอบสัมมาอาชีพต่าง ๆ นั้นแต่ละวิชาชีพจะต้องมีระดับในการเทียบวัดความสามารถว่าบุคคลผู้นั้น ๆ มีระดับความสามารถในอาชีพอยู่ที่ระดับใดบ้าง ซึ่งในอดีตเรามักจะวัดระดับความสามารถคนโดยดูจากระดับการศึกษาและมีความเชื่อว่าคนที่จบการศึกษาสูงกว่าย่อมมีระดับความสามารถที่มากกว่า ซึ่งในการประกอบอาชีพหรือ......


รายงานพิเศษ

นำเสนอ คณะทำงานด้านความมั่นคง ภายใต้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและ

จัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.) 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ

 

✍️ โดย ดร.ธนิต โสรัตน์  ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทวีเซิร์ฟกรุ๊ป

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

----------------------------------


“กัมพูชา”

บทความโดยคุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

.....กัมพูชากำลังดำเนินการในหลายด้านเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและด้านการบริการขนส่งให้ทันสมัยเพื่อมุ่งเน้นในเรื่องของการเปิดประตูชายแดนระหว่างประเทศแห่งใหม่เพื่อบรรเทาและปรับสมดุลการจราจรที่ติดขัดที่ชายแดน ซึ่งปัจจุบันทางกัมพูชาได้มีการสร้างพรมแดนระหว่างประเทศแห่งใหม่ชื่อ......


การผ่านพิธีการหน่วยงานด่านอาหารและยา

 

บทความโดย คุณสุริยันต์ สุขบวรกุล ผู้จัดการสายงานปฏิบัติการขาเข้า

.....สำนักงานคณะกรรมการด่านอาหารและยา (Food And Drug Administration) หรือเรียกชื่อว่า “อย.” เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่การปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยการเข้าไปควบคุม มาตรฐานของสินค้าให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ผู้บริโภคทราบว่า......


“โยชิฮิเดะ

 

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

 .....รัฐสภาญี่ปุ่นได้ลงมติเลือกนายโยชิฮิเดะ ซูกะ ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (16 ก.ย. 63)  สืบเนื่องจากที่นายชินโสะ อาเบะ อดีตนายกฯ ที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งก่อนหมดวาระเนื่องด้วยเหตุผลทางสุขภาพ โดยนายซูกะ ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะ......

 

 


“BERNAS”

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

 .....“BERNAS” หรือ Padiberas Nasional Berhad คือบริษัทเดียวในประเทศมาเลเซียที่ได้รับสัมปทานในการบริหารจัดการสัมปทานข้าวของประเทศ จากกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมาเลเซีย ปัจจุบันมาเลเซียมีการนำเข้าข้าวจากไทยลดลงอย่างมาก โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 (ม.ค. – เม.ย.)  มีการนำเข้าข้าวไทยเพียง......

 


สปป.ลาว

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการโลจิสติกส์ต่างประเทศ

.....บริษัท วิศวกรรมรถไฟของจีนได้ขุดเจาะอุโมงค์บ้านภูแก้วเป็นอุโมงค์หลักที่ยาวเกือบ 9,000 เมตร ก้าวสำคัญในการก่อสร้างทางรถไฟข้ามพรมแดนอุโมงค์บ้านภู่แก้วเป็นหนึ่งใน 10 อุโมงค์หลักที่ยาวกว่า 5 กม. ตามเส้นทางรถไฟความเร็วสูง จีน-ลาว เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ......

 


COVID-19

บทความโดย คุณสาธิต  ม่วงงาม  ผู้จัดการทั่วไปสำนักงานย่างกุ้ง

 .....ในเวลานี้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่สอง ได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างไปทั่วประเทศเมียนมาร์ ซึ่งหากพิจารณาแล้วนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าสถานการณ์รุนแรงกว่าการแพร่ระบาดในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมเสียอีก ซึ่งในครั้งแรกนั้นใน......


ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

 

บทความโดยคุณธนากร แสงพิทูร กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 .....“อาเซียน” หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เริ่มจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) ตั้งแต่ปี 2535 ได้มีการพัฒนาตามรูปแบบความตกลงการค้าสินค้าทั่วไป ซึ่งวางหลักเกณฑ์ที่เป็นข้อบังคับอันเข้มงวด แต่มีการระบุให้มีความยืดหยุ่นที่เพียงพอสำหรับประเทศ สมาชิกอาเซียนใหม่ประกอบด้วยกัมพูชา ลาว เมียร์มาและเวียดนาม โดย ATIGA กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการ......

 

 


โอกาสของนักลงทุนไทยกับเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่ในรัฐมอญ

บทความโดย คุณสาธิต  ม่วงงาม  ผู้จัดการทั่วไปสำนักงานย่างกุ้ง

.....ในเวลานี้การลงทุนต่าง ๆ ทั่วโลก หากถามว่าจะทำได้ไหม? ทำแล้วมันจะเกิดไหม?....คงจะต้องตอบว่าอาจจะมีโอกาสอยู่บ้าง แม้จะรู้ดีว่าสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกนั้นเป็นช่วงหดตัวหรือช่วงที่เขาว่ากันว่าถดถอยก็ตาม แต่ชีวิตก็ยังคงต้องสู้ต่อไปและโอกาสนั้นยังมีอยู่เสมอ ......ไม่ต้องมองไปไกลเพื่อนบ้านของเรา “ประเทศเมียนมา” แม้ว่าขณะนี้จะ.....