Image
Logistics News & Article
สถานการณ์เรือและตู้คอนเทนเนอร์ทางท่าเรือปีนัง

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

.........แม้ว่าราคาค่าเฟรทเรือส่งออกทางท่าเรือปีนังในเดือนมีนาคม 64 นี้จะเริ่มคงที่ ไม่ปรับขึ้นสูงอย่างเช่น      ในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา บางท่าเรือปลายทางก็มีการปรับลดลงบ้างในบางสายเรือ ส่วนนี้ก็ทำให้ทางผู้ส่งออกของไทยเริ่มเบาใจลงในการควบคุมต้นทุนเพื่อค้าขายส่งออกสินค้าไปต่างประเทศโดยเฉพาะใน...........


สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายข้างลังสินค้าบ่งบอกถึงอะไรบ้าง?

บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้าบางปู

 .........การรับสินค้าหรือการจัดเก็บสินค้าเข้าพื้นที่อาคารคลังสินค้าโดยเฉพาะคลังสินค้าทั่วไปจะมีสินค้าที่หลากหลายทั้งประเภทสินค้า ชนิดสินค้า ขึ้นอยู่กับคลังสินค้านั้น ๆ จะมีเทคนิควิธีจัดการบริหารพื้นที่การจัดเก็บสินค้าแต่ละชนิด/ประเภทอย่างไร รวมถึงการขนส่งสินค้า การขนย้ายภายในคลังสินค้า สินค้าบางประเภทจะมีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบ่งบอกให้...........


การขอวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากรตามประกาศฉบับใหม่

บทความโดยคุณธนากร แสงพิทูร  กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 

 .........ปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ที่มีผลบังคับใช้มาย่างเข้าปีที่ 4  การขอสงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ไม่ได้มีการกำหนดไว้ ทำให้ทางผู้ประกอบการไม่สามารถทำการสงวนสิทธิด้านพิกัดอัตราศุลกากรได้ เป็นภาระของผู้ประกอบการที่รักษาสิทธิ์ของตนเอาไว้ได้ เพราะการ..........


สถานการณ์ส่งออกสินค้าทางเรือเดือนมีนาคม

คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

.........จากการปรับตัวสูงขึ้นของค่าระวางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Ocean Freight) ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาในโซนเอเชียปรับเพิ่มขึ้น 3-5 เท่า โซนอเมริกาและยุโรป 5-6 เท่า ส่งผลกระทบให้ราคาขายสินค้าใน "Term C&F"  ที่สูงมากในบางกรณีพบว่าค่าขนส่งสินค้าแพงกว่ามูลค่าสินค้าที่..........


การขนส่งสินค้าข้ามแดนกับสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมาร์

บทความโดยคุณเฉลิมชัย สุยะคำ ผู้จัดการสาขาแม่สอด 

 .........เมื่อเช้าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมามีการนัดประชุมใหญ่ในหลายแห่งทั่วประเทศเมียนมาร์ หนึ่งในนั้นคือเมืองชายแดนเมียวดีที่มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าส่วนใหญ่...........

 


การใช้แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ของระบบ

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 

 .........Lao National Single Window (LNSW) – กระทรวงการคลังลาวได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ของ “ระบบ LNSW” ที่พรมแดนระหว่างประเทศและสนามบินทุกแห่งในลาวเพื่อลดความซับซ้อน ทำให้การนำเข้า-ส่งออกการเคลื่อนย้ายสินค้าและการขนส่งสินค้ามี...........


ธนาคารมาเลเซียเผย

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

 .........จากการเปิดเผยของธนาคารกลางมาเลเซีย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4 ในปี 2563 ของมาเลเซียเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าหดตัวลง 3.4% เป็นตัวเลขที่ลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะลดลง 3.1% อีกทั้งยังลดลงติดต่อกันถึง...........


ผู้ให้บริการโลจิสติกส์กับความเสี่ยงล้มละลายท่ามกลาง

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

.........การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอกที่สองที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น ได้สร้างความเสียหายให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของกัมพูชาเป็นอย่างมาก สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในรอบแรก ที่ผ่านมายังไม่ได้ฟื้นตัวดีมากนักไม่ทันไรกลับมีระลอกที่สองกลับมาซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ต้นปี 2021 โดยผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของกัมพูชาประมาณ...........


วิธีการขอคืนอากรตามมาตรา

บทความโดย คุณองอาจ เพ็ชรผ่อง  ผู้จัดการสำนักงานสุวรรณภูมิ

.........การคืนอากรตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 เป็นการคืนเงินอากรขาเข้าที่ผู้นำของเข้า (ผู้มีสิทธิขอคืนอากร) ที่ได้ชำระไว้ด้วยเงินสดและ/หรือ ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือระบบ  e-Guarantee หรือหนังสือค้ำประกันของกระทรวงการคลัง วางประกันแทนการชำระอากรขาเข้าด้วย...........


ผลกระทบการขนส่งการค้าด่านชายแดน

 

บทความโดยคุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 .........จากคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่สีแดง ควบคุมสูงสุด ส่งผลกระทบทันทีกับการขนส่งตามด่านชายแดนของ 3 จังหวัด ได้แก่ ตาก ตราด และจันทบุรี ด่านแม่สอด จังหวัดตาก จะเป็นประเด็นให้วางมาตรการป้องกันมากที่สุด เพราะ...........