Image
Logistics News & Article
วงจรชีวิตวัยทำงานเพื่อครอบครัว 

บทความโดย คุณสุริยา  คำสุวรรณ รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

......เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ เพื่อนำความรู้ การเรียนรู้มาใช้กับชีวิตการทำงาน และจะต้องหาความรู้ ประสบการณ์  ตลอดการทำงาน ตราบใดที่เราทุกคนยังทำงาน การเป็นพนักงานไม่ว่าระดับไหนก็ตามจะต้องเรียนรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงและจะต้องพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตลอดตาม......


GMP

บทความคุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้า

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

......เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบในการทำความสะอาด และการจัดการขยะเพื่อควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนทั้งทาง ชีววิทยา  ทางเคมี  ทางกายภาพ  จากอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องจักร  ภาชนะต่างๆ ที่มีโอกาสสัมผัสกับอาหาร ระเบียบการปฏิบัติงานจะครอบคลุมการ......


การส่งออกอาหารแช่แข็งของไทย

บทความโดย คุณณัฐณิจชา ทรวดทรง  ผู้จัดการฝ่ายขายโลจิสติกส์

 

.....อาหารแช่แข็งของไทยส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งที่สำคัญมี 3 ชนิด คือ กุ้ง ปลา และปลาหมึก โดยเฉพาะกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งเป็นสินค้าที่มี......


กัมพูชาเริ่มก่อสร้างท่าเรือ

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

......กัมพูชาเริ่มสร้างท่าเรือเอนกประสงค์ที่จังหวัดกำปอต ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ ท่าเรือเอนกประสงค์แห่งนี้จะเป็นประตูสู่นานาชาติแห่งใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่าง...........


นิคมอุตสาหกรรมยางพารา

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565

……..โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่จำนวน 1,218 ไร่ รับผิดชอบโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเมษายน 2562 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เน้นการเพิ่ม ……

 


เตรียมเปิดจุดผ่านแดนถาวรทางบกสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่

บทความโดย คุณเฉลิมชัย  สุยะคำ 

ผู้จัดการสำนักงานย่อยแม่สอด

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

 

......สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์แห่งที่ 1 เป็นสะพานระหว่างเมืองชายแดนที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอแม่สอด (ประเทศไทย) และเมืองเมียวดี (ประเทศเมียนมาร์) ในอดีตใช้เป็น ......

 


Freight

V-SERVE GROUP พบกับ Freight News May 2022  ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2565  | Report โดยสายงานต่างประเทศ

--------------------------------------

อัพเดทสถานการณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้ ......

1. สถานการณ์ส่งออกทางท่าเรือคลองเตยและท่าเรือแหลมฉบัง

2. สถานการณ์ส่งออกทางท่าเรือสงขลาและเรือปีนัง

3. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปเมียนมาร์ผ่านด่านแม่สอด

4. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปลาวผ่านด่านหนองคาย ด่านเชียงของและเชียงแสน

5. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปกัมพูชาผ่านด่านอรัญประเทศ

6. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปกัมพูชาผ่านด่านสะเดาสงขลา

    "จะเป็นอย่างไรนั้น โปรดติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่นี้"

 --------------------------------------

ติดต่อใช้บริการขอคำปรึกษาได้ที่ ...... 

  • สำนักงานกรุงเทพ : คุณโชคชัย  ชูขวัญชาญณรงค์   Mobile : 086-341-8952  Tel : 02-332-3940 ต่อ 1037     

E-Mail : chokchai@v-servegroup.com

  • สำนักงานสาขาหาดใหญ่ : คุณกิติยา อนุกูล     Mobile : 080-584-7332  Tel : 07-424-1342 ต่อ 111       

E-Mail :kitiya.south@v-servegroup.com


ล็อคดาวน์เซี่ยงไฮ....ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าทางเรือ

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 

....ล็อกดาวน์-คลายล็อกดาวน์ วนเวียนซ้ำๆ เหมือนไม่รู้จบหลายๆ ประเทศเกิดปัญหาการติดเชื้อวนเวียนย่ำอยู่กับที่ ทั้งที่มาตรการป้องกันก็มีไม่น้อย สำหรับเซี่ยงไฮ้เป็นเขตเศรฐกิจพิเศษของจีน เป็นเมือง......

 


Freight

V-SERVE GROUP พบกับ Freight News April 2022  ฉบับประจำเดือนเมษายน 2565  | Report โดยสายงานต่างประเทศ

--------------------------------------

อัพเดทสถานการณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้ ......

1. สถานการณ์ส่งออกทางท่าเรือคลองเตยและท่าเรือแหลมฉบัง

2. สถานการณ์ส่งออกทางท่าเรือสงขลาและเรือปีนัง

3. สถานการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์และอาจส่งผลต่อการขนส่งในระยะยาว

4. สถานการณ์ส่งออกสินค้าทางถนนผ่านด่านชายแดนเมียนมาร์

5. สถานการณ์ส่งออกสินค้าทางถนนผ่านด่านชายแดนลาว

6. สถานการณ์ส่งออกสินค้าทางถนนผ่านชายแดนมาเลเซีย

    "จะเป็นอย่างไรนั้น โปรดติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่นี้"

 --------------------------------------

ติดต่อใช้บริการขอคำปรึกษาได้ที่ ...... 

  • สำนักงานกรุงเทพ : คุณโชคชัย  ชูขวัญชาญณรงค์   Mobile : 086-341-8952  Tel : 02-332-3940 ต่อ 1037     

E-Mail : chokchai@v-servegroup.com

  • สำนักงานสาขาหาดใหญ่ : คุณกิติยา อนุกูล     Mobile : 080-584-7332  Tel : 07-424-1342 ต่อ 111       

 E-Mail :kitiya.south@v-servegroup.com


การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของ

 

บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร  ตำแหน่ง กรรมการกำกับสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

......จากประเด็นทางกรมศุลกากรได้มีการความตกลงภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน (FORM D) ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ เริ่มใช้บังคับระเบียบปฏิบัติกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (OCP) ฉบับใหม่ และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM D) รูปแบบใหม่  โดยมีผลบังคับใช้............