Image
Logistics News & Article
กุญแจแห่งความสำเร็จในการทำงานและการบริการ

บทความโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง


............Service Mind ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของงานบริการทั้งในด้านปฏิบัติการและการให้บริการเป็นเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับทุกอาชีพทั้งในภาคบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และอาชีพต่างๆ จะต้องมีกุญแจแห่ง

ความสำเร็จในการทำงาน ทุกคนที่เข้าสู่วัยทำงานทุกอาชีพนอกจากจะจบการศึกษามาแล้วเมื่อถึงเวลาทำงานยัง

ต้องผ่านการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในงานอยู่ตลอดเวลา Service Mind จึงมีความสำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการ

ดำเนินงานต่างๆ โดยมีทั้งหมด 7 ข้อ ประกอบด้วย..............


กัมพูชายกย่องจีนเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 

นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวว่า ถนนทั่วประเทศยาวกว่า 3,000 กม. และสะพานข้ามแม่น้ำขนาดใหญ่ 8 แห่งในกัมพูชา สร้างขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากจีน อีกทั้งจีนยังเป็นผู้สนับสนุนหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและไฟฟ้าในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากจีน ล้วนมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง ลดเวลาและค่าขนส่ง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในภาคโลจิสติกส์ และดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ โดยรวมแล้วโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการลดความยากจน

 

โรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ลงทุนโดยจีนมีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงด้านไฟฟ้าในประเทศกัมพูชา ในขณะที่โครงการทางด่วนพนมเปญ-สีหนุวิลล์จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจ และไม่ต้องสงสัยเลยว่าทางด่วนจะให้ประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างพนมเปญและท่าเรือ ซึ่งเป็นประตูสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างกัมพูชากับประเทศอื่นๆ ประธานสมาคมโลจิสติกส์กัมพูชาเห็นพ้องกันว่าการสนับสนุนทางการเงินของจีนได้ช่วยกัมพูชาเชื่อมโยงพื้นที่ในเมืองและชนบทตลอดจนฟาร์มและตลาดรวมถึงยังช่วยเชื่อมโยงกัมพูชากับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ไทย เวียดนามและลาวอีกด้วย 


Freight

V-SERVE GROUP พบกับ Freight News August 2022  ฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2565  | Report โดยสายงานต่างประเทศ

.......................................................

อัพเดทสถานการณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้ ......

1. สถานการณ์ส่งออกทางท่าเรือคลองเตยแะท่าเรือแหลมฉบัง

2. สถานการณ์ส่งออกทางท่าเรือสงขลาและเรือปีนัง

3. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปเมียนมาร์ผ่านด่านแม่สอด

4. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปกัมพูชาผ่านด่านอรัญประเทศ

5. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปลาวผ่านด่านหนองคาย ด่านเชียงของและเชียงแสน

    "จะเป็นอย่างไรนั้น โปรดติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่นี้"

ติดต่อใช้บริการขอคำปรึกษาได้ที่ ...... 

  • สำนักงานกรุงเทพ : คุณโชคชัย  ชูขวัญชาญณรงค์   Mobile : 086-341-8952  Tel : 02-332-3940 ต่อ 1037  E-Mail : chokchai@v-servegroup.com
  • สำนักงานสาขาหาดใหญ่ : คุณกิติยา อนุกูล     Mobile : 080-584-7332  Tel : 07-424-1342 ต่อ 111   E-Mail :kitiya.south@v-servegroup.com


การขอคืนอากรทั่วไปตามระเบียบของกรมศุลกากร

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร กรรมการกำกับสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา


....การคืนอากรทั่วไปตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 127 มาตรา 128 และมาตรา 153 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเรียกเก็บและการคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้านำเข้า ซึ่งทางอธิบดีกรมศุลกากรได้กำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอคืนอากรทั่วไป ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 178/2560  ซึ่งความหมายของการคืนอากรทั่วไปของกรมศุลกากร หมายถึง การคืนอากรในกรณีต่างๆ..... 


การรถไฟลาว-เวียดนาม…ส่งเสริมเป้าหมายลาวในการเป็นศูนย์กลางการขนส่ง

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 

.....การรถไฟลาว-เวียดนามเป็นโครงการรถไฟที่ถูกเสนอขึ้นมา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมลาวในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งระดับภูมิภาค เส้นทางรถไฟจะเชื่อมต่อเมืองหลวงเวียงจันทน์กับเมืองท่าหวุงอังในเวียดนาม ท่าเรือดังกล่าวจะช่วยให้ลาวเข้าถึง.......


อานิสงส์การส่งออกยางพาราท่ามกลางสงครามรัสเซีย-ยูเครนเป็นวิกฤตหรือโอกาส

 

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ  รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานสาขาภาคใต้ในเครือบริษัท วี-เซิร์ฟ

 

.......การส่งออกยางพาราไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากการสู้รบระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลให้การส่งออกยางพาราไปยังประเทศรัสเซียหดตัวลงกว่า 16% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา สถานการณ์ในการส่งออก.......


ขออนุญาตปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ 

บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร  กรรมการกำกับสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 

.......ทางผู้ประกอบการในการนำเข้าที่ต้องนำเครื่องจักรมาผลิตสินค้า และพบว่าสินค้ามีขนาดใหญ่และต้องมีการแยกนำเข้ามาจากแหล่งผลิตหลายที่ เพื่อนำมาประกอบเป็นเครื่องจักรครบชุดสมบูรณ์ มักจะประสบปัญหาว่าจะดำเนินพิธีการศุลการแบบใด้ที่จะชำระค่าภาษีอากรในอัตราเดียวกันสำหรับ.......


สถานการณ์แคร่ของการรถไฟมาเลเซีย

บทความโดย คุณอารีรัตน์ สันตะพันธ์  รองผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ

 

.......หลังจากได้มีการเปิดพรมแดนไทย-มาเลเซีย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวจะตรงกับช่วงที่เกษตรกรยางพาราปิดหน้ายาง โดยประมาณ 3-4 เดือนตรงกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม ทำให้โรงงานชะลอการส่งออกด้วยเหตุจากขาดแคลนวัตถุดิบ เช่น ........

 


ขอยื่นมีบัตรผู้รับมอบอำนาจด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร   ตำแหน่ง กรรมการกำกับสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

......การติดต่อกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า หากไม่ดำเนินการด้วยตนเองโดยทำการมอบอำนาจให้กับทางตัวแทนออกของกระทำการแทน ต้องทำการยื่น

 


กัมพูชา-สหรัฐฯ

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

.......กระทรวงโยธาธิการและการขนส่งและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในกัมพูชาได้หารือเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและความร่วมมือทางการค้า การอภิปรายจัดขึ้นที่นี่เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ระหว่าง………………