Image
Logistics News & Article
ESG

บทความโดย คุณสุริยา   คำสุวรรณ 

ตำแหน่ง  รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 

 .....วันนี้ผมจะมาขยายความของ ESG E = สิ่งแวดล้อม S = สังคม G =  ธรรมาภิบาล บริษัท วี-เซิร์ฟ        โลจิสติกส์ จำกัด โดยผู้บริหารมีนโยบายเรื่อง ESG เพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการของลูกค้าที่มาใช้บริการกับบริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด  .....


สาระความรู้เรื่องของบรรจุภัณฑ์และการจัดการบรรจุภัณฑ์

บทความโดย คุณปทิตตา  จันทร์สิน

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ผลิตภัณฑ์เทรดดิ้ง)

 

.....บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขั้นตอนหลักใน การดึงดูดหรือเรียกความสนใจจากผู้บริโภค โดยเฉพาะปัจจุบันที่ การผลิตสินค้าหรือบริการให้ความสำคัญกับผู้บริโภค (consumer oriented) บรรจุภัณฑ์หมายถึงวัสดุใดๆ ที่นำมาใช้สำหรับห่อหุ้ม ป้องกัน ลำเลียง จัดส่ง และนำเสนอสินค้า ตั้งแต่วัตถุดิบถึงสินค้า ที่ผ่านการผลิตตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้ใช้หรือผู้บริโภคโดยมีวัตถุประสงค์ เบื้องต้นในการป้องกัน หรือรักษาผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพตลอดจน มีคุณภาพใกล้เคียงกับเมื่อแรกผลิตให้มากที่สุด .....


เมียนมาร์เปิดตัวระบบ

บทความโดย คุณเฉลิมชัย สุยะคำ 

ตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานสาขาแม่สอด

 

.....ศุลกากรเมียนมาร์ได้เปิดตัวระบบเฝ้าระวังด้านลอจิสติกส์ (E-lock) ณ. เขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา ในเมืองย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา โดยระบบ E-lock หรือที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์ซีล จะมีอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นกุญแจล๊อกตู้คอนเทนเนอร์และมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถส่งพิกัดตำแหน่งไปเก็บยังฐานข้อมูลของกรมศุลกากรได้ โดยในตัวอุปกร์ดังกล่าวจะมีแบตเตอร์รี่ในตัว สามารถใช้งานได้ 10 วันเมื่อแบตเตอรี่เต็ม ทั้งนี้จะทำให้สามารถตรวจสอบการเคลื่อนย้ายของตู้ขนส่งสินค้าได้แบบเรียลไทม์ ติดตามและตรวจจับกิจกรรมของตู้คอนเทนเนอร์และรถบรรทุกตู้ตลอดเวลาและยังอำนวยความสะดวกในการจัดการการขนส่งสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการจัดส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศ  ป้องกันการค้าที่ผิดกฎหมาย แก้ปัญหาความล่าช้าของสินค้า เพิ่มรายได้ของรัฐ ลดความเสี่ยงของความเสียหายและความสูญเสียของสินค้าได้ ระบบ E-Lock ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากหลายประเทศ ซึ้งการใช้ระบบนี้จะช่วยสนับสนุนระบบขนส่งศุลกากรของอาเซียนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามพรมแดนของประเทศในกลุ่มอาเซียนได้.....


คลังสินค้าทัณฑ์บน

บทความโดย คุณธนภร  แก้วสวัสดิ์

ตำแหน่ง รองผู้จัดการสายงานบริการลูกค้าและปฏิบัติการ

 

 .....ด่านศุลกากรสะเดา จ.สงขลา ถือเป็นด่านชายแดนทางบกสำคัญที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุดของประเทศไทย ในแต่ละปีมีสินค้าและนักท่องเที่ยวผ่านเข้ามาเป็นจำนวนมาก ด่านศุลกากรสะเดานอกจากเป็นด่านเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ภาคใต้แล้ว ยังเป็นด่านที่มีการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย เป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเพื่อให้สินค้าที่นำเข้าคลังทัณฑ์บนได้รับการยกเว้นภาษีอากรในการนำเข้า และให้ขายออกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวที่มีหนังสือเดินทาง  ที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอย หน่วยงานด่านศุลกากรทำหน้าที่กำกับคลังสินค้าทัณฑ์บน ในการ นำเข้า ส่งออก การขนย้าย การตรวจการเก็บรักษาสินค้าคงเหลือ รวมถึงควบคุมการดำเนินการ คลังสินค้าทัณฑ์บน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด.....


มาทำความรู้จักด่าน

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการสายงานสาขาภาคใต้

 

..... บูกิตกายูฮิตัม (Bukit Kayu Hitam) เป็นเมืองหนึ่งของรัฐเกดะฮ์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งตั้งอยู่ตอนบนของประเทศมาเลเซียใกล้กับเมืองจังโหลน ติดกับด่านชายแดนไทยคือด่านจังโหลน อ.สะเดา จ.สงขลา ถือเป็นจุดสิ้นสุดทางด่วนพิเศษเหนือ-ใต้ในประเทศมาเลเซีย และเป็นจุดเชื่อมต่อเข้ากับถนนเพชรเกษมของประเทศไทย โดยบูกิตกายูฮิตัม (Bukit Kayu Hitam) อยู่ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปทางเหนือ 476 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมืองอลอร์สตาร์ เมืองหลวงของรัฐเกดะห์ไปทางเหนือ 48 กิโลเมตร ซึ่งด่านพรมแดนบูกิตกายูฮิตัมมีความสำคัญในการนำเข้า-ส่งออกระหว่างไทย-มาเลเซียเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นจุดผ่านแดนการค้าขายทางรถยนต์ระหว่างไทย-มาเลเซีย ตรงบริเวณด่านพรหมแดน อ.สะเดา จ.สงขลา มีมูลค่าการค้าขายระหว่างไทย-มาเลเซียเป็นอันดับ 1 ของประเทศ โดยส่วนใหญ่จะมีปริมาณการนำเข้า-ส่งออกทางรถยนต์ทั้งในพื้นที่ภาคใต้ และจากทางภาคอื่นๆ ส่งผ่านด่านศุลกากรตรงบูกิตกายูฮิตัมทั้งสิ้น อีกทั้งรอบบริเวณใกล้ด่านศุลกากรไทยจะมีโกดังพักสินค้าและ Warehouse ขนาดใหญ่ตั้งอยู่รอบๆ บริเวณตรงพื้นที่ใกล้กับพรหมแดนสะเดา ประเทศไทย เพียง 4 กิโลเมตร ในการขนส่งสินค้าตรงช่องทางดังกล่าวรถขนส่งของไทยสามารถวิ่งเข้าไปส่งสินค้าฝั่งมาเลเซียตรงโกดังประมาณ 4-6 กิโลเมตร เพื่อเปลี่ยนถ่ายรถเป็นขนส่งมาเลเซียและส่งสินค้าต่อไปยังคู่ค้าปลายทาง หรือท่าเรือสำคัญในมาเลเซีย เช่น Penang Port, Klang Port.....


V-Serve

โดยคณะทำงานวี-เซิร์ฟนิวส์
บรรณาธิการ : นางสาวประกายดาว ลาโพธิ์

 

.....ค่าระวางขนส่งสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความสมดุลของต้นทุนการหมุนเวียนงตู้คอนเทนเนอร์เปล่ากลับมาให้บริการขนส่งอีกครั้ง ความเชื่อมั่นต่อปริมาณสินค้าในตลาดของผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (แบบตู้คอนเทนเนอร์) ยังคงลดลงโดยพบว่าการจองระวางขนส่งสินค้าล่วงหน้าลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยปกติแล้วการจองระวางล่วงหน้าสูงสุดในรอบปีจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมของทุกๆ ปีและจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษสำ หรับการจองระวางที่เพิ่มขึ้น (Peak Season Surcharge) แต่ในปีนี้ยังไม่มีประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษดังกล่าวออกมา สำหรับการจองระวางของผู้นำเข้าสินค้าในประเทศปลายทาง (Nomination) โดยการขนส่งต่อเที่ยวจะมีลูกค้ากลุ่มนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 การจองระวางของผู้นำเข้าในช่วงนี้จัดเป็นกลุ่มมีความไม่แน่นอนสูงโดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมามีการยกเลิกการจองระวางล่วงหน้าเป็นจำนวนมากดังนั้นสายเรือผู้รับขนส่งจึงสรุปตรงกันว่าการฟื้นตัวของตลาดขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในเดือนตุลาคมยังไม่มีโอกาศอย่างแน่นอน เรือส่วนใหญ่ยังมีพื้นที่ว่างต่อเที่ยวขนส่งเป็นจำนวนมาก.....


การแยกประเภทการใช้งานของพาเลทที่ใช้ในปัจจุบัน

บทความโดย คุณปทิตตา  จันทร์สิน

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ผลิตภัณฑ์เทรดดิ้ง)

 

.....พาเลท (Pallet) คือ อุปกรณ์สำหรับวางสินค้า เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ ในระบบการขนส่ง การค้าและโลจิสติกส์ 

พาเลท ช่วยให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า รองรับ หรือ วางสินค้าช่วยให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าจากชั้นวางของ รถยก หรือ ช่วยรองรับน้ำหนักสิ่งของ ลักษณะของพาเลทจะเป็นอุปกรณ์สี่เหลี่ยมผลิตจากวัสดุหลายชนิด เช่น ไม้ พลาสติก โฟม กระดาษ และโลหะ......


ส่งออกไม้และสิ่งประดิษฐ์จากไม้

บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร

ตำแหน่ง กรรมการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 

.....ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรทั้งอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปต่างๆ เป็นลำดับต้นๆ ของโลก ซึ่งส่วนหนึ่งที่ได้จากการแปรรูปไม้โดยเฉพาะไม้ยางพาราที่มีการตัดและทำมาแปรรูปเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ หรือบางส่วนส่งออกไปในรูปแบบแผ่นไม้แปรรูปมากขึ้นเกิดจากราคายางตกต่ำและเกษตรกรมีการโค่นยางมาทำสวนผลไม้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือสวนปาล์ม ทางกระทรวงพานิชย์ได้มีการออกประกาศโดยกำหนดให้ไม้พะยูงเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิดเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ก่อนการส่งออกต้องมาดูความหมายของแต่ละประเภทที่มีการควบคุมเพื่อการจำแนกว่าอยู่ข่ายที่ต้องขอหนังสือรับรองการส่งออกหรือไม่อย่างไร.....


คลังสินค้าและการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์

บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

 

.....การที่จะบรรจุสินค้าหรือโหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์โดยใช้แรงงานคนจัดเรียงสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งก่อนการโหลดสินค้าหรือจัดเรียงสินค้าโดยใช้แรงงานคนจัดเรียงสินค้า  ผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนการจัดเรียงสินค้าเข้าตู้ฯต้องทราบรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิดว่าสินค้าแพ๊คหรือบรรจุภัณฑ์ มาลักษณะใด และเลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใด  เช่น สินค้าแพ๊คมาเป็น กล่อง ถุง ถัง หรือลังไม้ เป็นต้น ซึ่งต้องทราบขนาดความ กว้าง ยาว สูง ของสินค้าที่แพ๊คหรือบรรจุ และน้ำหนักของสินค้า โดยเลือกใช้ตู้คอเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต เพื่อที่จะได้คิดคำนวณลักษณะการจัดเรียงได้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น สินค้าบรรจุมาเป็นกล่องกระดาษ วิธีการคิดคำนวนในการจัดเรียงสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ จะมีวิธีการคิด 3 วิธีด้วยกัน.....


เหตุใดจึงไม่ควรบรรทุกน้ำหนักสินค้าเกินกว่าที่กำหนด

บทความโดย คุณสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขนส่งภาคใต้

 

..... ในปัจจุบันนี้พบว่าถนนหลายสายในประเทศ  มีปัญหาชำรุด ผุพัง เสียหาย จำนวนไม่น้อย ซึ่งอาจเกิดจากหลายๆสาเหตุ แต่มีสาเหตุหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ถนนชำรุด เสียหายมาจากการสัญจรของรถบรรทุกที่มีการบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้นจึงมีมาตรการและข้อกฎหมายเข้มงวดในควบคุมดูแลน้ำหนักของรถบรรทุกแต่ละประเภทให้มากขึ้น เนื่องจากพบว่ามีการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐานทำให้เกิดความเสียหายแก่ท้องถนนในหลายๆพื้นที่ .....