Image
Logistics News & Article
การรถไฟลาว-เวียดนาม…ส่งเสริมเป้าหมายลาวในการเป็นศูนย์กลางการขนส่ง

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 

.....การรถไฟลาว-เวียดนามเป็นโครงการรถไฟที่ถูกเสนอขึ้นมา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมลาวในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งระดับภูมิภาค เส้นทางรถไฟจะเชื่อมต่อเมืองหลวงเวียงจันทน์กับเมืองท่าหวุงอังในเวียดนาม ท่าเรือดังกล่าวจะช่วยให้ลาวเข้าถึง.......


อานิสงส์การส่งออกยางพาราท่ามกลางสงครามรัสเซีย-ยูเครนเป็นวิกฤตหรือโอกาส

 

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ  รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานสาขาภาคใต้ในเครือบริษัท วี-เซิร์ฟ

 

.......การส่งออกยางพาราไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากการสู้รบระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลให้การส่งออกยางพาราไปยังประเทศรัสเซียหดตัวลงกว่า 16% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา สถานการณ์ในการส่งออก.......


ขออนุญาตปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ 

บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร  กรรมการกำกับสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 

.......ทางผู้ประกอบการในการนำเข้าที่ต้องนำเครื่องจักรมาผลิตสินค้า และพบว่าสินค้ามีขนาดใหญ่และต้องมีการแยกนำเข้ามาจากแหล่งผลิตหลายที่ เพื่อนำมาประกอบเป็นเครื่องจักรครบชุดสมบูรณ์ มักจะประสบปัญหาว่าจะดำเนินพิธีการศุลการแบบใด้ที่จะชำระค่าภาษีอากรในอัตราเดียวกันสำหรับ.......


สถานการณ์แคร่ของการรถไฟมาเลเซีย

บทความโดย คุณอารีรัตน์ สันตะพันธ์  รองผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ

 

.......หลังจากได้มีการเปิดพรมแดนไทย-มาเลเซีย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวจะตรงกับช่วงที่เกษตรกรยางพาราปิดหน้ายาง โดยประมาณ 3-4 เดือนตรงกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม ทำให้โรงงานชะลอการส่งออกด้วยเหตุจากขาดแคลนวัตถุดิบ เช่น ........

 


ขอยื่นมีบัตรผู้รับมอบอำนาจด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร   ตำแหน่ง กรรมการกำกับสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

......การติดต่อกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า หากไม่ดำเนินการด้วยตนเองโดยทำการมอบอำนาจให้กับทางตัวแทนออกของกระทำการแทน ต้องทำการยื่น

 


กัมพูชา-สหรัฐฯ

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

.......กระทรวงโยธาธิการและการขนส่งและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในกัมพูชาได้หารือเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและความร่วมมือทางการค้า การอภิปรายจัดขึ้นที่นี่เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ระหว่าง……………… 

 


การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน

บทความโดย คุณสุริยา  คำสุวรรณ   รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 .......การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร หรือผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น สิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับองค์กร ผู้บริหารจะต้องปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน และจะต้องให้เกิดประสิทธิภาพ และเป้าหมายใน……


Freight

V-SERVE GROUP พบกับ Freight News July 2022  ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2565  | Report โดยสายงานต่างประเทศ

--------------------------------------

อัพเดทสถานการณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้ ......

1. สถานการณ์ส่งออกทางท่าเรือคลองเตยและท่าเรือแหลมฉบัง

2. สถานการณ์ส่งออกทางท่าเรือสงขลาและเรือปีนัง

3. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปเมียนมาร์ผ่านด่านแม่สอด

4. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปกัมพูชาผ่านด่านอรัญประเทศ

5. สถานการณ์ส่งออกทางถนนไปลาวผ่านด่านหนองคาย ด่านเชียงของและเชียงแสน

    "จะเป็นอย่างไรนั้น โปรดติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่นี้"

 --------------------------------------

ติดต่อใช้บริการขอคำปรึกษาได้ที่ ...... 

  • สำนักงานกรุงเทพ : คุณโชคชัย  ชูขวัญชาญณรงค์   Mobile : 086-341-8952  Tel : 02-332-3940 ต่อ 1037  E-Mail : chokchai@v-servegroup.com
  • สำนักงานสาขาหาดใหญ่ : คุณกิติยา อนุกูล     Mobile : 080-584-7332  Tel : 07-424-1342 ต่อ 111   E-Mail :kitiya.south@v-servegroup.com


รถไฟจีน-ลาว....กระตุ้นการสัญจรของผู้คนและสินค้า

 

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์   ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

......รถไฟจีน-ลาว มีจำนวนผู้โดยสารและสินค้าเพิ่มขึ้นตั้งแต่เปิดตัวในเดือนธันวาคม ช่วยเพิ่มปริมาณสินค้าให้ทั้งสองฝ่าย และทำให้ผู้คนตามเส้นทางสามารถเดินทางไปเยี่ยมครอบครัว ไปพบแพทย์ และเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ได้ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมารถไฟข้ามพรมแดนรองรับการเดินทางของผู้โดยสารมากกว่า......

 


การป้องกันสินค้าเสียหายภายในตู้คอนเทนเนอร์โดยการใช้ถุงลมกันกระแทก

 

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองกรรมการผู้จัดการ

......ถุงลมกันกระแทกมีความสำคัญในงานโลจิสติกส์....การส่งมอบสินค้าจากต้นทางให้ไปถึงปลายทาง โดยให้สินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ยังคงมีสภาพสมบูรณ์เป็นสิ่งสำคัญ สร้างความประทับใจ ความเชื่อมันให้แก่คู่ค้า-ลูกค้า ณ ปลายทาง ซึ่ง....