Image
Logistics News & Article
การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน

บทความโดย คุณสุริยา  คำสุวรรณ   รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 .......การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร หรือผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น สิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับองค์กร ผู้บริหารจะต้องปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน และจะต้องให้เกิดประสิทธิภาพ และเป้าหมายใน……


Freight

V-SERVE GROUP พบกับ Freight News July 2022  ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2565  | Report โดยสายงานต่างประเทศ

--------------------------------------

อัพเดทสถานการณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้ ......

1. สถานการณ์ส่งออกทางท่าเรือคลองเตยและท่าเรือแหลมฉบัง

2. สถานการณ์ส่งออกทางท่าเรือสงขลาและเรือปีนัง

3. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปเมียนมาร์ผ่านด่านแม่สอด

4. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปกัมพูชาผ่านด่านอรัญประเทศ

5. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปลาวผ่านด่านหนองคาย ด่านเชียงของและเชียงแสน

    "จะเป็นอย่างไรนั้น โปรดติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่นี้"

 --------------------------------------

ติดต่อใช้บริการขอคำปรึกษาได้ที่ ...... 

  • สำนักงานกรุงเทพ : คุณโชคชัย  ชูขวัญชาญณรงค์   Mobile : 086-341-8952  Tel : 02-332-3940 ต่อ 1037  E-Mail : chokchai@v-servegroup.com
  • สำนักงานสาขาหาดใหญ่ : คุณกิติยา อนุกูล     Mobile : 080-584-7332  Tel : 07-424-1342 ต่อ 111   E-Mail :kitiya.south@v-servegroup.com


รถไฟจีน-ลาว....กระตุ้นการสัญจรของผู้คนและสินค้า

 

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์   ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

......รถไฟจีน-ลาว มีจำนวนผู้โดยสารและสินค้าเพิ่มขึ้นตั้งแต่เปิดตัวในเดือนธันวาคม ช่วยเพิ่มปริมาณสินค้าให้ทั้งสองฝ่าย และทำให้ผู้คนตามเส้นทางสามารถเดินทางไปเยี่ยมครอบครัว ไปพบแพทย์ และเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ได้ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมารถไฟข้ามพรมแดนรองรับการเดินทางของผู้โดยสารมากกว่า......

 


การป้องกันสินค้าเสียหายภายในตู้คอนเทนเนอร์โดยการใช้ถุงลมกันกระแทก

 

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองกรรมการผู้จัดการ

......ถุงลมกันกระแทกมีความสำคัญในงานโลจิสติกส์....การส่งมอบสินค้าจากต้นทางให้ไปถึงปลายทาง โดยให้สินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ยังคงมีสภาพสมบูรณ์เป็นสิ่งสำคัญ สร้างความประทับใจ ความเชื่อมันให้แก่คู่ค้า-ลูกค้า ณ ปลายทาง ซึ่ง....

 


Freight

V-SERVE GROUP พบกับ Freight News June 2022  ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2565  | Report โดยสายงานต่างประเทศ

--------------------------------------

อัพเดทสถานการณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้ ......

1. สถานการณ์ส่งออกทางท่าเรือคลองเตยและท่าเรือแหลมฉบัง

2. สถานการณ์ส่งออกทางท่าเรือสงขลาและเรือปีนัง

3. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปเมียนมาร์ผ่านด่านแม่สอด

4. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปลาวผ่านด่านหนองคาย ด่านเชียงของและเชียงแสน

5. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปกัมพูชาผ่านด่านอรัญประเทศ

6. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปกัมพูชาผ่านด่านสะเดาสงขลา

    "จะเป็นอย่างไรนั้น โปรดติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่นี้"

 --------------------------------------

ติดต่อใช้บริการขอคำปรึกษาได้ที่ ...... 

  • สำนักงานกรุงเทพ : คุณโชคชัย  ชูขวัญชาญณรงค์   Mobile : 086-341-8952  Tel : 02-332-3940 ต่อ 1037     

E-Mail : chokchai@v-servegroup.com

  • สำนักงานสาขาหาดใหญ่ : คุณกิติยา อนุกูล     Mobile : 080-584-7332  Tel : 07-424-1342 ต่อ 111       

 E-Mail :kitiya.south@v-servegroup.com


โลจิสติกส์ของลาวจะทำให้เศรษฐกิจลาวพัฒนา 

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์ 

ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

 

.........ประเทศลาวมีการวางแผนทางรถไฟเพื่อเชื่อมเมืองหลวงของลาว เวียงจันทน์ ไปยังท่าเรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า หากแผนเป็นไปตามกำหนดผู้พัฒนาหวังว่าจะเริ่มก่อสร้างส่วนทางรถไฟที่เชื่อมอำเภอมหาไซ ในจังหวัดคำม่วนกับ............

 


เปิดด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย

บทความโดย คุณอารีรัตน์ สันตะพันธ์  รองผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565

.....ผลจากการเปิดพรมแดนไทย-มาเลเซีย ยังส่งผลให้อัตราแรกเปลี่ยนเงินตราสกุลไทยบาทไปเป็นสกุลเงินริงกิตมาเลเซียขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 หลังจากมาเลเซียเริ่มเปิดประเทศ 1 เดือน การส่งออก-นำเข้า.....

 


GMP

บทความคุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้า

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

 

......เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะนำเชื้อภายในโรงงาน โดยคณะบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการปนเปื้อน และการติดเชื้อซึ่งอาจลงสู่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท การปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม......


GMP

บทความคุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้า

วันที่ 23 เมษายน 2565

......เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำที่นำมาใช้ภายในคลังสินค้า ทั้งที่ใช้เป็นน้ำที่ใช้ในการล้างมือ ทำความสะอาดพื้น  อุปกรณ์ต่างๆได้รับการควบคุมคุณภาพอย่างเหมาะสม และตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน  ปลอดภัยจากอันตรายและเพื่อป้องกันการปนเปื้อนลงสู่......


หลักการเลือกใช้อุปกรณ์เซฟตี้

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองกรรมการผู้จัดการฯ

......“ความปลอดภัย” เป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกของการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม งานที่ต้องทำงานร่วมกับเครื่องจักรหรือสารเคมี งานที่ต้องทำงานนอกสถานที่ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวจำเป็นต้อง......