Image
Logistics News & Article
ญี่ปุ่นและจีนเตรียมหารือเริ่มเดินทางเชิงธุรกิจ

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

 ......สำนักข่าวญี่ปุ่นได้เปิดเผยรายละเอียดว่ารัฐบาลญี่ปุ่นและจีนคาดว่าจะตกลงกันได้ภายในต้นเดือนนี้สำหรับการกลับมาเดินทางเพื่อการธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวระหว่างสองประเทศ สืบเนื่องจากทุกประเทศต่างต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รายงานขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่นระบุว่า มีชาวจีนเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นประมาณ.......


ค่าขนถ่าย

บทความโดย คุณสาธิต ม่วงงาม  ผู้จัดการทั่วไปสำนักงานย่างกุ้ง

 ......จากบทความในสัปดาห์ที่ผ่านมา.....ทางผู้เขียนได้พูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกที่สองในเมียนมากับแนวทางของหน่วยงานรัฐของเมียนมาที่ออกมาควบคุมดูแล ทั้งในส่วนของคนในประเทศและคนที่จะเข้ามาในประเทศ รวมถึงการค้าขายตามด่านพรมแดนระหว่างประเทศด้วย ซึ่งได้ทำ.......


สถานการณ์การนำเข้าเสื้อผ้าของมาเลเซีย

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

......ในปี 2562 มาเลเซียมีการนำเข้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,501.3 ล้านเหรียญสหรัฐ    ส่วนในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 (ม.ค. – ก.ค.) การนำเข้าเสื้อผ้าของมาเลเซียมีมูลค่า 619.3 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวลงร้อยละ 27.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแหล่งนำเข้าหลัก 10 อันดับแรกหดตัวทุกตลาด โดยมาเลเซียมีการนำเข้าเสื้อผ้าจาก.......


จีนยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดในลาว

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์ ผู้จัดการโลจิสติกส์ต่างประเทศ

 ......จีนยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดในลาวโดยดำเนินโครงการทั้งหมด 785 โครงการมูลค่า 1.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เขตเศรษฐกิจพิเศษสวนอุตสาหกรรมและโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ถือเป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของจีนในลาว นักลงทุนจีนกำลัง.......


รายงานโลจิสติกส์

เอกสารประกอบการบรรยาย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านแม่โขงศึกษา

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 

✍️โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

ประธานกรรมการบริษัทในเครือ V-SERVE GROUP

อดีตประธานสภาธุรกิจ GMS (ระดับภูมิภาค)

 

 


พิธีการศุลกากรสำหรับการยกเว้นอากรของตามประเภท

บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร  กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 ......จากที่กรมศุลกากรได้มีการปรับเปลี่ยนพิธีการด้านศุลกากรสำหรับการยกเว้นอากรของตามประเภท 1 ภาค 4 ซึ่งเป็นการปฎิบัติพิธีการยกเว้นอากรสำหรับของที่ส่งออก รวมทั้งของที่ส่งกลับออกไปซึ่งนำกลับเข้ามาภายในหนึ่งปี โดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปร่างแต่ประการใดและเวลาที่ส่งออกนั้นได้รับใบสุทธินำกลับเข้ามาแล้ว ตามประเภท 1 ภาค 4 เพื่อให้......


รายงานพิเศษ

เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับสำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

 

โดย  ดร.ธนิต  โสรัตน์   รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

......ภูมิเศรษฐกิจไทยโค้งสุดท้ายของปีพ.ศ.2563 การขยายตัวทางเศรษฐกิจกับภาวะการจ้างงานมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นนัย การที่จะประเมินว่าเศรษฐกิจและตลาดแรงงานจะกลับมาฟื้นตัวได้เมื่อใด จำเป็นที่จะต้องเข้าใจบริบทเศรษฐกิจของไทยว่ามีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกในสัดส่วนที่มากสุดเมื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 1 จนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยได้......


“Shipper

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการโลจิสติกส์ต่างประเทศ 

.....“Shipper Load, Count and Seal” การบรรจุสินค้า นับจำนวนสินค้าและปิดตู้คอนเทนเนอร์ ทำโดยผู้ส่งออก ปริมาณสินค้าที่แจ้งบนเอกสาน B/L  จึงถูกตรวจนับอย่างดีแล้วโดยผู้ส่งออกจะมาแย้งในภายหลังว่าปริมาณสินค้าไม่ครบจำนวน เมื่อตู้คอนเทนเนอร์ส่งถึงมือผู้รับจึงไม่สามารถเรียกร้องความรับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้รับขนส่งได้ อย่างไรก็ตามหาก.....


ภาพรวมตลาดขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์กัมพูชาที่ผ่านมา

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

......หากพูดถึง "ตลาดขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์กัมพูชา" ทั่วโลกปีพ.ศ.2563-2566 นับได้ว่าจะเป็นความท้าทายที่ผู้ขายและตลาดโดยรวมต้องเผชิญเนื่องจากโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกถดถอย แม้ว่าประเทศกัมพูชาจะมีการเตรียมความพร้อมในด้านของโลจิสติกส์ของประเทศอยู่เป็นประจำก็ตาม หากมองย้อนกลับไป.......


ผู้ว่าฯ

บทความโดย คุณสาธิต ม่วงงาม ผู้จัดการทั่วไปสำนักงานย่างกุ้ง

......เมื่อช่วงวันหยุดบ่ายของวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีประกาศจากพ่อเมืองจังหวัดตากเกี่ยวกับการประกาศปิดด่านพรมแดนแม่สอด (ตรงสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2) โดยจะ......