Image
Logistics News & Article
การระบาดของโควิด-19

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

......ในขณะที่นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดของประเทศ นโยบายเศรษฐกิจอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่เรียกว่า “อาเบะโนมิกส์” กำลังสูญเสียสมดุลอย่างรวดเร็วเมื่อเผชิญกับวิกฤตโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งจะต้องกระตุ้นให้มีการปฏิรูปโครงสร้างอย่างก้าวกระโดด เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยนโยบาย .......


สิ่งที่ควรรู้กับการส่งออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

บทความโดย คุณวีรวรรณ รุ่งเรือง  ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าขาออก

......ในการส่งของออกไปต่างประเทศ (ผู้ส่งถือว่าเป็นผู้ส่งออก) ต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องทำการยื่นใบขนสินค้าให้ถูกต้องและเสียอากรครบถ้วนซึ่งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร จะเป็นกฎหมายที่ควบคุมการนำเข้าส่งออกสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ โดยของที่.......


ตลาดเครื่องสำอางมาเลเซียและข้อกำหนดการนำเข้า-ส่งออกจากประเทศไทย

 

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

 ......ด้วยกระแสนิยมด้านความงามและการใส่ใจสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคทั้งหญิงและชายทั่วโลก ตลาดเครื่องสำอางจึงถือเป็นกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด บวกกับอิทธิพลจากสื่อออนไลน์-โซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่โหมโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างมากมาย ทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายและรวดเร็ว “มาเลเซีย” เป็น.......


เศรษฐกิจการค้าไทย-เมียนมาน่าเป็นห่วงกับมูลค่าการค้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

บทความโดย คุณสาธิต ม่วงงาม ผู้จัดการทั่วไปสำนักงานย่างกุ้ง

......นับเป็นเวลาเกือบ 2 ปีไปแล้วที่สภาวะเศรษฐกิจโลกมีปัญหาไปทุกระแหง ไม่เว้นแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านที่ค้าขายกับเรา เช่น “ประเทศเมียนมา” นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือการนำเข้าซึ่งกันและกันนั้นมีตัวเลขที่.......


การตรวจปล่อยสารเคมี

บทความโดย คุณสุริยันต์ สุขบวรกุล  ผู้จัดการสายงานปฏิบัติการขาเข้า

 ......เนื่องด้วยปัจจุบันสารเคมีได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งชนิดของสารเคมีและปริมาณที่ผลิตขึ้นมา สารเคมีมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ได้ดีขึ้นเมื่อนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและวงการแพทย์ สารเคมีนอกจากมีคุณประโยชน์อย่างมหาศาลแล้วอาจ.......

 


ด่านขนส่งแห่งใหม่

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 ......รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งของกัมพูชา ได้มีการพูดคุยกับบริษัทผู้รับเหมาให้เร่งสร้างสถานีขนส่งสินค้าที่ด่านพรมแดนสตึงบทของกัมพูชา เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าข้ามแดนกับไทย ซึ่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว 5 เปอร์เซ็นต์ โดยโครงการมีกำหนดแล้วเสร็จในอีก.......


รายงานพิเศษ

รายงานพิเศษส่วนบุคคล (ไม่เกี่ยวข้องกับองค์กร)

การแก้ปัญหาแรงงานภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ประกอบการนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 

โดย ดร.ธนิต  โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 

ภาวะเศรษฐกิจของนายจ้าง

......ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจถดถอยจากไวรัสโควิด-19 จากภาคธุรกิจธุรกรรมทั้งรายเล็ก-กลางและใหญ่กำลังประสบอยู่เป็นผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ากระทบเป็นลูกโซ่ไล่เรียงตั้งแต่ภาคส่งออกลูกค้าต่างประเทศมีการยกเลิกออเดอร์คำสั่งซื้อ หลายธุรกิจไม่สามารถกลับมาได้กำลังซื้อจากตลาดหดตัวเป็นประวัติการณ์ ภาคเอกชนส่วนหนึ่งขาดทุนสะสมจนไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติและต้องปิดตัวชั่วคราวมีการลดแรงงานลดเงินเดือนไปจนถึงปิดกิจการถาวร เศรษฐกิจของประเทศกำลังจะผ่านจากเศรษฐกิจชะลอตัวไปสู่เศรษฐกิจถดถอย สะท้อนจากสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นวงกว้างแตกต่างกัน เช่น ......


เปรียบเทียบคุณสมบัติข้อดี-ข้อเสียของพาเลทให้เหมาะแก่การใช้งาน

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองกรรมการผู้จัดการ

......พาเลท (pallet) หรือแท่นรองรับบรรจุภัณฑ์เพื่อลดความเสียหายของสินค้าจากแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทก อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสินค้าได้ในขณะจัดเก็บหรือการขนส่ง พาเลทนั้นผลิตจากไม้, พลาสติก, โลหะ หรือวัสดุแข็งแรงที่สามารถรองรับน้ำหนักสิ่งของที่มีหน่วยใหญ่ช่วยให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย เก็บรักษา และขนส่ง ซึ่ง.......

 


การนำเข้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

 

บทความโดย คุณรุ่งนิภา ทุ่นทอง  ผู้จัดการแผนกสินค้าขาเข้า

......เนื่องจากสภาวการณ์ในปัจจุบันที่น้ำมันราคาแพงขึ้นเพราะความต้องการใช้งานของโลกมีค่อนข้างสูงขึ้น (ไม่นับรวมสถานการณ์โควิด-19)  ซึ่งมอเตอร์ไซค์ที่ใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนจึงเป็นทางเลือกอีกทางของคนรุ่นใหม่ และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าชาร์ทแบตเตอรี่ต่อครั้งเพียงแค่.......

 


ความปลอดภัยในการส่งมอบสินค้าที่มีขนาดใหญ่

บทความโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ  กรรมการผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

......“สวัสดีครับ..ต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผมจะมาพูดต่อจากหัวเรื่องการควบคุมสินค้าให้ปลอดภัย แต่ครั้งนี้จะกล่าวถึงสินค้าที่เป็นเครื่องจักร สินค้าที่มีขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น.......