Image
Logistics News & Article
มาตรการสุขอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มว่ามีผู้ติดเชื้อสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ทางการออกประกาศพรก.ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรไทยและทางบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป จึงได้มีมาตรการป้องการแพร่ระบาดในองค์กรอย่างเข้มข้นเพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องจึงได้มีมาตรการให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดดังนี้......

 


การปิดระบบ

กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศในเรื่องการปิดระบบ Digital Signature (DS) สำหรับการยื่นขอ Form D (ATIGA) และให้บริการด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) เพี่อรองรับระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (OCP) ที่ปรับปรุงใหม่ โดยจะทำการปิดระบบตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป โดยผู้ประกอบการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ ......


ระบบ

จากบทความที่แล้วได้กล่าวถึง ระบบ e-Job ERP. Planning Tracking หรือ “ระบบตรวจสอบข้อมูล Job Planload ในระบบ ERP.”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ One Finger Smart Tracking (V-Smart App.) ไปแล้วนั้น ในบทความนี้จะมีรายละเอียดของระบบงานย่อยในตัวที่สามกันต่อเลยครับ นั้นก็คือระบบ e-Customs Status Tracking หรือ ระบบตรวจสอบ-ติดตามสถานะใบขนสินค้าในระบบ Paperless e-Customs ซึ่งเป็น......


สาเหตุของความไม่สำเร็จในการวางแผนการผลิต

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการวางแผนการผลิตเราทำเพื่อสามารถผลิตและส่งมอบสินค้าได้ทันตามที่กำหนด รวมถึงสามารถควบคุมและติดตามงานผลิตได้อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนแผนการผลิตได้อย่างรวดเร็วตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งการวางแผนการผลิตทีดีนั้นทุกภาคส่วนของโรงงานควรมีส่วนร่วมในการวางแผนด้วยการนำข้อมูลต่างๆที่มีอยู่มาแชร์และตัดสินใจร่วมกัน และไม่ควรให้ฝ่ายผลิตเป็น.......


ผลกระทบของ

ตามประกาศข้างต้นส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าทางภาคใต้ตอนล่าง เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ทางภาคใต้ตอนล่างจะส่งออกสินค้าผ่านแดนไปยังท่าเรือปีนัง ทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ ณ ปัจจุบัน ด่านพรมแดนที่สามารถนำเข้าและส่งออกสินค้าได้ มีเพียงด่านศุลกากรสะเดาเท่านั้น ซึ่งทำให้การนำเข้าและส่งออก ในช่วงเวลานี้ค่อนข้างแออัด และใช้เวลาในการขนส่งสินค้าเป็นอย่างมาก ส่วนการขนส่งทางรถไฟทางด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ทางมาเลเซียอนุญาตให้ทำได้เฉพาะ...... 


การค้าการลงทุนในเมียนมาในเดือนแห่งการเกิดโรคระบาดโควิด-19

 

เดือนเมษายนนี้ 2563 ประชาชนชาวเมียนมาทั้งประเทศ คงตกอยู่ในภาวะที่จิตใจหวาดหวั่นครั่นคร้ามรวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็เจ้าไวรัสโควิด-19 ตัวร้าย ได้เริ่มแพร่กระจายไปยังประเทศเมียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขณะที่ผู้เขียนกำลังเขียนบทความนี้ ก็มีพี่น้องชาวเมียนมาติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วจำนวน........


การปรับตัวในสถานการณ์โควิด-19

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเราทุกคนจะต้องปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส การใช้ชีวิตจะต้องประเมินสถานการณ์ประจำวัน อีกทั้งติดตามข่าวสารทุกๆ วันเพื่อให้เท่าทันกับการป้องกันมากขึ้นโดยการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่อง......


“ฟิล์มยืด”

ฟิล์มยืด หรือ Stretch Film คือฟิล์มพลาสติกชนิดหนึ่งในกลุ่ม Thermo Plastic มีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ ใส เหนียวมีความยืดหยุ่นสูง สามารถเกาะติกกันได้เองโดยไม่ใช้ความร้อนปัจจุบันมีเม็ดพลาสติกที่นิยมนำมาผลิตเป็นฟิล์มยืด ได้แก่.....


เทคนิคสำหรับการเขียนรายงานการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและรายงานสินคงคลัง

การบริหารจัดการระบบคลังสินค้าให้ง่ายต่อการตรวจสอบและดูแลสินค้า โดยบริษัทนั้นๆ จะต้องมีการอบรมพนักงานที่รับผิดชอบให้ทราบถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประกอบในการรับสินค้า เช่น ใบส่งสินค้า (Delivery Goods Receipt), Packing list, อีเมล์ใบแจ้งการส่งสินค้าจากลูกค้า และสุดท้ายต้องมีแบบฟอร์มในการรับสินค้า ซึ่งแบบฟอร์มของแต่ละบริษัทจะมีการออกแบบให้สอดคล้องกับการ.......


ผลกระทบไวรัสโควิค-19

การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขยายออกเป็นวงกว้าง หลังจากเป็นข่าวดังในปะเทศประเทศจีน ประมาณ 2 เดือนก่อนหน้านี้ ตอนนี้ประชาชนหลายๆ ประเทศทั่วโลกต้องคอยฟังข่าวว่าประเทศของตัวเองมีปริมาณการติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละกี่รายและจะลดการกระจายของเชื้อได้อย่างไร  มาตรการต่างๆ จึงถูกกำหนดออกมาไม่ว่าจะเป็น.......