Image
Logistics News & Article
การจัดเตรียมพื้นที่และสินค้าภายในอาคารคลังสินค้าเพื่อรมยาบรรจุภัณฑ์ก่อนส่งออก

บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้าบางปู

วันที่ 29 ตุลาคม 2564

 ......การรมยาสินค้า (Fumigate) เป็นเทคนิคในการควบคุมแก้ปัญหาสำหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้ก่อน ส่งมอบหรือส่งออกไปยังต่างประเทศ ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นข้อกำหนดในการส่งออก-นำเข้าสินค้าที่ต้องปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของแมลงหรือสัตว์รบกวนอื่นๆ ใน......

 


ภาพรวมมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้าผ่านด่านศุลกากรแม่สอด

บทความโดย คุณเฉลิมชัย สุยะคำ ผู้จัดการสาขาแม่สอด

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

.....ภาพรวมการค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี ข้อมูลจากด่านศุลกากรแม่สอด รายงานตัวเลขมูลค่ารวมการนำเข้า–ส่งออกสินค้า จากประเทศไทยไปยังประเทศเมียนมาร์ของปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-30 กันยายน เทียบกับปีงบประมาณ 2564 ในช่วงเดียวกันมีมูลค่ารวมเพิ่มขึ้นประมาณ ......

 


การบังคับค่าอากรค้างชำระกับทางกรมศุลกากร

บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร  กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 

......การบังคับค่าอากรค้างชำระตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 เป็นมาตรการบังคับทางการปกครองเพื่อให้กรมศุลกากรได้รับชำระหนี้ค่าอากรรวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มค้างชำระตามแบบแจ้งการประเมินอากร โดยต้องดำเนินการกักของและขายทอดตลาดตามมาตรา 23 เสียก่อน หากไม่ได้รับค่าอากรหรือได้รับแล้วแต่ยังไม่......


YCH

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 ......YCH Group ของสิงคโปร์และกระทรวงโยธาธิการและคมนาคมของกัมพูชาได้ลงนามในข้อตกลงกรอบการทำงานเพื่อพัฒนา Phnom Penh Logistics Complex (PPLC) ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง ที่ทั้งสองฝ่ายได้ทำเอาไว้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระชับการเชื่อมต่อของกัมพูชากับ ......


ประเทศลาวกับการพลิกโฉมพัฒนาประเทศ  

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 ......สปป. ลาวเติบโตในทุกพื้นที่อย่างก้าวกระโดดอ้างอิงจากอัตราการเติบโตของ GDP ที่มีกราฟสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศลาวมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และที่สำคัญคือกำลังใจจากรัฐบาลที่กำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศ นำผู้คนออกจากความยากจนและพัฒนาประเทศให้พ้นจากการเป็น ......


การดำเนินการภายหลังได้รับแบบแจ้งการประเมินภาษีอากร 

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร  กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

วันที่ 4 ตุลาคม 2564

 .....ผู้นำเข้า-ผู้ส่งออก มักจะมีคำถามบ่อยๆ กับการดำเนินการชำระค่าภาษีอากร หรืออุทธรณ์การประเมินค่าภาษีอากรจากกรมศุลกากร โดยส่วนใหญ่จะได้รับเมื่อมีการตรวจปล่อยสินค้าออกจากเขตท่าไปแล้ว และได้จำหน่ายสินค้าไปแล้วทั้งสิ้น หากไม่ได้ทำการ......

 


มาเลเซียผ่อนปรนให้ประชาชนผู้ฉีดวัคซีนครบโดส...เดินทางระหว่างรัฐได้ตั้งแต่วันที่

 

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

วันที่ 18 ตุลาคม 2564

 .....จากการประกาศมาตรการ Lockdown และคำสั่งควบคุมการเคลื่อนไหว จำกัดการเดินทางข้ามรัฐ (MCO) ที่ยาวนานหลายเดือนของประเทศมาเลเซีย ล่าสุดนายอิสมาอิล ซาบรี ยาค็อบ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้แถลงต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 10 ต.ค. ว่าด้วยความสำเร็จของประชากรผู้ใหญ่เกือบ 90% ที่ได้รับวัคซีนครบสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น จึงประกาศผ่อนคลายล็อคดาวน์โดยอนุญาตให้เดินทาง......


กฎหมายใหม่....อัตราดอกเบี้ยลดลงมีผลบังคับใช้แล้ว 

ทนายอำนวย วรรณมาโส หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย บริษัท วี-เว็ลธ์ จำกัด

วันที่ 12 ตุลาคม 2564

 

 .....เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปหรือหลายคนอาจยังไม่ทราบ ปัจจุบันมีการปรับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นหนี้กันตามกฎหมาย ซึ่งเดิมกฎหมายกำหนดให้เจ้าหนี้สามารถคิดดอกเบี้ยได้ 7.5% ต่อปีเว้นแต่มีข้อตกลงกันแต่ไม่เกิน ......


หลักการเลือกใช้อุปกรณ์เซฟตี้

 

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองกรรมการผู้จัดการ

วันที่ 21 กันยายน 2564

.....“ความปลอดภัย” เป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกของการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม งานที่ต้องทำงานร่วมกับเครื่องจักรหรือสารเคมี งานที่ต้องทำงานนอกสถานที่ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน และเนื่องจาก......

 


การนำเข้ายากำพร้าในประเทศไทย 

บทความโดย คุณณัฐณิจชา ทรวดทรง  ผู้จัดการฝ่ายขายโลจิสติกส์

วันที่ 30 กันยายน  2564

 .....ยากำพร้าในประเทศไทย หมายถึง ยาที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อวินิจฉัย บรรเทา บำบัด ป้องกัน หรือรักษาโรคที่พบได้น้อย หรือโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือโรคที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง หรือยาที่มีอัตราการใช้ต่ำ โดยไม่มียาอื่นมาใช้ทดแทนได้ และมีปัญหาการ......