Image
Logistics News & Article
Freight

V-SERVE GROUP พบกับ Freight News June 2022  ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2565  | Report โดยสายงานต่างประเทศ

--------------------------------------

อัพเดทสถานการณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้ ......

1. สถานการณ์ส่งออกทางท่าเรือคลองเตยและท่าเรือแหลมฉบัง

2. สถานการณ์ส่งออกทางท่าเรือสงขลาและเรือปีนัง

3. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปเมียนมาร์ผ่านด่านแม่สอด

4. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปลาวผ่านด่านหนองคาย ด่านเชียงของและเชียงแสน

5. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปกัมพูชาผ่านด่านอรัญประเทศ

6. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปกัมพูชาผ่านด่านสะเดาสงขลา

    "จะเป็นอย่างไรนั้น โปรดติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่นี้"

 --------------------------------------

ติดต่อใช้บริการขอคำปรึกษาได้ที่ ...... 

  • สำนักงานกรุงเทพ : คุณโชคชัย  ชูขวัญชาญณรงค์   Mobile : 086-341-8952  Tel : 02-332-3940 ต่อ 1037     

E-Mail : chokchai@v-servegroup.com

  • สำนักงานสาขาหาดใหญ่ : คุณกิติยา อนุกูล     Mobile : 080-584-7332  Tel : 07-424-1342 ต่อ 111       

 E-Mail :kitiya.south@v-servegroup.com


โลจิสติกส์ของลาวจะทำให้เศรษฐกิจลาวพัฒนา 

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์ 

ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

 

.........ประเทศลาวมีการวางแผนทางรถไฟเพื่อเชื่อมเมืองหลวงของลาว เวียงจันทน์ ไปยังท่าเรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า หากแผนเป็นไปตามกำหนดผู้พัฒนาหวังว่าจะเริ่มก่อสร้างส่วนทางรถไฟที่เชื่อมอำเภอมหาไซ ในจังหวัดคำม่วนกับ............

 


เปิดด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย

บทความโดย คุณอารีรัตน์ สันตะพันธ์  รองผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565

.....ผลจากการเปิดพรมแดนไทย-มาเลเซีย ยังส่งผลให้อัตราแรกเปลี่ยนเงินตราสกุลไทยบาทไปเป็นสกุลเงินริงกิตมาเลเซียขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 หลังจากมาเลเซียเริ่มเปิดประเทศ 1 เดือน การส่งออก-นำเข้า.....

 


GMP

บทความคุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้า

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

 

......เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะนำเชื้อภายในโรงงาน โดยคณะบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการปนเปื้อน และการติดเชื้อซึ่งอาจลงสู่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท การปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม......


GMP

บทความคุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้า

วันที่ 23 เมษายน 2565

......เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำที่นำมาใช้ภายในคลังสินค้า ทั้งที่ใช้เป็นน้ำที่ใช้ในการล้างมือ ทำความสะอาดพื้น  อุปกรณ์ต่างๆได้รับการควบคุมคุณภาพอย่างเหมาะสม และตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน  ปลอดภัยจากอันตรายและเพื่อป้องกันการปนเปื้อนลงสู่......


หลักการเลือกใช้อุปกรณ์เซฟตี้

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองกรรมการผู้จัดการฯ

......“ความปลอดภัย” เป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกของการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม งานที่ต้องทำงานร่วมกับเครื่องจักรหรือสารเคมี งานที่ต้องทำงานนอกสถานที่ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวจำเป็นต้อง......

 


วงจรชีวิตวัยทำงานเพื่อครอบครัว 

บทความโดย คุณสุริยา  คำสุวรรณ รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

......เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ เพื่อนำความรู้ การเรียนรู้มาใช้กับชีวิตการทำงาน และจะต้องหาความรู้ ประสบการณ์  ตลอดการทำงาน ตราบใดที่เราทุกคนยังทำงาน การเป็นพนักงานไม่ว่าระดับไหนก็ตามจะต้องเรียนรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงและจะต้องพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตลอดตาม......


GMP

บทความคุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้า

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

......เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบในการทำความสะอาด และการจัดการขยะเพื่อควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนทั้งทาง ชีววิทยา  ทางเคมี  ทางกายภาพ  จากอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องจักร  ภาชนะต่างๆ ที่มีโอกาสสัมผัสกับอาหาร ระเบียบการปฏิบัติงานจะครอบคลุมการ......


การส่งออกอาหารแช่แข็งของไทย

บทความโดย คุณณัฐณิจชา ทรวดทรง  ผู้จัดการฝ่ายขายโลจิสติกส์

 

.....อาหารแช่แข็งของไทยส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งที่สำคัญมี 3 ชนิด คือ กุ้ง ปลา และปลาหมึก โดยเฉพาะกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งเป็นสินค้าที่มี......


กัมพูชาเริ่มก่อสร้างท่าเรือ

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

......กัมพูชาเริ่มสร้างท่าเรือเอนกประสงค์ที่จังหวัดกำปอต ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ ท่าเรือเอนกประสงค์แห่งนี้จะเป็นประตูสู่นานาชาติแห่งใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่าง...........