Image
Logistics News & Article
ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการโลจิสติกส์ต่างประเทศ 

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 

......เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศต้องใช้ระยะเวลาเดินทางนาน ประกอบกับอุปสรรคด้านภัยธรรมชาติยังคงถือได้ว่าเป็นสาเหตุหลักที่มีต่อตัวเรือและสินค้าบนเรือมากที่สุด ทุกๆเที่ยวของการเดินทางจากเมืองท่าหนึ่งสู่เมืองท่าหนึ่งนั้นยังต้องเสี่ยงภัยตลอดเวลาแม้เพียงความมืดก็เป็นสาเหตุของอันตรายต่างๆ ที่ตามมา.....


คลังสินค้าสำหรับจัดเก็บประเภทอาหาร

บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์ ผู้จัดการคลังสินค้าบางปู

.....คลังสินค้าสำหรับจัดเก็บประเภทอาหารมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดการด้านโลจิสติกส์  โดยเฉพาะคลังสินค้าสำหรับจัดเก็บอาหารที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถหาได้  คลังสินค้าสำหรับจัดเก็บประเภทอาหาร ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการประเมินอย่างเข้มงวดจากองค์กรต่างๆ เช่น มาตรฐาน.....

 


ภาวะการเป็นผู้นำที่ควรมี

บทความโดย คุณสุริยา  คำสุวรรณ  กรรมการผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 ......วันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การบริหารงานภายใต้บทบาทหน้าที่ของผู้นำ การเป็นผู้นำนั้นขั้นแรกจะต้องผ่านการอบรมมาก่อนคือหลักสูตรบริหารงานและคน ผู้นำจะต้องชัดเจนกับงานที่รับผิดชอบและแม่นยำกับคำสั่งและความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถรับปัญหามาแก้ไขอย่าง.....

 

 


ฤดูฝนกับฝันร้ายการขนส่งสินค้าข้ามแดนไทย-เมียนมา

บทความโดย คุณ สาธิต  ม่วงงาม ผู้จัดการทั่วไปสำนักงานย่างกุ้ง

......ย่างเข้าเดือนหก ฝนก็ต๊ก พรำ ๆ ... เพลงนี้มาทีไร เป็นชาวนา ชาวไร่ คงดีใจกันยกใหญ่ แต่สำหรับชาว Logistics มันเป็นสัญญาณบอกให้ระวังเรื่องรถขนส่งสินค้าข้ามแดนให้ดี โดยเฉพาะเส้นทางขนส่งสินค้าข้ามแดนไทย-เมียนมา ที่บอกเลยว่าต้องขั้นเทพจริง ๆ ถึงจะไปถึงยังจุดหมายปลายทาง เพราะอะไร ? ก็เพราะว่าถนนหนทางจากพรมแดนของเมียนมาที่ติดกับพรมแดนไทยนั้นถนนยังไม่ได้ราดยาง หรือเป็นถนนคอนกรีต 100 %  ไม่ว่าจะเป็น.....


การป้องกันสินค้าไม่ให้เสียหายในระหว่างการขนส่ง

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ

 

......“สวัสดีค่ะ....บทความตอนที่แล้วเราได้อธิบายปัจจัยในการพิจาณาเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันสินค้าเสียหายระหว่างการขนส่งแล้ว (หากท่านสนใจสามารถอ่านย้อนหลังได้ที่ www-v-servegroup.com) บทความตอนที่ 2 นี้ เราจะมาเรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันสินค้าเสียหายในตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งใช้ขนส่งสินค้าไปต่างประเทศหรือภายในประเทศ รวมถึง.....

 


พัฒนาบุคลากรในองค์กร

บทความโดย คุณธนะภัทท์ คูตรีสุคนธ์  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ

 

......การพัฒนาบุคลากรขององค์กรนั้นมีหลายวิธีทั้งการให้ทุนพนักงานไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เช่น ส่งเรียนให้จบปริญญาตรี หรือส่งให้เรียนต่อในระดับปริญญาโท จัดอบรมภายใน ที่เราเรียกกันว่า In-House Training หรือการส่งไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกที่เรียกว่า “Public Training” สำหรับในส่วนของการจัด.....


การใช้

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร  กรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการและบริการลูกค้า

 ......จากที่มีการซื้อขายผ่านตัวแทนผู้ผลิตทั่วโลกและประเทศผู้ผลิตอยู่ในความตกลงภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ของแต่ละประเทศที่ทางผู้ซื้อในประเทศไทยไม่สามารถซื้อไปยังผู้ผลิตได้โดยตรง ทางผู้ซื้อจึงจำเป็นต้องซื้อผ่านประเทศตัวแทน ซึ่งลักษณะธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นการซื้อขายผ่านประเทศที่สาม “Third Country Invoicing” หรือ “Third Party Invoicing” ในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและอาจจะมีค่าตัวแทนนายหน้าที่ต้องสำแดงเพิ่มเติมใน.....

 


การส่งออกถุงมือยาง

......เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าไวรัสโควิด-19 นี้ ได้มีการแพร่ระบาดจากประเทศจีนมาตั้งแต่ช่วงต้นปีพ.ศ.2563 และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแทบทุกประเทศในโลกรวมทั้งประเทศไทย ก็ประสบปัญหาในการรับมือเจ้าไวรัสโควิด-19  ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่ต้องหยุดชะงักเมื่อมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือรายที่แบกรับภาระไม่ไหวจนต้อง......


โควิด-19

 

......เมื่อดูจากจำนวนผู้ติดเชื้อระยะเวลาจนถึงปัจจุบันนับได้ว่าเมียนมามีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศในกลุ่มอาเซียน แต่ทางรัฐบาลเมียนมาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะทางกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาแห่งสหภาพเมียนมา ได้ออกประกาศให้โรงงานผู้ผลิตทั้งหลายต้อง......


ข้อพึงระวังในกรณีนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

......ขอชี้แจงให้ทราบว่าการนำเข้าสินค้าเป็นการชั่วคราว โดยไม่ได้มีการส่งกลับออกไปราชอาณาจักรภายในกำหนดเวลาของอายุสัญญาประกันหรือไม่มาดำเนินการปฏิบัติพิธีการสมบูรณ์ภายในกำหนดอายุสัญญาประกัน หรือไม่ขยายเวลาอายุสัญญาประกันออกไปแล้วแต่กรณี ทางกรมศุลกากรจะ.....