Image
Logistics News & Article
สถานีใหม่สำหรับจอดรถบรรทุกเพื่อลดปัญหาการจราจรในประเทศกัมพูชา

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 ......สื่อท้องถิ่นในกัมพูชารายงานว่าจะมีการวางแผนสร้างสถานีสำหรับรถบรรทุก ใหม่ในเขตรอบนอกของกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชา บริษัท ไชน่ากู๊ดคาร์โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทของจีนกำลังวางแผนที่จะลงทุน 160 ล้านดอลลาร์ในการก่อสร้างสถานีนี้กระทรวงการขนส่งของกัมพูชา กล่าวว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยลดปัญหาการจราจร-การขนส่งในกรุงพนมเปญ โดย...........

 


ทิศทางธุรกิจเมียนมาครึ่งปีหลังกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

บทความโดย คุณสาธิต ม่วงงาม  ผู้จัดการทั่วไปสำนักงานย่างกุ้ง

 ......ขณะที่ผมได้เขียนบทความนี้วันเวลาล่วงเลยผ่านมาแล้วเกินครึ่งปีแล้ว...ถามว่าสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประเทศเมียนมาเป็นอย่างไรนั้น คำตอบทุกคนคงจะคาดเดาได้ไม่ยากเพราะมันเป็นเหมือนเรื่องปกติที่อยู่บนความไม่ปกติ สำหรับการ...........


เตรียมพร้อมเปิดด่านขนส่งสินค้าปาดังเบซาร์

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

.....เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 63 ที่ผ่านมานายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุม เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรปาดังเบซาร์และด่านบ้านประกอบ สำหรับขนส่งสินค้าทางรถยนต์ (Road to Road) หลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายภายใต้...........

 

 


สลิปชีท

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ

 ......ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ชะลอตัวส่งผลให้ผู้ประกอบการต่างหาวิธีลดต้นทุนการผลิต รวมถึงต้นทุนด้านโลจิสติกส์ซึ่งเกี่ยวข้องการขนส่งขนย้ายสินค้ามีการใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พาเลทในการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้า ดังนั้นจึงมีการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อ...........

 


ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนสามารถนำเข้าโดยยกเว้นอากร

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร กรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการและบริการลูกค้า

 ......การนำเข้าสำหรับของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน สองสิ่งนี้จะมีความสับสนกันของผู้นำเข้า บางท่านอาจเข้าใจว่าเป็นของเหมือนกันแต่ก็มีความเหมือนและความต่างกัน ซึ่งผู้ที่ต้องการศึกษาและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้จะปรากฎอยู่ใน...........

 


การนำเข้ากาแฟ

บทความโดย คุณรุ่งนิภา ทุ่นทอง ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าขาเข้า

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

 

 ......“กาแฟ” เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้าไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าเมล็ดกาแฟ จะบด คั่ว หรือแยกคาเฟอีนออกหรือไม่ก็ตาม อยู่ในข่ายการควบคุมการนำเข้าของกระทรวงพาณิชย์ โดยการนำเข้าในโควตา WTO การนำเข้าตามข้อตกลงองค์การค้าโลก WTO มี 2 กรณีคือ...........

 

 


การขอชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก

บทความโดย คุณวีรวรรณ  รุ่งเรือง  ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าขาออก

 

......การขอชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร โดยมีคำจำกัดความที่สำคัญในการขอชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าที่ส่งออก ดังนี้...........

 

 


ด่านปาดังเบซาร์เงียบเหงาในวิกฤตโควิด-19 

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

 

 

......นับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ประเทศมาเลเซียประกาศ “Lockdown” และต่อมาในวันที่ 22 มีนาคม 2563 จังหวัดสงขลา ประกาศระงับการใช้ช่องทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรตลอดแนวด่านชายแดนจังหวัดสงขลาเป็นการชั่วคราวเพื่อ...........

 


สถานการณ์การนำเข้าหน้ากากอนามัยใช้ในการทางแพทย์ช่วงโควิด-19

 บทความโดย คุณองอาจ เพ็ชรผ่อง  ผู้จัดการสำนักงานสุวรรณภูมิ

 ......

จากที่ผ่านมาการนำเข้าหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในทางการแพทย์ ทางสำนักคณะกรรมการอาหารและยาให้ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะนำเข้ามาเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง โดยให้ดำเนินการยื่นเรื่องของผ่อนผันการนำเข้า ณ ด่านหรือ...........


เปิดเส้นทางขนส่งสินค้าข้ามแดนห้วยโก๋น

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ต่างประเทศ

 

......หากกล่าวถึงการเดินทางไปเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ในอดีตนั้นก็ไม่แคล้วที่จะต้องใช้เส้นทาง “4A” ซึ่งมีระยะทางจากห้วยโก๋นถึงเมืองหลวงพระบางประมาณเกือบ 4 ร้อยกิโลเมตร....หนำซ้ำสภาพถนนก็ยังคดเคี้ยว ยากลำบากในการสัญจร ยิ่งหน้าฝนด้วยแล้วบอกเลยว่า...........