Image
Logistics News & Article
การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออกสินค้าทางอากาศ

บทความโดย คุณองอาจ เพ็ชรผ่อง  ผู้จัดการสำนักงานสุวรรณภูมิ

.....กรณีที่สินค้าส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ครบตามจำนวน (Short Packing)  ผู้ส่งของออกสามารถส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเพื่อแก้ไขข้อมูลรายการของสินค้าที่ไม่ได้ส่งออก และยืนยันปริมาณ หรือจำนวนหีบห่อสินค้าที่ส่งออกให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงได้ โดยไม่......

 


ต้นทุนค่าขนส่งไปลาว

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการโลจิสติกส์ต่างประเทศ 

.....ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศลาวมีอัตราค่อนข้างสูงเป็นข้อสังเกตจากผู้ส่งออกสินค้าของไทยและต่างชาติที่ต้องการส่งสินค้าเข้าไป ซึ่งการขนส่ง.......

 

 


กลยุทธ์โลจิสติกส์

บทความโดย คุณธนะภัทท์ คูตรีสุคนธ์  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ

.....“การควบคุมสินค้าคงคลัง” เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดต้นทุนการถือครองสินค้าและการกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสินค้า Dead stock  รวมถึงการเพิ่มเนื้อที่ในการจัดเก็บสินค้าที่......

 


ขั้นตอนการแพ็คยางแผ่นรมควัน

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ  กรรมการผู้อำนวยการสายงานภาคใต้

.....“ยางแผ่นรมควันถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขความบริสุทธิ์และความยืดหยุ่นของยาง โดยแบ่งออกเป็น 5 เกรดตั้งแต่ RSS 1 ถึง RSS 5 ความแตกต่างของยางแผ่นแต่ละเกรดได้มาจากคุณสมบัติของน้ำยางที่นำมาผลิตเป็น......


การนำเข้าถุงมือยางใช้ในทางการแพทย์

บทความโดย คุณมานะ พุ่มสอาด 

 

.....เนื่องด้วยในปัจจุบันกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ได้เกิดขึ้นมาประมาณต้นปี พ.ศ. 2563 นี้ทางการแพทย์และหน่วยงานต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการทำงานมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อให้ได้มากที่สุด ซึ่ง.......


การระบาดของโควิด-19

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

......ในขณะที่นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดของประเทศ นโยบายเศรษฐกิจอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่เรียกว่า “อาเบะโนมิกส์” กำลังสูญเสียสมดุลอย่างรวดเร็วเมื่อเผชิญกับวิกฤตโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งจะต้องกระตุ้นให้มีการปฏิรูปโครงสร้างอย่างก้าวกระโดด เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยนโยบาย .......


สิ่งที่ควรรู้กับการส่งออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

บทความโดย คุณวีรวรรณ รุ่งเรือง  ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าขาออก

......ในการส่งของออกไปต่างประเทศ (ผู้ส่งถือว่าเป็นผู้ส่งออก) ต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องทำการยื่นใบขนสินค้าให้ถูกต้องและเสียอากรครบถ้วนซึ่งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร จะเป็นกฎหมายที่ควบคุมการนำเข้าส่งออกสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ โดยของที่.......


ตลาดเครื่องสำอางมาเลเซียและข้อกำหนดการนำเข้า-ส่งออกจากประเทศไทย

 

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

 ......ด้วยกระแสนิยมด้านความงามและการใส่ใจสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคทั้งหญิงและชายทั่วโลก ตลาดเครื่องสำอางจึงถือเป็นกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด บวกกับอิทธิพลจากสื่อออนไลน์-โซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่โหมโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างมากมาย ทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายและรวดเร็ว “มาเลเซีย” เป็น.......


เศรษฐกิจการค้าไทย-เมียนมาน่าเป็นห่วงกับมูลค่าการค้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

บทความโดย คุณสาธิต ม่วงงาม ผู้จัดการทั่วไปสำนักงานย่างกุ้ง

......นับเป็นเวลาเกือบ 2 ปีไปแล้วที่สภาวะเศรษฐกิจโลกมีปัญหาไปทุกระแหง ไม่เว้นแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านที่ค้าขายกับเรา เช่น “ประเทศเมียนมา” นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือการนำเข้าซึ่งกันและกันนั้นมีตัวเลขที่.......


การตรวจปล่อยสารเคมี

บทความโดย คุณสุริยันต์ สุขบวรกุล  ผู้จัดการสายงานปฏิบัติการขาเข้า

 ......เนื่องด้วยปัจจุบันสารเคมีได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งชนิดของสารเคมีและปริมาณที่ผลิตขึ้นมา สารเคมีมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ได้ดีขึ้นเมื่อนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและวงการแพทย์ สารเคมีนอกจากมีคุณประโยชน์อย่างมหาศาลแล้วอาจ.......