Image
Logistics News & Article
คนตรงจะอยู่ยาก…คนสร้างภาพจะอยู่สบาย

บทความโดย คุณสุริยา  คำสุวรรณ 

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 

.....วันนี้ผมจะมาพูดถึงผู้ที่เป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่มีผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน ทุกคนมีความรับผิดชอบต่องานแตกต่างกัน หน้าที่ไม่เหมือนกัน แต่จะต้องมีคุณธรรม ธรรมาภิบาล ความเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติกัน ซื่อสัตย์กับอาชีพและองค์กร ตรงไปตรงมากับองค์กรและลูกค้า รับความคิดเห็นของผู้ร่วมงานและในที่ประชุม รับฟังปัญหานำมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ทุกฝ่าย ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้รับฟังก่อนและนำมาหาทางแก้ไขและจะต้องเปิดใจรับฟังทุกเรื่องและหาวิธีการป้องกันออกกฎระเบียบเพื่อทุกคนจะนำไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ขององค์กรและเพื่อนร่วมงานทุกฝ่าย.....


Freight

V-SERVE GROUP พบกับ Freight News November 2022  ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  | Report โดยสายงานต่างประเทศ

.......................................................

 

อัพเดทสถานการณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้ ......

1. สถานการณ์ส่งออกทางท่าเรือคลองเตยแะท่าเรือแหลมฉบัง

2. สถานการณ์ส่งออกทางท่าเรือสงขลาและเรือปีนัง

3. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปเมียนมาร์ผ่านด่านแม่สอด

4. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปกัมพูชาผ่านด่านอรัญประเทศ

5. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปลาวผ่านด่านหนองคาย ด่านเชียงของและเชียงแสน

    "จะเป็นอย่างไรนั้น โปรดติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่นี้"

 

ติดต่อใช้บริการขอคำปรึกษาได้ที่ ...... 

สำนักงานกรุงเทพ : คุณโชคชัย  ชูขวัญชาญณรงค์   Mobile : 086-341-8952  Tel : 02-332-3940 ต่อ 1037  E-Mail : chokchai@v-servegroup.com

สำนักงานสาขาหาดใหญ่ : คุณกิติยา อนุกูล     Mobile : 080-584-7332  Tel : 07-424-1342 ต่อ 111   E-Mail :kitiya.south@v-servegroup.com


การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับเขตปลอดอากร

บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร

ตำแหน่ง กรรมการกำกับสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 

.....ปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้มีการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้าไปพักหรือเก็บไว้ในเขตปลอดอากรประเภทพานิขกรรมมากขึ้น เพื่อขอรับสิทธิในการยกเว้นค่าภาษีอากรชั่วขณะเป็นระยะเวลา 2 ปี ก่อนทำการจำหน่ายหรือกระจายสินค้าไปให้กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ  หรือบางกรณียังไม่ได้รับใบอนุญาตนำเข้าด้านคุณภาพตามมาตรา 152 หรือที่เราทราบบกันก็เกี่ยวกับสินค้าที่ควบคุมมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ต้องขอใบอนุญาตก่อนการนำเข้า หากประสงค์ที่นำไปพักหรือเก็บในเขตปลอดอากรจะได้รับการยกเว้นการขออนุญาตสำหรับเพื่อการส่งออก แต่นำเข้ามาใช้ภายประเทศต้องขออนุญาตเช่นเดียวกับการนำเข้าปกติทั่วไป  สำหรับการขอนำเข้าไปพักหรือเก็บในเขตปลอดอากรควรที่จะนำเข้าไปก่อน 30 วันนับจากวันยานพาหนะเข้ามาในราชอาณาจักร.....


เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินพิธีเกี่ยวกับยางพาราทางเรือและทางรถ

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานสาขาภาคใต้ในเครือบริษัท วี-เซิร์ฟ

 

.....การส่งออกสินค้ายางพารา จำเป็นจะต้องใช้เอกสารประกอบในการส่งออกและผ่านพิธีการศุลกากร ซึ่งการส่งออกทางเรือและการส่งออกทางรถยนต์ เอกสารที่ใช้ประกอบในการส่งออกจะมีลักษณะใกล้เคียงกัน เพียงแต่การส่งออกทางรถยนต์ จะมีเอกสารเพิ่มเติมเข้ามามากกว่าการส่งออกทางเรือ ซึ่งจะมีเอกสารประกอบ.....


มาเลเซียเพิ่มความเข้มงวดการนำเข้าสินค้าประเภทอาหาร

บทความโดย คุณอารีรัตน์ สันตะพันธ์

ตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ

 

.....ในช่วงปีที่ผ่านมา ประเทศมาเลเซียกับการตรวจสอบความปลอดภัยอาหารจากสินค้านำเข้ามีมากขึ้น โดยประเทศไทยมีการส่งสินค้าประเภทอาหารไปยังประเทศมาเลเซีย ทั้งทางบกและทางอากาศ โดยเฉพาะทางภาคใต้ของไทย มักจะเป็นรูปการณ์ค้าขายแบบชายแดน และสินค้าที่มีการส่งออก มีทั้งการขายส่งและขายปลีก ไปยังร้านอาหารทั่วประเทศมาเลเซีย .....


V-Serve

บทความโดย คุณชัยมงคล ถ้ำกลาง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

.....V-Serve e-Shipment Alert System หรือ “ระบบแจ้งเตือนการรับงานอัตโนมัติ”  เป็นระบบตอบกลับการรับงานอัตโนมัติ (Auto Responsiveness) พัฒนาขึ้นเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเมื่อลูกค้าแจ้งงานมาแล้ว งานได้ถูกดำเนินการเปิด Job เข้าระบบเรียบร้อย ลดขั้นตอนลดงานลูกค้าที่ต้องมาตรวจสอบติดตามว่างานได้เข้าสู่กระบวนการทำงานแล้วหรือยัง โดยระบบจะแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยัง Email ของลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ทำการเปิด Job ขึ้น Plan โดยระบบจะส่งแจ้งลูกค้าเป็น 2 ช่วงเวลา เพื่อไม่ให้เป็นการเตือนบ่อยเกินไป .....

 


e-Truck

บทความโดย คุณชัยมงคล ถ้ำกลาง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

.....V-Serve e-Truck Booking System หรือ “ระบบใบสั่งงานจัดรถขนส่งอิเล็กทรอนิกส์”  เป็นระบบที่พัฒนาให้เชื่อมโยงข้อมูลการทำงานของหน่วยงานภายในบริษัทฯ ที่ทำงานด้วยระบบ ERP. System และเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานจัดรถขนส่ง (Truck Fleet Center) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานโดยข้อมูลจะถูกเชื่อมโยงอัตโนมัติทั้งหมด ทั้งยังช่วยให้หน่วยงานจัดรถขนส่ง สามารถติดตามงานสรุปงานเที่ยวการเดินรถ ตรวจสอบงานย้อนหลังจากระบบเดียวกันได้อีกด้วย .....


ถุงลมกันกระแทก......อุปกรณ์สำคัญในงานบรรจุตู้สินค้า

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร
ตำแหน่ง  รองกรรมการผู้จัดการ

.....ระบบการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม โดยจะมีการบรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์อาทิ กล่องกระดาษ   ลังไม้ เป็นต้น ซึ่งจะมีขนาดและลักษณะแตกต่างกัน ไปตามแต่ล่ะประเภทอุตสาหกรรม  ซึ่งผู้บรรจุสินค้า เข้าตู้คอนเทนเนอร์ต้องจัดเรียงสินค้าให้ได้มาตรฐานการบรรจุสินค้า เพื่อการส่งมอบสินค้าไปถึงปลายทาง อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่เกิด ความเสียหายแก่สินค้า.....


Freight

V-SERVE GROUP พบกับ Freight News October 2022  ฉบับประจำเดือนกันยายน 2565  | Report โดยสายงานต่างประเทศ

.......................................................

 

อัพเดทสถานการณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้ ......

1. สถานการณ์ส่งออกทางท่าเรือคลองเตยแะท่าเรือแหลมฉบัง

2. สถานการณ์ส่งออกทางท่าเรือสงขลาและเรือปีนัง

3. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปเมียนมาร์ผ่านด่านแม่สอด

4. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปกัมพูชาผ่านด่านอรัญประเทศ

5. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปลาวผ่านด่านหนองคาย ด่านเชียงของและเชียงแสน

    "จะเป็นอย่างไรนั้น โปรดติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่นี้"

 

ติดต่อใช้บริการขอคำปรึกษาได้ที่ ...... 

สำนักงานกรุงเทพ : คุณโชคชัย  ชูขวัญชาญณรงค์   Mobile : 086-341-8952  Tel : 02-332-3940 ต่อ 1037  E-Mail : chokchai@v-servegroup.com

สำนักงานสาขาหาดใหญ่ : คุณกิติยา อนุกูล     Mobile : 080-584-7332  Tel : 07-424-1342 ต่อ 111   E-Mail :kitiya.south@v-servegroup.com


กัมพูชาเปิดทางด่วนสายแรกในวันที่

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

......กระทรวงโยธาธิการและคมนาคม (MPWT) ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ว่า กระทรวงโยธาธิการและคมนาคม (MPWT) เปิดเผยว่ามีรถยนต์เกือบ 9,000 คันเดินทางบนทางด่วนสายแรกของกัมพูชาในวันแรกของการเปิดทดลองใช้ มีทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถบรรทุกสินค้า ทางด่วนพนมเปญ-สีหนุวิลล์ ซึ่งลงทุนโดย           ชาวจีนเปิดให้ประชาชนเข้าชมในวันเสาร์       ที่ผ่านมา (วันที่ 2 ตุลาคม 2565)            เพื่อทดลองใช้งานฟรี 1 เดือน หลังจากก่อสร้างนานกว่า 3 ปี ทางด่วนแห่งนี้ช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางเป็นอย่างมาก จากเดิมที่ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง เหลือเพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น              ทางด่วนใหม่นี้มีความยาวรวม 187 กิโลเมตรเชื่อมต่อเมืองหลวงพนมเปญและท่าเรือน้ำลึกของจังหวัดพระสีหนุ กระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชา กล่าวว่า ทางด่วนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประหยัดเวลาในการเดินทางและลดต้นทุนด้านการขนส่ง อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ทำให้ยานพาหนะสามารถขับได้เร็วขึ้น และลดความแออัดที่เกิดขึ้นปัจจุบันซึ่งจะดีขึ้นอย่างมากสำหรับการค้าและการท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชา.....