Image
Logistics News & Article
หลักการเลือกใช้อุปกรณ์เซฟตี้

 

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองกรรมการผู้จัดการ

วันที่ 21 กันยายน 2564

.....“ความปลอดภัย” เป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกของการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม งานที่ต้องทำงานร่วมกับเครื่องจักรหรือสารเคมี งานที่ต้องทำงานนอกสถานที่ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน และเนื่องจาก......

 


การนำเข้ายากำพร้าในประเทศไทย 

บทความโดย คุณณัฐณิจชา ทรวดทรง  ผู้จัดการฝ่ายขายโลจิสติกส์

วันที่ 30 กันยายน  2564

 .....ยากำพร้าในประเทศไทย หมายถึง ยาที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อวินิจฉัย บรรเทา บำบัด ป้องกัน หรือรักษาโรคที่พบได้น้อย หรือโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือโรคที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง หรือยาที่มีอัตราการใช้ต่ำ โดยไม่มียาอื่นมาใช้ทดแทนได้ และมีปัญหาการ......

 


อัตราความเชื่อมั่นของผู้ผลิตรายใหญ่ในญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้นเป็นไตรมาสที่

 

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

วันที่ 30 กันยายน 2564 

 .....ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ออกมาให้ข้อมูลว่า ความเชื่อมั่นในหมู่ผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น ในกลุ่มของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต์ของญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5 เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากภาวการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่โดยเฉพาะผู้ผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นมีอัตราการ......


เกิดน้ำท่วมฉับพลันถล่มเมือง

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

 .....ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่กำลังประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติพายุ “เตี้ยนหมู่” ซึ่งเกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัดทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้ ประเทศมาเลเซียเองเมื่อวานนี้  (26 ก.ย. 64) ก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันอย่างรุนแรงในพื้นที่ใน Shah Alam (ชาห์อาลัม) อยู่ในรัฐสลังงอร์ เนื่องจากฝนที่.......


ด่านนอก

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ  รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ

 .....ทางจังหวัดสงขลา อำเภอสะเดา ได้นำ Project ด่านนอก Sand Box นำร่องชายแดนด่านสะเดา ซึ่งติดกับประเทศมาเลเซีย เพื่อหวังกระตุ้นให้ภาคธุรกิจ และเอกชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด นานเกือบ 2 ปี การค้าขายปิดตัวกว่า.......


มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

บทความโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ รองประธานกรรมการผู้อำนวยการสายงานขนส่ง 

 .....วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญด้านปฏิบัติการมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q-Mark  โดยกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้กำหนดและออกใบรับรองมาตรฐาน Q-Mark โดยมีเป้าหมายของมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก จัดทำขึ้นเพื่อ.......

 


ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน 

 .....การส่งออกสินค้าทางเรือในตอนนี้จะมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น จากการปรับเพิ่มของค่าขนส่งหลัก (Ocean Freight) ผู้ส่งออกสินค้ายังได้รับผลกระทบจากการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สายเรือผู้รับนส่งเรือเก็บ บางครั้งได้รับแจ้งมาเป็นตัวย่อ ที่ยากต่อการขยายความว่ามันคือค่าอะไรและทำไมต้องจ่ายเพิ่มเช่น....


การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร  กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 .....ผู้ประสงค์จะขอใช้สิทธิในการขอรับเงินชดเชย สำหรับสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรและได้ทำการส่งออกไปยังต่างประเทศ ผู้ส่งออกพึงมีสิทธิประโยชน์ในการยื่นขอคืนค่าชดเชยภาษีอากรจากกรมศุลกากรตามอัตราชดเชยที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ประกาศเอาไว้ ตาม....


กัมพูชาและสิงคโปร์ลงนามข้อตกลงด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญ

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 .....สมาคมธุรกิจโลจิสติกส์พนมเปญ และกลุ่มอุตสาหกรรมซัพพลายเชนเอเชียที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ กำลังร่วมมือกันเพื่อสร้างเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานและอุตสาหกรรมการขนส่งของทั้งสองประเทศ ซึ่งคาดว่าจะประสบความสำเร็จหลังผ่านวิกฤตโควิด-19 ทั้งสองฝ่ายจะทำงานและร่วมมือกันในด้านการขนส่งและการจัดหาสินค้า เพื่อ....