Image
Logistics News & Article
ชำระค่าภาษีด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์

บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร  กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 .....กรมศุลกากรได้มีประกาศเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation : DTC)  โดยกำหนดให้ใบขนสินค้าขาออกที่ประสงค์ทำการส่งออกตั้งแต่วันที่.....


ประเทศลาวเดินหน้าด้านโลจิสติกส์ 

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์ ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 .....ท่าเรือแห้งท่านาแล้ง (TDP) และเวียงจันทน์โลจิสติกส์พาร์ค (VLP) – เป็นโครงการขนาดใหญ่ทั้งสองโครงการ ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลลาวในการเปลี่ยนลาวให้กลายเป็นจุดเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์และประเทศที่เชื่อมโยงทางบกภายในภูมิภาคและ....


การบังคับใช้ระบบการแจ้งข้อมูลนำเข้าสินค้าล่วงหน้า

บทความโดย คุณณัฐณิจชา ทรวดทรง ผู้จัดการฝ่ายขายโลจิสติกส์

 .....ระบบการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าของสินค้า สำหรับสินค้าที่นำเข้ามายังสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ซึ่งกำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าทุกรายการแจ้งข้อมูลก่อนการนำเข้า ผ่านระบบการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าของสินค้าที่จะนำเข้า (Advance Cargo Information System : ACI) เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินพิธีการศุลกากร โดยจะเริ่ม.....

 


สถานการณ์ความเคลื่อนไหวชายแดนแม่สอดและในประเทศเมียนมาร์ 

บทความโดยคุณเฉลิมชัย สุยะคำ ผู้จัดการสาขาแม่สอด

วันที่ 10 กันยายน 2564

 

สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมาร์กลับมาดุเดือด  อีกครั้งหลังจากเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา Duwalashila  ประธาน ฯ รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมาร์ ( NUG ) ได้ประกาศดับเครื่องชนกับรัฐบาลทหาร โดยมีการประกาศเป็น.......    

 


การขนส่งทางรถไปประเทศกัมพูชา

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

วันที่ 23 สิงหาคม 2564

 .....พนมเปญเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาและเป็นเมืองหลวง กำลังประสบกับการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ด้วยจำนวนประชากรในเมืองใหญ่ประมาณ 2.2 ล้านคน เมืองที่ใหญ่ที่สุดรองลงมาคือพระตะบองเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น เมืองต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่......


ยอดส่งออกเดือนกรกฎาคม

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้

วันที่ 27 สิงหาคม 2564

.....ทางกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซีย (MITI) ได้เปิดเผยว่า ยอดส่งออกของมาเลเซียเดือน ก.ค. 64 มีอัตราเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบเป็นรายปี มีมูลค่าราว 9.732 หมื่นล้านริงกิต การขยายตัวดังกล่าว มาจาก.....

 


กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผ่านแดนและการถ่ายลำ

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

วันที่ 2 สิงหาคม 2564

 .....กฎหมายการผ่านแดน : Transit  และการถ่ายลำ : Transshipment  เป็นกฎหมายตามพระราชบัญญัติกรมศุลกากร พ.ศ. 2560 ในหมวด 4 ว่าด้วยเรื่อง การผ่านแดน การถ่ายลำและของตกค้าง มีบทบัญญัติไว้หลายมาตราที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีอย่างน้อย 3 ความตกลงประกอบด้วย.....


 “V-Showcase”….ตู้โชว์สินค้าและบริการของวี-เซิร์ฟ

 

บทความโดย คุณชัยมงคล ถ้ำกลาง  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

 ......การตลาดออนไลน์หรือตลาดดิจิทัล (Online Marketing / Digital Marketing) จึงเป็นช่องทางหรือทางออกในเรื่องนี้  “V-Serve Group” ได้เริ่มนำมาใช้อย่างจริงจังตั้งแต่ช่วงชองการระบาดในรอบแรกช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 เป็นต้นมา สืบเนื่องจากบทความเดือนที่แล้วซึ่งเป็นเรื่องของการจัดทำคอนเทนต์ “Logistics Skill Channel” ไปแล้วนั้น ในบทความนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งในคอนเทนต์หลักของทางบริษัทฯ และเป็นคอนเทนต์ที่มียอดการเข้าถึงและยอดวิวสูงสุดใน


การส่งเสริมการลงทุนของสำนักงาน

 

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร  กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 .....การขอรับการส่งเสริมการลงทุน ผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอรับสิทธิและประโยชน์ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด  กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้การ......


ยอดส่งออก

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ป ได้ออกมากล่าวว่า ยอดผลิตของโตโยต้าทั่วโลกจนถึงเดือนกรกฎาคมนั้นเพิ่มขึ้น 11.9% จากยอดของปีก่อนหน้าเป็น 773,135 คัน แต่อัตรายอดผลิตเพิ่มก็ชะลอตัวลงเนื่องจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่ไม่ว่าจะระบาดอยู่ในญี่ปุ่น ประเทศที่โรงงานซัพพลายของโตโยต้าตั้งอยู่จำนวนมาก และการขาด......