Image
Logistics News & Article
ลูกจ้างรู้ยัง!

สภาองค์การนายจ้างฯ เผยโควิด-19 จบลงนายจ้างจะเร่งปรับตัวรับโลกเปลี่ยนสูง โดยเตรียมรัดเข็มขัดรอบด้าน รับคนกลับเข้าทำงานลดลง เปิดสมัครใจลาออกเพิ่มขึ้น มุ่งใช้เทคโนโลยีแทนคนเอสเอ็มอีจะฟื้นตัวยากขึ้น เพราะสภาพคล่องจะมีปัญหา ต้องปรับตัวรับตลาดที่การบริโภคชะลอตัว ประชาชนจากนี้จะประหยัดมากขึ้นจากบทเรียนโควิด-19 นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย)  เปิดเผยว่าภายหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จบลง (Post Covid-19) มีแนวโน้มว่า...........


คุณวุฒิวิชาชีพกับความก้าวหน้าอาชีพการงาน

......ในโลกของการทำงานที่ไม่เพียงแต่ต้องใช้ความรู้แต่ยังต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญหลายด้าน ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริงและการฝึกฝนผู้ประกอบอาชีพทุกคนทั้งที่มีคุณวุฒิการศึกษาและไม่มีคุณวุฒิการศึกษาในสาขานั้นๆ ล้วนมีศักยภาพในการพัฒนาความสามารถการทำงานด้านต่างๆ ในหน้าที่ของตน ซึ่งการใช้ความรู้ทักษะและความสามารถมาประยุกต์ใช้เพื่อ.....


ช่วงโควิด-19

......นอกจากนี้ ยังมีมาตรการทางการค้าอื่นๆ ที่หลายประเทศนำมาใช้ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่น อินโดนีเซีย ยกเลิกการกำหนดให้ต้องขอใบอนุญาตนำเข้ากระเทียมและหัวหอม (brown onion) จากกระทรวงการค้า และกระทรวงเกษตร เป็นการชั่วคราว จนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 รวมทั้งเตรียมลดภาษีนำเข้ากับ.......


กรมการค้าต่างประเทศ

......ทางกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ยื่นขอฟอร์มด้วยระบบ EDI ได้แก่ ฟอร์ม C/O ทั่วไป, ฟอร์ม C/O (ไก่, มันสำปะหลัง, แป้งมันสำปะหลัง, ปลา, ข้าว) ให้มาใช้ระบบ Digital Signature (DS) แทนเพี่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 

พร้อมกันนี้ทาง.....


การป้องกันและตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับสินค้าประเภทอาหาร

......ในการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้าที่จัดเก็บสินค้าประเภทอาหาร อาจก่อให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่สะอาดและปลอดภัยต่อสินค้าที่จัดเก็บให้เป็นไปตามสุขลักษณะด้านชีวอนามัย ซึ่งสินค้าประเภทอาหารนั้นค่อนข้างที่จะมีวิธีการจัดเก็บและวิธีการบริหารจัดการค่อนข้างที่จะต้องเข็มงวดและรัดกุมด้านต่างๆ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะโดยเฉพาะช่วงวิกฤต Covid-19 กำลังระบาดไปทั่วทุกภูมิภาค ขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น......


ปัจจัยที่ทำให้ค่าระวางขนส่งสินค้าทางอากาศปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก

.......รายได้หลักของสายการบินมาจากผู้โดยสายที่ใช้บริการเดินทางระหว่างประเทศ และการให้บริการขนส่งสินค้า ทั้งสองอย่างจะต้องมีความจำเป็นต่อการทำกำไรต่อเที่ยวของสายการบิน ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาการห้ามเดินทางระหว่างประเทศ จากปัญหาโรคระบาด โควิด – 19 ทำให้สินค้า.......


เล็งคลายล็อกด่านผ่านแดนถาวร

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางจังหวัดจันทบุรีได้คลายล็อกให้คนไทยที่อยู่ในกัมพูชา สามารถเดินทางกลับมายังประเทศไทยผ่านช่องทางด่านผ่านแดนถาวรบ้านแหลมมีจำนวน 7 คน ซึ่งจะต้องผ่านการคัดกรอง และระเบียบการกักตัว 14 วัน โดยในเบื้องต้นคนไทยทั้ง 7 คนนี้.....


“กะเหรี่ยง”

เดือนพฤษภาคม 2563 เริ่มต้นมาไม่กี่วันก็มีข่าวสะเทียนขวัญชาวรัฐกะเหรี่ยงของพม่าทุกคน ซึ่งเกิดจากการถึงแก่กรรมของ “พลเอกทิ่นหม่อง” ผู้นำสูงสุดของชนชาวกะเหรี่ยงได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราในวัย 94 ปีในบ้านพักที่เมืองกอกาเลกเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา  นับว่าเป็นความสูญเสียอันใหญ่หลวงที่จะสั่นสะเทียนถึงรัฐบาลพม่า หาก.....

 


สถานการณ์โดยรวมจากผลกระทบ

......สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศญี่ปุ่นยังคงน่าเป็นห่วง ในขณะเดียวกันประชาชนในประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอย่างกรุงโตเกียวได้เตรียมรับมือกับมาตรการ “New Normal” ก่อนที่มาตรการฉุกเฉินจะสิ้นสุดในวันที่ 31 พ.ค. ที่จะถึงนี้ และ.....


ระบบ

ระบบ e-Duty Refund Report Tracking (ระบบตรวจสอบ/ดาวน์โหลด รายงานการขอคืนอากร)  ในระบบ V-Serve Tax Refund System ภายใต้ One Finger Smart Tracking / V-Smart App.   จากบทความที่แล้วที่ได้กล่าวถึง e-Customs Status Tracking หรือ ระบบตรวจสอบ/ติดตาม Status ใบขนสินค้าในระบบ Paperless e-Customs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ One Finger Smart Tracking (V-Smart App.) กันไปแล้วนั้น ในบทความนี้เราจะมีลงรายละเอียดของระบบงานย่อยตัวที่ 4 กันต่อเลยครับ......