Image
Logistics News & Article
รถไฟความเร็วสูงไทย-ลาว-จีน

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 

....รถไฟความเร็วสูงจากลาวไปยังจีนกำลังดำเนินการอย่างเต็มที่ เนื่องจากทางการลาวกล่าวว่าพวกเขาหวังว่าจะเพิ่มโอกาสทางการค้าสำหรับภูมิภาคนี้ ทางเชื่อมที่รู้จักกันในชื่อทางรถไฟเวียงจันทน์-บ่อเต็น ได้เปิดดำเนินการเมื่อปลายปีที่แล้วเมื่อวันที่ 3 ธันวาคมปีที่แล้ว โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน ปัจจุบัน รถไฟให้บริการทุกวันเพื่อให้การเดินทางที่ประหยัดยิ่งขึ้น โดยลดเวลาการเดินทางลงอย่างน้อยหนึ่งในสาม ทางรถไฟเวียงจันทน์-บ่อเต็นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟคุนหมิง-สิงคโปร์ เชื่อมคุนหมิงกับสิงคโปร์ผ่านลาว ไทย และมาเลเซีย คุนหมิงเป็นเมืองหลวงของมณฑลยูนนานของจีน นอกจากนี้ ทางรถไฟยังเชื่อมท่าเรือท่านาแล้งกับเวียงจันทน์โลจิสติกส์พาร์ค ทำให้การขนส่งสินค้าสดรวดเร็วยิ่งขึ้น ความสามารถในการรักษาความสดใหม่ตลอดเส้นทางนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากต่อตลาด.....


ความเสี่ยงสินค้าเสียหายที่เกิดจากเรือ

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 

.....เรือเข้าเทียบท่าล่าช้าทำให้สินค้าส่งออกต้องรอการเข้าเทียบท่าของเรือเพื่อยกตู้ส่งออกและสินค้าที่บรรจุเข้าตู้ คอนเทนเนอร์แล้วจะต้องรอการยกตู้ในท่าเรือผ่านสภาพอากาศร้อนหรือชื้นเมื่อมีฝนตก ดังนั้นการดีเลย์ของเรือจึงส่งผลให้สินค้าเสียหายได้และยังส่งผลต่อระยะเวลาการไปถึงท่าเรือปลายทางของสินค้าที่ไม่ตรงตามกำหนดผู้นำเข้าสินค้าอาจเจอปัญหาผลิตสินค้าไม่ทันเพราะขาดวัตถุดิบหรือทำการกระจายสินค้าไม่ทันกรณีสินค้าเป็นสินค้าสำเร็จรูป สาเหตุที่เรือ Delay ของท่าเรือในประเทศไทยมีสาเหตุที่สรุปได้.....


การบริหารคนเพื่อองค์กร

บทความโดย คุณสุริยา  คำสุวรรณ

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 

....วันนี้ผู้เขียนจะมาพูดถึงการบริหารคนให้ปฎิบัติงานเก่งและให้ตรงกับงานแบบมืออาชีพ  เริ่มจากผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจึงขอยกตัวอย่างการบริหารงานด้านขนส่ง ผู้บริหารจะต้องวางแผนองค์กรและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน ขั้นตอนของการจัดการคนตั้งแต่การคัดกรองพนักงาน, การบริหารงานภายในองค์กร, การบริหารงานให้กับลูกค้า, การประสานงานหน่วยต่างๆ รวมถึงการพัฒนาพนักงานด้วยการจัดอบรม, การนำเทคโนโลยีระบบใหม่ๆ เข้ามาใช้ภายในองค์กร, การเฝ้าระวังการปฏิบัติงาน, การประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ, การให้ความสำคัญความปลอดภัยตลอดจนการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร ....


กระดาษฉาก.อุปกรณ์สำคัญในงานโลจิสจิกส์

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร

ตำแหน่ง  รองกรรมการผู้จัดการ

 

.....การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในงานโลจิสติกส์หลายท่านคงเคยประสบปัญหาสินค้าได้รับความเสียหายจาก     การชน กระแทกระหว่างเคลื่อนย้ายสินค้า โดยเฉพาะบริเวณมุมขอบของกล่องสินค้า ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่จะเป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าซึ่งก็คือ กระดาษฉาก หรือ Corner Board กระดาษฉาก สามารถผลิตได้จากกระดาษ 2 ชนิดคือ กระดาษรีไซเคิลและ กระดาษคราฟ นำมาซ้อนกันหลายๆ ชั้นตามขนาดที่ต้องการ แต่ละชั้นจะยึดติดกันด้วยกาวและขึ้นรูปให้เป็นทรงมุมฉากสามารถผลิตให้มีความหนาตั้งแต่ 2 mm. – 10 mm. ความกว้างของฉาก 30 mm.– 150mm. และความยาวสูงสุดถึง 2500 mm......


สถานการณ์การส่งออกถุงมือยาง

บทความโดย คุณอารีรัตน์ สันตะพันธ์

ตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ

 

.....ถุงมือยาง เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดหนึ่ง ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายเพื่อป้องกันมือจากการสัมผัสสิ่งต่างๆ หรือใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อในทางการแพทย์ สำหรับงานอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งงานในครัวเรือน สาเหตุหลักที่ทำให้ไทยขยายการส่งออกสินค้าประเภทดังกล่าวได้มากขึ้นหลายเท่าตัว อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีความต้องการถุงมือยางเพิ่มมากขึ้น ทั้งนำมาใช้ในงานตรวจโรคทางการแพทย์และใช้ในชีวิตประจำวัน.....


ข้อพึงรู้ก่อนในการตรวจสอบหลักฐานการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร ตำแหน่ง กรรมการกำกับสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 

......ปัญหาการตรวจสอบเอกสารเพื่อใช้ลดอัตราภาษีอากรภายใต้กรอบเขตการค้าเสรี จะมีปัญหารายละเอียดต่างๆ ที่ในประกาศกรมศุลกากรไม่ได้กำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนและบางกรณีก็ไปอยู่ที่เงื่อนไขความตกลง        วาระการประชุมของคณะกรรมการเจรจาระหว่างประเทศ ซึ่งยากต่อการค้นหาหรือไม่ทราบว่าจะค้นหาอย่างไร     ทำอย่างไรให้ถูกต้อง โดยทางส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กองพิกัดอัตราศุลกากรได้มีการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ เอาไว้จึงได้นำแต่ละประเด็นมาใช้ในการพิจารณาฟอร์มที่ได้รับจากต่างประเทศในการใช้สิทธิลดหย่อนหรือยกเว้นอากร ก่อนอื่นควรทราบว่าเราควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้สามารถตรวจสอบเอกสารประกอบในการใช้สิทธิภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีที่แต่ละฟอร์มจะมีแนวทางการกำหนดไว้เหมือนๆ กัน มาให้ทราบกันก่อนในประเด็นนี้......


นำเข้าเนื้อสัตว์หรือซากสัตว์

บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร ตำแหน่ง กรรมการกำกับสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 

.....พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้มีการยกเลิกแก้ไขจาก พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ให้มีความสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันมากขึ้น สำหรับการนำเข้าเนื้อสัตว์ หรือที่เรียกกันว่าซากสัตว์ ตามคำนิยามกำหนด “ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้วสิ่งใดๆ ที่ได้จากสัตว์ที่มีชีวิตหรือสัตว์ที่ตายแล้ว และให้หมายความรวมถึงอาหารสุกที่ทําประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูปที่ทําจากซากสัตว์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด” หากมีการนำเข้ามาในราชอาณาจักรทางผู้นำเข้าต้องมีการจัดเตรียมการยื่นขอใบอนุญาตก่อนกานำเข้ามา หากนำเข้ามาก่อนจะมีความผิดตามกฎหมายการควบคุมโรคระบาดของกรมปศุสัตว์ และหากได้รับอนุญาตให้นำเข้าหลังจากวันนำเข้าก็มีความผิดตามกฎหมายของกรมศุลกากร.....


ประเภทของสินค้าที่ขนส่งทางอากาศ

คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 

.....การขนส่งสินค้าทางอากาศกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วความกลัวเกี่ยวกับโควิด-19 ลดลงแต่สนามบินต่างๆ ทั่วโลกยังคงมีการตรวจคัดกรองผู้โดยสายและสินค้าที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าบ้างแต่ก็อยู่ในระดับที่สามารถรับได้ สำหรับค่าระวางขนส่งราคายังสูงกว่าช่วงก่อนโดวิด-19 ร้อยละ 35-40 เป็นราคาค่าขนส่งที่ไม่เกี่ยวกับค่าน้ำมัน (Fuel charge) ที่แยกเก็บตางหากจากค่าระวางขนส่งสินค้าและค่าระวางขนส่งสินค้ายังเรียกเก็บแยกตามประเภทสินค้า โดยสินค้าแต่ละประเภทจะมีการดูแลจัดเก็บที่ต่างกันจึงทำให้ต้นทุนการจัดการต่างกัน.....


ฟิล์มยืด....อุปกรณ์สำคัญในงานโลจิสติกส์

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร   รองกรรมการผู้จัดการ

.....................................ในปัจจุบันฟิล์มยืดพันพาเลทมีบทบาทสำคัญอย่างมากในงานโลจิสติกส์  และภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากฟิล์มยืดหาซื้อได้ง่าย วิธีการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากฟิล์มยืดพันพาเลทผลิตจากเม็ดพลาสติก LDPE , EVA และ PVC       มีคุณสมบัติสำคัญคือ  ใส เหนียว มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเกาะติดกันเองได้โดยไม่ใช้ความร้อน  อีกทั้งมีประโยชน์หลากหลาย อาทิ

• ใช้พันรอบสินค้าเพื่อรวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า

• ช่วยประหยัดพื้นที่เก็บสินค้า

• ปกป้องสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่นละออง ไม่ให้โดนสินค้า

• ป้องกันสินค้าโค่นล้ม

 

นอกจากนี้ผู้ใช้งานฟิล์มยืดควรทราบปัจจัยในการพิจารณาใช้งานฟิล์มยืด ดังนี้

• ลักษณะของสินค้าที่จะใช้งานร่วมกับฟิล์มยืด :  หากสินค้าจัดเรียงซ้อนกันมีลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกัน  สามารถพันฟิล์มยืดโดยใช้สูตร พันจากด้านล่าง 3 รอบ – ตรงกลาง 2 รอบ – ด้านบน 3 รอบ  แต่หากสินค้ามีลักษณะต่างกัน หรือมีเหลี่ยมมุมยื่นออกมา ต้องใช้ฟิล์มที่มีความหนามากขึ้นเพื่อป้องกันการทิ่มทะลุ

• อุณหภูมิ   :  ไม่ควรใช้ฟิล์มยืดพันสินค้าที่ตั้งอยู่ในอุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศา เนื้องจากความเย็นจะทำให้ความสามารถในการยืดตัวของเนื้อฟิล์มลดลง  และไม่ควรใช้งานในอุณภูมิสูงกว่า 50 องศา เนื่องจากความร้อนจะทำให้เนื้อฟิล์มคลายตัว ไม่ยึดเกาะกัน

• ความชื้น :  ไม่ควรใช้ฟิล์มยืดในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เนื่องจากจะทำเนื้อฟิล์มเกาะกันแน่น  เวลาแกะฟิล์มออกจะทำได้ยากกว่าปกติ

• ฝุ่นละออง : หลีกเลี่ยงใช้งานฟิล์มยืดพันสินค้าในสถานที่ที่มีฝุ่นละอองมาก เนื่องจากฝุ่นละอองจะเข้าไปปนเปื้อน ทำให้การเกาะติดของเนื้อฟิล์มลดลง......................................


การส่งออกยางไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนและตลาดโลก

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานสาขาภาคใต้


......ในกลุ่มประเทศอาเซียนนับว่าเป็นผู้ส่งออกยางพาราออกสู่ตลาดโลกมากที่สุด ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ80โดยจะมีประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม เป็นประเทศ ผู้ส่งออกรายใหญ่ 4 อันดับแรกของโลกโดยไทยและอินโดนีเซียมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันมากกว่า 60% ของการส่งออกยางพาราทั้งหมด โดยไทยมีส่วนแบ่งตลาด33.1% ตามด้วยอินโดนีเซีย ที่มีส่วนแบ่งตลาดใกล้เคียงกัน 30.7% ส่วนมาเลเซียและเวียดนามตามมาเป็นอันดับ 3 และ 4 โดยทั้งสองประเทศมีส่วนแบ่งตลาดรวมกัน 20.8%..........