Image
Logistics News & Article
กระบวนการผลิตสินค้าประเภทน้ำยางข้นธรรมชาติ

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ  รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ

.....น้ำยางข้นธรรมชาติ (LATEX) เริ่มการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตน้ำยางของเกษตรกร โดยออกมาในรูปของน้ำยางบริสุทธิซึ่งเป็นวัตถุดิบประเภทยางพาราที่สะอาดที่สุด หลังจากนั้นจะถูกนำไปจัดเก็บโดยเติมสารเคมีและผ่านเครื่องแยกอีกครั้งเพื่อให้ได้น้ำยางข้นที่มีค่า.....


ค่าระวางขนส่งสินค้าจากไทยไปอเมริกาปรับเพิ่ม

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

....ค่าระวางขนส่งสินค้าไปทางเรือจากท่าเรือคลองเตยและท่าเรือแหลมฉบังไปท่าเรือในอเมริกาทั้ง East Coast, West Coast   ในเดือนพฤษภาคมเริ่มมีการเรียกเก็บ “Premium Rate” สำหรับสินค้าที่ส่งออกไป USA East Coast เก็บเพิ่ม .....


TOYOTA

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) 

.....“TOYOTA Motor East Japan” ประกาศระงับการผลิตในโรงงานในจังหวัดอิวาเตะ ระหว่างวันที่ 7-22 มิถุนายนและโรงงานที่หมู่บ้านโอฮิระ จังหวัดมิยากิ จะหยุดทำการผลิต 2 กะในวันที่ 9-11 มิถุนายน เนื่องด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการขาด.....


การให้บริการงานขนส่งภายใต้สถานการณ์โควิด-19

บทความโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ  รองประธานกรรมการผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 .....“สวัสดีครับ”.....ฉบับนี้ยังเป็นเรื่องการให้บริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ปัจจุบันมีการขยายกว้างมากขึ้น เป็นที่ทราบกันดีว่ายังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจากข่าวสารและสื่อต่างๆ อีกทั้งมาตรการของรัฐบาลทางการแพทย์และสาธารณสุขที่กำหนดมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวดและการรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดต่างๆ  ฉะนั้นการ.....


โลจิสติกส์ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา....ท่ามกลางประเทศในกลุ่ม

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 .....อย่างที่เราทราบกันดีว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งในเรื่องของโลจิสติกส์อยู่ไม่น้อยหากเทียบกันกับกลุ่มประเทศใน ASEAN ด้วยกัน โดยเฉพาะจากประเทศไทยไปกัมพูชาเพราะสามารถใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้าจากชายแดนไทยเข้าไปถึงทุกจังหวัดในกัมพูชาได้ภายใน 1-2 วันเท่านั้น ปัจจุบันประเทศกัมพูชามี.....


การเลือกใช้ถุงมือยางให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ

 .....ถุงมือยางถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งระดับครัวเรือน จนไปถึงระดับอุตสาหกรรม ยิ่งในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการใช้งานถุงมือยางเพิ่มยิ่งขึ้น เนื่องจากใช้เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันนิ้วมือของผู้สวมใส่ไม่ให้สัมผัสกับสิ่งของเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคแล้วนั้น ปัจจุบันใน.....


การจัดเรียงสินค้าขึ้นวางบนชั้นวางสินค้าประเภทต่างๆ (Selective

บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้าบางปู

 .....ภาชนะบรรจุของ หรือสินค้าชนิดที่ใช้บรรจุของเพื่อความสะดวก หรือความปลอดภัยในการขนส่งระหว่างประเทศที่เรียกว่า “คอนเทนเนอร์” ซึ่งนำเข้าในและจะส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะโดยมีของบรรจุอยู่หรือไม่ให้ได้รับการยกเว้นอากร โดยดำเนินพิธีการศุลกากรว่าด้วย........


การนำเข้า-ส่งออกภาชนะบรรจุชนิดคอนเทนเนอร์และคอนเทนเนอร์แร็ค

บทความโดยคุณธนากร แสงพิทูร  กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

.....ภาชนะบรรจุของ หรือสินค้าชนิดที่ใช้บรรจุของเพื่อความสะดวก หรือความปลอดภัยในการขนส่งระหว่างประเทศที่เรียกว่า “คอนเทนเนอร์” ซึ่งนำเข้าในและจะส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะโดยมีของบรรจุอยู่หรือไม่ให้ได้รับการยกเว้นอากร โดยดำเนินพิธีการศุลกากรว่าด้วย........


การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาต

บทความโดย คุณณัฐณิจชา ทรวดทรง ผู้จัดการฝ่ายขายโลจิสติกส์

 .....การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตแจ้งรายการละเอียดหรือขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าชนิดของเครื่องมือแพทย์ ดังนี้

1. เครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับใบอนุญาตแจ้งรายการละเอียดโดยมีวัตถุประสงค์การนำเข้า ได้แก่........


การเลือกใช้งานกระดาษลูกฟูกให้เหมาะกับสินค้า

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ 

 .....กระดาษลูกฟูกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงระดับอุตสาหกรรม ดังนั้นกระดาษลูกฟูกจึงมีหลากหลายประเภท แตกต่างตามการใช้งานและความต้องการในแต่ละอุตสาหกรรมซึ่งมีรายละเอียดดังนี้........