Image
Logistics News & Article
การชำระค่าภาษีอากร

บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร

ตำแหน่ง กรรมการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 

......ตามที่ทางกรมศุลกากรได้มีการพัฒนาระบบการชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 9/2562 และได้มีการเพิ่มช่องทางการชำระผ่านตัวแทนรับชำระ โดยสามารถพิมพ์ใบเสร็จที่ชำระผ่านระบบได้ด้วยตนเองตามประกาศกรมศุลกากรที่ 69/2566 เรื่อง การชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อื่นๆ และเงินประกัน ผ่านช่องทางการใช้บริการของธนาคารหรือตัวแทนชำระ (Bill Payment) และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก.123 ที่ชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางผู้เขียนพอสรุปแนวทางปฏิบัติของการชำระได้ 2 รูปแบบ ......


ความคืบหน้าการดำเนินการสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่

บทความโดย คุณสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม 

ตำแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งภาคใต้

 

.......จากกรณีการสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่  เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดที่ด่านศุลกากรสะเดาแห่งเดิม และเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจเมืองชายแดน อ.สะเดา จ.สงขลา  จากเดิมโครงการการสร้างด่านศุลกากรสะเดาได้ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จมาแล้วราว ๆ 2ปี แต่ติดปัญหาเรื่องทางเข้าด่านไปยังประเทศมาเลเซีย (ถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมของประเทศมาเลเซีย) ฝั่งประเทศไทยจึงขอเจรจาเพื่อขอผ่านทางเข้าด่าน แต่ทางมาเลเซียไม่ยอมเนื่องจากจุดสร้างด่านของไทยติดกับค่ายทหาร ซึ่งเป็นเรื่องของความมั่นคงประเทศมาเลเซีย......


ESG

บทความโดย คุณสุริยา   คำสุวรรณ 

ตำแหน่ง  รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 

......วันนี้ผมจะมาแชร์ข้อมูลในเรื่องESG คืออะไร ESG ย่อมาจาก Environmental Social Governance เนื่องจากเป็นแนวคิดที่นักลงทุน ใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุน โดยจะให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจ ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบแบบยั่งยืนโดยใช้หลักการ 3 ด้าน......


ไทยหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าไห้เมียนมา

บทความโดย คุณเฉลิมชัย สุยะคำ 

ตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานสาขาแม่สอด

 

.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของไทย ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ว่าจะไม่มีการอนุญาตให้ต่อสัมปทานซื้อขายไฟใน 2 จุด (จากทั้งหมด 4 จุด) ซึ่งเป็นพื้นที่กลุ่มทุนจีนที่ได้เข้ามาเช่าพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นเมืองใหม่ ( China town ) จึงได้ระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัทเอกชน ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลเมียนมา ให้ดำเนินการซื้อขาย-ควบคุมกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ช่วงเวลา 24.00 น. ที่ผ่านมา โดยได้ระงับในพื้นที่ดังนี้

- จุดตรงข้าม บ้านวังผา หมู่ 4 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตากขนาด 8 MW. 

- จุดตรงข้าม บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง หมู่ 4 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ขนาด 10 MW.


อุบัติเหตุ...จากการที่พนักงานขับรถไม่ได้ล็อคตู้คอนเทนเนอร์

บทความโดย  คุณสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม

ตำแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งภาคใต้

 

....อุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีใครคาดคิด อาจเกิดจากการประมาทจากคนขับรถหรืออาจเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ หลายครั้งที่เรามักจะเห็นอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์  ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ก็มีหลายรูปแบบ และอุบัติเหตุรูปแบบหนึ่งก็คือการที่พนักงานขับรถไม่ได้ล็อคตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ร่วงหล่นจากหางรถบรรทุก ซึ่งการที่ตู้คอนเทนเนอร์ร่วงหล่นนั้นทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่ามักจะมีข่าวตู้คอนเทนเนอร์ร่วงหล่นใส่รถคันอื่นบ้าง ร่วงหล่นจากสะพานบ้าง ความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้กับสินทรัพย์และชีวิตของผู้ที่อยู่บริเวณนั้นได้ ซึ่งมีหลายชีวิตต้องมาสูญเสียเพราะความประมาทของผู้ขับขี่และผู้ประกอบการ ซึ่งการที่ผู้ขับขี่รถบรรทุกไม่ยอมล็อคหูตู้เกิดจากปัจจัยสำคัญที่ว่า ผู้ขับขี่กลัวว่าหากล็อคหูตู้คอนเทนเนอร์แล้วเมื่อเกิดอุบัติเหตุตู้คอนเทนเนอร์พลิกคว่ำจะทำให้หางกับตู้คว่ำไปพร้อมกับตัวรถบรรทุก ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตของผู้ขับขี่ได้....


คลังสินค้าและการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์

บทความโดย  คุณสำเริง อินทร์วงษ์

ตำแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

 

.....การที่จะบรรจุสินค้าหรือโหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์แบบสินค้าวางบนพาเลท ซึ่งผู้ที่จะบรรจุ สินค้าหรือโหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ จำเป็นต้องทราบสินค้าที่จะบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้คอนเทนเนอร์ประเภทใด ขนาดเท่าไร? ดังที่กล่าวมาจากบทความที่แล้ว และจะต้องทราบขนาดของพาเลทที่สินค้าวางบนพาเลทนั้น ๆ ว่าขนาดพาเลทกว้าง ยาว สูงเท่าไร? และพาเลทที่ใช้ในการวางสินค้าเพื่อบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์นั้น ใช้พาเลทชนิดหรือประเภทใด? เช่น พาเลทไม้ พาเลทพลาสติก พาเลทกระดาษ  ขนาดพาเลทที่จะใช้ในการวางสินค้าส่งออกโดยทั่วไปจะมี 3 ขนาดด้วยกัน .....


V-Serve

โดยคณะทำงานวี-เซิร์ฟนิวส์
บรรณาธิการ : นางสาวประกายดาว ลาโพธิ์

 

.....สถานการณ์ขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือคลองเตยในเดือนพฤษภาคมปริมาณส่งออกสินค้าไปอเมริกาลดลง (US. West Coast และ US.East Coast) ผู้ส่งออกสินค้าส่วนใหญ่เลื่อนไปส่งออกในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สายเรือผู้รับขนส่งสินค้าจะปรับเปลี่ยนลดจำ นวนเรือแม่ในเส้นทางหลักส่งผลกระทบต่อการขนส่งทำให้เกิดความล่าช้า 7-14 วันสำหรับการขนส่งสินค้าจากไทยไปโซนเอเชีย (Intra-Asia)ได้รับผลดีปริมาณการส่งออกทุเรียนและอาหารทะเลแช่แข็งเข้ามาทดแทนสินค้ากลุ่มยางพารา ข้าวหอมมะลิและผลไม้กระป๋องที่ปริมาณการส่งออกลดลงจากข้อมูลผู้ส่ง อ อ ก ใ น ร ะ บ บ อิเ ล็ก ท ร อ นิก ส์ข อ ง ส า ย เ รือ(Export Clients Data) ข้อมูลตัวเลขที่สามารถเปิดเผยได้พบว่าสินค้ากลุ่มยางพารา ข้าว และผลไม้กระป๋องมีปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 60 หรือบางบริษัทฯไม่พบข้อมูลการจองระวางส่งออกเลยในระยะเวลาสามเ ดือ น ที่ผ่า น ม า ร ว ม ถึง ฐ า น ข้อ มูล ข อ ง ผู้นำ เ ข้าสินค้า (Import Clients Data) ก็ไม่พบว่ามีการนำเข้าสินค้าประเภทเดียวกันจึงคาดว่าจะมีการปรับลดกำลังก า ร ผ ลิต ข อ ง ผู้ซื้อ สิน ค้า แ ล ะ มีก า ร ซื้อ วัต ถุดิบภายในประเทศอย่างแน่นอน.....


เทคนิคการส่งออกไม้ยางพารา

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการสายงานสาขาภาคใต้

 

.....ในปัจจุบัน การส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปทางภาคใต้ พบว่ามีปริมาณการส่งออกเป็นอันดับต้นๆ  โดยมีมูลค่าการส่งออกผ่านทางด่านศุลกากรปาดังเบซาร์กว่า 1,224,765,007 บาท ในเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 จนถึงต้นปี 2566 มีปริมาณการสั่งซื้อจากประเทศจีนเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราจะกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ ตลาดหลักกว่า 90% เป็นคู่ค้ากับประเทศจีน และท่าเรือหลักที่มีการส่งออกเป็นจำนวนมาก คือการส่งออกทางรถไฟ และทางรถยนต์ ณ ด่านพรหมแดนปาดังเบซาร์ และด่านพรหมแดนสะเดา ไปยังท่าเรือปีนังเป็นหลัก.....


ผู้บริหารที่องค์กรต้องการ

บทความโดย คุณสุริยา  คำสุวรรณ 

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 

.....วันนี้ผมจะมาพูดถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร คือความรับผิดชอบของงานในหน่วยงานที่ตนเองบริหารงาน คุณสมบัติของผู้บริหารจะต้องมีความรู้ในงานทักษะในงาน มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีความเที่ยงธรรม มีวิสัยทัศน์ มีความเมตตา มีความอดทน มีความขยัน และความโปร่งใสไม่ปกปิดปัญหา ไม่ซ่อนเร้นปัญหา ผู้บริหารเป็นผู้ที่องค์กรให้ความสำคัญเป็นส่วนสำคัญ ในการขับเคลื่อนองค์กร ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้พัฒนาองค์กร ให้ความรู้สู่บุคลากรเป็นผู้กำกับงาน บริหารงานให้แต่ละหน่วยงานที่มีผู้จัดการในหน่วยงานผู้ปฎิบัติการ ผู้สั่งการ ผู้เกี่ยวข้องกับองค์กร หน้าที่ผู้บริหารคือ การวางแผนธุรกิจและเป้าหมายของธุรกิจ การKPIแผนธุรกิจด้านปฎิบัติการผู้บริหาร จะต้องมีการปฎิบัติงานในกรอบเวลา การปฎิบัติการตามคู่มือ หน้าที่ผู้บริหารจะต้องควบคุมความสำเร็จของงาน มีแผนการลดต้นทุน แผนการลดความเสี่ยง แผนด้านความปลอดภัย ทั้งบุคลากรและด้านขนส่ง ด้านคำสั่งงาน การใช้ทรัพยากรให้ความสำคัญ แผนการอบรมให้ความรู้ในงาน การอบรมมาตรฐานคุณภาพ ผู้บริหารจะต้องคิดวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาการให้บริการ หรือการผลิตผลงานเพื่อให้บุคลากรเข้าใจ และรับรู้ความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการ.....


สาระน่ารู้เกี่ยวกับเทปกาวโอพีพี

บทความโดย นางสาวสุรมล เหมมัน

ตำแหน่ง พนักงานขาย M&E Logistics

 

.....เทปโอพีพี (OPP Tape หรือ Oriented Polypropylene) ผลิตจากฟิล์มโพลีโพรพิลีน มีความแข็งแรง ทนต่อแรงดึงได้ดี จึงไม่สามารถฉีกได้ด้วยมือเปล่า นำมาเคลือบด้วยกาว 1 ด้าน เพื่อให้ติดกับวัตถุ จึงทำให้เทปมีทั้งความใสและความเหนียวคุณสมบัติหลักของเทป มีความเหนียวแน่น ติดทนนาน แข็งแรง ไม่ฉีกขาดได้ง่ายด้วยมือเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป งานปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น  ปิดกล่อง ปิดถุง หรือติดกระดาษ ติดสิ่งของชิ้นเล็กๆ ใช้งานในออฟฟิศ สามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย ส่วนมากนิยมใช้ในโรงงาน หรืองานปิดกล่องไปรษณีย์ต่างๆ ทำให้กล่องมีความแข็งแรง มีความปลอดภัยในการขนส่ง.....