Image
Logistics News & Article
การป้องกันสินค้าไม่ให้เสียหายในระหว่างการขนส่ง

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ

 

......“สวัสดีค่ะ....บทความตอนที่แล้วเราได้อธิบายปัจจัยในการพิจาณาเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันสินค้าเสียหายระหว่างการขนส่งแล้ว (หากท่านสนใจสามารถอ่านย้อนหลังได้ที่ www-v-servegroup.com) บทความตอนที่ 2 นี้ เราจะมาเรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันสินค้าเสียหายในตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งใช้ขนส่งสินค้าไปต่างประเทศหรือภายในประเทศ รวมถึง.....

 


พัฒนาบุคลากรในองค์กร

บทความโดย คุณธนะภัทท์ คูตรีสุคนธ์  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ

 

......การพัฒนาบุคลากรขององค์กรนั้นมีหลายวิธีทั้งการให้ทุนพนักงานไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เช่น ส่งเรียนให้จบปริญญาตรี หรือส่งให้เรียนต่อในระดับปริญญาโท จัดอบรมภายใน ที่เราเรียกกันว่า In-House Training หรือการส่งไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกที่เรียกว่า “Public Training” สำหรับในส่วนของการจัด.....


การใช้

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร  กรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการและบริการลูกค้า

 ......จากที่มีการซื้อขายผ่านตัวแทนผู้ผลิตทั่วโลกและประเทศผู้ผลิตอยู่ในความตกลงภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ของแต่ละประเทศที่ทางผู้ซื้อในประเทศไทยไม่สามารถซื้อไปยังผู้ผลิตได้โดยตรง ทางผู้ซื้อจึงจำเป็นต้องซื้อผ่านประเทศตัวแทน ซึ่งลักษณะธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นการซื้อขายผ่านประเทศที่สาม “Third Country Invoicing” หรือ “Third Party Invoicing” ในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและอาจจะมีค่าตัวแทนนายหน้าที่ต้องสำแดงเพิ่มเติมใน.....

 


การส่งออกถุงมือยาง

......เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าไวรัสโควิด-19 นี้ ได้มีการแพร่ระบาดจากประเทศจีนมาตั้งแต่ช่วงต้นปีพ.ศ.2563 และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแทบทุกประเทศในโลกรวมทั้งประเทศไทย ก็ประสบปัญหาในการรับมือเจ้าไวรัสโควิด-19  ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่ต้องหยุดชะงักเมื่อมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือรายที่แบกรับภาระไม่ไหวจนต้อง......


โควิด-19

 

......เมื่อดูจากจำนวนผู้ติดเชื้อระยะเวลาจนถึงปัจจุบันนับได้ว่าเมียนมามีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศในกลุ่มอาเซียน แต่ทางรัฐบาลเมียนมาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะทางกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาแห่งสหภาพเมียนมา ได้ออกประกาศให้โรงงานผู้ผลิตทั้งหลายต้อง......


ข้อพึงระวังในกรณีนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

......ขอชี้แจงให้ทราบว่าการนำเข้าสินค้าเป็นการชั่วคราว โดยไม่ได้มีการส่งกลับออกไปราชอาณาจักรภายในกำหนดเวลาของอายุสัญญาประกันหรือไม่มาดำเนินการปฏิบัติพิธีการสมบูรณ์ภายในกำหนดอายุสัญญาประกัน หรือไม่ขยายเวลาอายุสัญญาประกันออกไปแล้วแต่กรณี ทางกรมศุลกากรจะ.....


การประท้วงของชาวกัมพูชา

......ในวันที่ 1-7 มิ.ย. 63 ชาวกัมพูชาแรงงานนอกระบบ จะมีการชุมนุมประท้วงปิดด่านไม่ให้รถสินค้าจากไทยเข้า-ออก ทางเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรคลองลึกรวมถึงชิปปิ้งและผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกของไทยได้ประชุมหารือกัน และในข้อสรุปการประชุมหารือนั้นก็ต้อง.....

 


การนำเข้าแผงโซลาเซลล์

......ด้วยสภาวะในปัจจุบันนี้มีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากมายซึ่งมีความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ที่จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าไปกับการใช้ไฟฟ้าให้กับทางการไฟฟ้า เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายจึงได้มีการพัฒนาการใช้กระแสไฟฟ้ามาเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจะมีแผงโซล่าเซลและมีตัวแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็น.....


การดำเนินการออกของสินค้าประเภทแช่เย็นจนแข็ง

 ......จากปัจจุบันนี้อาหารสดแช่แข็งโดยเฉพาะปลาสดแช่เย็นจนแข็งมีความต้องการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารกระป๋อง เพื่อการส่งออก ทำให้ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ประกอบกับเรือที่ออกไปจับปลาในทะเลมีน้อยลงเพราะติดกฎระเบียบการจับสัตว์น้ำของ.....


การให้บริการลูกค้าภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิค-19

......การให้บริการลูกค้า โดยหลักแล้วจะเน้นเรื่องคุณภาพการบริการและการจัดการแบบมีมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดประเภทไหนก็จะต้องมีระบบและมาตรฐานต่างๆ เพื่อใช้ประกอบเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน อีกทั้งยกระดับการให้บริการที่ดีให้กับลูกค้าและจะต้องรักามาตรฐานให้ดีเสมอ ในทางปฏิบัติ.....