Image
Logistics News & Article
“การสื่อสาร”

บทความโดย คุณสุริยา  คำสุวรรณ   รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

วันที่ 31 มีนาคม 2565

....... “สวัสดีครับ” วันนี้จะมาถ่ายทอดความรู้ของการทำงาน-การบริหารงานในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก จะต้องมีหลักการ.......

 


เมียนมาร์ยอมให้เงินบาทเป็นสกุลเงินหลักสำหรับการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์

บทความโดย คุณเฉลิมชัย  สุยะคำ  ตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานย่อยแม่สอด

วันที่ 28 มีนาคม 2565

.....ธนาคารกลางเมียนมาร์ได้อนุญาตให้ใช้เงินบาทเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการทำธุรกรรมสำหรับการนำเข้า– ส่งออกสินค้า เป็นทางการสำหรับการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ ตามประกาศเมื่อต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาโดยการเคลื่อนไหวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ....


ลาวมีแผนเพิ่มทางด่วนเพื่อปรับปรุงการขนส่ง

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

รัฐบาลกำลังปรับปรุงเครือข่ายถนนของประเทศและกำลังวางแผนที่จะสร้างทางด่วนเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการขนส่ง เพื่อช่วยบรรลุเป้าหมายในการเป็นประเทศที่มีการเชื่อมโยงทางบก ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กระทรวงโยธาธิการและการขนส่งได้ให้ความสำคัญกับ......


การใช้อุปกรณ์ป้องกันสินค้าไม่ให้เสียหายระหว่างการขนส่ง

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร รองกรรมการผู้จัดการ

วันที่ 16 มีนาคม 2565

......การส่งมอบสินค้าส่งถึงลูกค้าหรือจุดหมายปลายทางให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถือเป็นสิ่งสำคัญในขั้นตอนการขนส่ง ดังนั้นในปัจจุบันผู้ประกอบกาจึงให้ความสำคัญกับการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันสินค้าเสียหายในตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งใช้ขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ หรือภายในประเทศ รวมถึง........

 


เทคโนโลยีการผลิตและส่งออกอุตสาหกรรมยาง

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ  ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ

..... ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก โดยชาวสวนยางพาราของไทยยังนิยมปลูกและกรีดยางพาราเป็นจำนวนมาก แต่ท่านรู้หรือไม่อุตสาหกรรมยางพารามีประเภทและขั้นตอนการผลิตที่แตกต่างกันซึ่งสามารถผลิตเพื่อส่งออกหลักๆ ได้ 4 ประเภทด้วยกันดังนี้.......

 

 

 

 

 


ข้อระวังหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดไทย-ญี่ปุ่น

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร  ตำแหน่ง กรรมการกำกับสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

วันที่ 16 มีนาคม 2565

.......การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นที่เราเรียกกันว่า Form JTEPA ทางกรมการค้าต่างประเทศได้มีการออกประกาศ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ได้มีการออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับรองหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ที่ส่งออกสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย โดย..........


ประเภทถุงมือยางที่ควรรู้จัก

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ  ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

........สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในปัจจุบันทำให้มีความต้องการถุงมือยางเพิ่มมากขึ้น ทั้งนำมาใช้ในงานตรวจโรคใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งราคาถุงมือยาง


ไทย-มาเลเซียพบยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19

บทความโดยคุณอังคณา กาญจนะแก้ว ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

....... นับว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งประเทศไทยและมาเลเซีย มียอดผู้ติดเชื้อที่สูสีกันมาตลอด โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของสายพันธุ์ "โอมิครอน" ที่แพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็ว  ในช่วงนี้ที่นับว่า ......


GMP

 

บทความคุณสำเริง  อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้าบางปู

....... GMP (Good Manufacturing Practice) หมายถึงหลักเกณฑ์วิธีการในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม ทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการ......


ฟิล์มยืดมีประโยชน์อย่างไรในงานโลจิสติกส์

 

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

...... ในยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันกับคู๋แข่งอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะด้านราคา ประสิทธิภาพในการบริการ คุณภาพของสินค้า รวมไปถึงความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้นฟิล์มยืดจึง.......